A Könyvudvar átmenetileg zárva tart, bolti átvétel nincs. Online rendelésnél továbbra is 990 Ft felett választhatók a szállítási módok.

1956-os forradalom és szabadságharc - 10 könyv egy csomagban *

AKCIÓ 1956-os forradalom és szabadságharc - 10 könyv egy csomagban *
1956-os forradalom és szabadságharc - 10 könyv egy csomagban * - adatlap
Kiadó: Ismert hazai kiadók
Kiadás éve: 1998-2016
Borító: 8 keménytáblás, 2 puhatáblás
32,476 Ft-os megtakarítás!:) Most 86%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 37,466 Ft
Könyvudvar ár: 9,800 Ft Akciós ár: 4,990 Ft
Darab: Kosárba tesz
20 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 43 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

A csomagokat csak online rendelésre állítjuk össze, nincsenek elkészítve a Könyvudvarban. Kérjük, hogy bolti átvétel esetén is küldjön előre rendelést!

A csomag tartalma (a linkek új ablakban nyílnak):

  1. Diák- és ifjúsági mozgalmak 1956-1958
  2. Tisztító vihar
  3. A magyar forradalom eszméi
  4. 1956 és a politikai pártok
  5. Rejtett dokumentumok
  6. Forradalom! - 24 megtalált történet
  7. A forradalom emlékezete
  8. A snagovi foglyok - Nagy Imre és társai Romániában
  9. A terror hétköznapjai - A kádári megtorlás, 1956-1963
  10. Margó naplója - 1956-1959

Szerzők: Vida Sándor, Méray Tibor, Aczél Tamás, Király Béla, Lee W. Congdon, Vida István szerk., Kachler Frigyes, M. Kiss Sándor, Majtényi György, Mikó Zsuzsanna, Szabó Csaba szerk., Faludy György, Faludy Zsuzsa, Baráth Magdolna, Sipos Levente összeáll., Mikó Zsuzsanna, Bartos Margit

A csomagban lévő 10 könyv rövid leírása:

Diák- és ifjúsági mozgalmak 1956-1958
Forradalom - ellenállás - megtorlás (Dokumentumok)
Az ​1956-os forradalom egyik legfontosabb eseménye a kibontakozó diákmozgalom megjelenése a felsőoktatási intézményekben. Ez a mozgalom kiterjedt az egész országra Szegedtől Budapesten át Sopronig és Debrecenig. Számos történeti munka készült a nevezetesebb egyetemeken lezajlott eseményekről, de az egyetemista és főiskolás diákmozgalom átfogó feldolgozása csak az utóbbi években kezdődött meg a kutatóintézetek, egyetemi tanszékek, levéltárak és múzeumok kutatóinak részvételével. A dokumentumkötet nemcsak jelentősen bővíti a már eddig is ismert és publikált forrásanyagot, hanem közli az egyes dokumentumok, röplapok, felhívások megszületésének körülményeit, pótolja azt a hiányt, amelyet az 1956 plakátjait és sajtóanyagát közzétevő, egyébként úttörő munka esetében érzünk. Az egyes dokumentumokhoz csatolt bőséges jegyzettel, vagy akár egy későbbi időpontban született jelentés, feljegyzés közreadásával arról is tudomást szerezhetünk, hogy kik vettek részt egy-egy röplap készítésében, hol terjesztették, sőt milyen megtorlás lett mindennek következménye a forradalom után. A dokumentumkötet az október 23-a előtt diákgyűlésekkel mint a forradalom előtörténetével indít, és a KISZ megalakításának időpontjával zárul. Számos példát találhatunk a kötetben a forradalom utóéletére és a megtorlás témakörébe tartozó, eddig nem publikált vagy kevésbé ismert dokumentumokra vonatkozóan is. Részletes tartalom a könyv adatlapján.

Tisztító vihar
Megilletődve adjuk a magyar olvasó kezébe könyvünket. Magyarországról szól, magyarul írtuk, - de tudtuk azt, hogy először idegen nyelven fog megjelenni. Különös öröm ez: magyarul viszontlátni a magyar szavakat, "tolmács" nélkül beszélni azokhoz a magyarokhoz, akik figyelmükre méltatják művünket.
Minthogy a könyv eredetileg angol nyelvű kiadásra készült, teletűzdeltük olyan magyarázatokkal, amelyek a külföldi olvasó számára elengedhetetlenek a hazai események megértéséhez; ezek a magyar olvasónak feleslegesek, s igyekeztünk is kigyomlálni őket a kéziratból. A feladat azonban nem volt egészen egyszerű. Igaz, Petőfi nevéhez nem kell magyarázat egyetlen magyarnak sem, de azt a szót, hogy "élmunkás", vagy "téeszes", csak az "új-emigránsok" értik meg minden megjegyzés nélkül, - a régieknek, úgy éreztük el kell magyaráznunk a legszükségesebbet. Így aztán az ilyesfajta kommentárok egy részét bent hagytuk a könyvben; előre is elnézést kérünk azoktól, akik ezt, valamint az eredeti, fordításra szánt szöveg más, stílus-, vagy formabeli maradványát feleslegesnek, esetleg bántónak is érzik. További leírás és részletes tartalom a könyv adatlapján.

A magyar forradalom eszméi
Eltiprásuk és győzelmük 1956-1999
Ez a kötet magyar és angol nyelven jelenik meg a Millennium alkalmából. Az angol változat az "Atlantic Studies on Society in Change" címet viselő tudományos sorozat 118. kötetét képezi. A sorozatot az Atlantic Research and Publications Inc. (ARP), az Egyesült Államok-beli Highland Lakes városában (New Jersey állam) bejegyzett, nem haszonra dolgozó alapítvány az East European Monograph tudományos sorozattal közösen adja ki. A köteteket a Columbia University Press - a világ egyik legelőkelőbb egyetemi kiadója - terjeszti világszerte.

1956 és a politikai pártok
Politikai pártok az 1956-os forradalomban / Válogatott dokumentumok - 1956. október 23 - november 4.
Szakmai közhelynek számít, hogy az 1956-os demokratikus nemzeti felkelésben a különböző elnevezéssel alakult, a tanácsok szerepét átvevő nemzeti és forradalmi bizottságok, valamint az üzemi bizottságok fontosabb szerepet játszottak, mint a politikai pártok. Kollégáimmal, Benkő Péterrel, Izsák Lajossal, Strassenreiter Erzsébettel és Urbán Károllyal ugyan nem vontuk kétségbe az előbbi megállapítás igazságát, de úgy gondoltuk, hogy fel kellene tárni, össze kellene gyűjteni és közzé kellene tenni a pártok újjáalakulására és működésére vonatkozó forrásokat, hogy tisztázni lehessen, milyen szerepet töltöttek be a kritikus októberi napokban. Vizsgálataink során, az MDP-t és az MSZP-t is beleszámítva, 32 pártnak, pártjellegű alakulatnak, illetve pártalakítási kísérletnek találtuk nyomát. További leírás a könyv adatlapján.

Rejtett dokumentumok
Forrásszemelvények 1956 tanulmányozásához
Az 1956-os forradalom ötvenedik évfordulója alkalmából újabb könyvvel jelentkezett a történész szerzőpáros. A kötet forrásválogatás, többségében eddig nem publikált és rejtett dokumentumok gyűjteménye, amelyek a korabeli hivatalos szervek irataiból kerültek ki. Az első fejezetben a szerzők ismertetik a fegyveres események helyszíneit bemutató térképeket, és válogatást közölnek a központi rendfenntartó erők vezetőinek jelentéseiből.
A másodikban a központi katonai szervek és katonai vezetők beszámolóiból emeltek ki szemelvényeket.
A harmadik fejezet foglalkozik az október 28-ig lövetett sortüzek hivatalos jelentéseivel, míg a negyedik a restauráció újonnan alakult erőszakszervezeteinek tevékenységi körére koncentrál. További leírás a könyv adatlapján.

Forradalom! - 24 megtalált történet
Forradalmár műegyetemista lány, a felkelőkhöz átálló katonatiszt, a szabadságharc bukása után még hetekig a Mecsekben harcoló fegyveres. Várandós felesége mellől börtönbe hurcolt tanár, házi feladatáért lecsukott gimnazista, fiát a harcból hazaváró anya megrázó, korábban ismeretlen történetek tárulnak elénk a kötetben 56 mindennapi hőseiről.
A forradalom sokszor véres, olykor tragikus, máskor felemelő pillanatait igazi kincsek hozzák közel az olvasóhoz, hiszen a könyvben szereplő naplóbejegyzések, levelek, illetve memoárok, versek, falfeliratok és rajzok eddig a történészek többsége előtt is rejtve maradtak.
A kötetből megismerhetjük 56 valódi színeit, a megélt történelmet.

A forradalom emlékezete
A kötet, mely 1956 félszázados évfordulójának állít emléket, Faludy György közéleti témájú publikációinak és nemegyszer nyersen őszinte lírájának ötvözete. A gyűjteményt a szerző második feleségének, Faludy Zsuzsának az írásai teszik teljessé.
A forradalom napjairól, Nagy Imrének és társainak jelentőségéről, a nemzetközi politikáról, irodalomról és közéletről szóló kortárs tudósítások a Faludy György által szerkesztett, Londonban kiadott Irodalmi Újságban jelentek meg először. A megannyi cikk, hír, glossza, kritika szinte egytől egyig a forradalmi eszme leképezése. A z időrendben közölt cikkek Faludyék perspektívájából rajzolják meg a kései 50-es éveket - a Faludytól megszokott stílusbeli és tartalmi gazdagsággal.
Ez a kötet az utolsó, melyet a történelem viharai közepette humanista elveihez mindvégig rendületlenül hű költő-író-műfordító még életében állított össze. Részletes tartalom a könyv adatlapján.

A snagovi foglyok - Nagy Imre és társai Romániában
A forráskiadvány az 1956. november végén Romániába hurcolt Nagy Imre és társai ottani tartózkodásával kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz. A Román Információs Hivatal Levéltárából a Magyar Országos Levéltárba került iratok főleg a csoport snagovi politikai történetét tükrözik. Megvilágítják a Nagy Imre-csoport tagjainak politikai gondolkodását az 1956-os forradalomról, a Kádár-kormányról, az MSZMP politikájáról, a decemberi KB-határozatról és szemléletesen ábrázolják belső vívódásaikat is. A kötet tisztelgés Nagy Imre és társai emléke előtt, egyben hozzájárulás a forradalom utótörténete egyik, ez ideig viszonylag feltáratlan részének megismeréséhez.

A terror hétköznapjai - A kádári megtorlás, 1956-1963
Az 1956-os forradalom leverése után az új hatalmi elit nem csupán sortüzekkel és a terror más eszközeivel látott neki uralma megszilárdításához, hanem a bíróságokat is igyekezett saját szolgálatába állítani. A forradalom résztvevőivel való tervszerű és tömeges leszámoláshoz szükséges jogi háttér 1957 április-májusára született meg: innentől futószalagon születtek a bíróságokon akár a legsúlyosabb ítéletek is 56 hősei ellen.
A szerző a korabeli dokumentumokat, jegyzőkönyveket, levéltári anyagokat feldolgozva tudományos alapossággal, ugyanakkor a rideg adatok mögött megbújó emberi tragédiákat felvillantva mégis átélhetően mutatja be történelmünknek ezt a sötét fejezetét.

Margó naplója - 1956-1959
A forradalom és utóélete egy kamaszlány szemével
A tizenkét éves Bartos Margit naplót vezetett az 1956-os forradalom napjaiban. Környezetének lelkesedése és aggodalommal terhes várakozása elgondolkodtatta és naplóírásra ösztönözte, ám a forradalom elfojtása után csalódottan hagyta abba az írást. Két évvel később, az évfordulón már kamaszlányként kezdi újra naplóját: a diktatúra legkomorabb éveiben barátságról és szerelemről írt titkos füzetébe.1956-ban az országban fellobogott, majd kihunyt a szabadság lángja, amit a megtorlás látszólag elfojthatott, az emberek azonban saját életüket és vágyaikat nem adták fel. Ahogy Margó is, magukban óvták a szabadság ábrándját. További leírás a könyv adatlapján.

Ha a könyveket egy csomagban veszi meg, akkor még többet tud spórolni, mintha egyenként tenné a kosarába!

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot:Mások ezt vették még