Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Az újkori kultúra története II.

Szerző: Egon Friedell
Az újkori kultúra története II.
Az újkori kultúra története II. - adatlap
Méretek: SZ: 15cm M: 20cm
Kiadó: Holnap
ISBN:9633462061
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 986
Borító: keménytáblás
2,810 Ft-os megtakarítás!:) Most 80%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 3,500 Ft
Könyvudvar ár: 690 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Az európai lélek válsága a fekete pestisről az első világháborúig

"Friedell emlékeztet Kosztolányira. Mindenesetre rokonítja vele a romantikus léhaság és a »felszín« tudatos előnyben részesítése. Csakugyan, ha Esti Kornél szánná magát történetírásra, az festhetne ilyenformán. ...Mint Mozart a dallamokkal, olyan tékozlóan bánik Friedell is az ötletekkel, egy-egy félkézzel elejtett motívumra takarékosabb mesterek egész műveket építenének. ...Ezt a könyvet nemcsak olvasás, hanem még fordítás közben is végigmulattam. Ne szégyellje az olvasó sem - ilyen komoly műnél sem-saját mulatságát"
Vas István

TARTALOM

FELVILÁGOSODÁS ÉS FORRADALOM
A hétéves háborútól a bécsi kongresszusig
Első fejezet. Józan emberi ész és visszatérés a természethez
Kultúrkorszakok és földkorszakok 15 • Háromféle képzettömeg 16 • A legelső világháború 18 • A hétéves háború három válsága 20 • A frigyesi nagyhatalom 22 • A szavak filantrópiája 23 • Bureaud'esprit-k24 • A Nagy Francia Enciklopédia 25 • Diderot 26 • Materialisták 28 • Epigenezis és neptunizmus 32 • Új kémia 33 • Galvanikus villamosság 36 • Csillagászat és matematika 37 • A virágok megtermékenyülése és a himlővédoltás38 • Az ősnövény 40 • Nicolai 42 • Mendelssohn 44 • A Biblia hasznos magyarázata 47 • A feltámadás: csalás! 48 • Lessing 50 • Lichtenberg 53 • Az agyonvilágító 56 • A jezsuita rend katasztrófája 60 • illuminátusok 61 • Knigge 62 • Casanova és Cagliostro 64 • Swedenborg 65 • Poroszország: „érés előtti rothadás" 66 • A népszerű császár 67 • Jozefinus kényszerfelvilágosodás 70 • Felbuzdulások országlása 72 • Papírforradalom felülről 75 • Lengyelország vége 77 • Kozmopolitaság 79 • Nevelésmánia 82 • Fiziokraták 83 • A nagy koncepció: a gépember 84 • „A rágalmazás iskolája" 86 • Észak-Amerika elszakadása 88 • Beaumarchais és Chamfort 90 • Rousseau természetfogalma 92 • Héloise, Contrat és Emil 95 • Rousseau jelleme 97 • A plebejus betörése a világirodalomba 100 • Rousseauizmus 102 • Az érzelmesség diadala 104 • Árnykép és körlevél 109 • A frakk 110 • Ossian 111 • Sturm und Drang 112 • Kétdimenziós költészet 115 • Hamann 117 • Herder és Jacobi 119 • Egy „nagyon különös ember" 121 • Goethe kora 124 • A fiatal Schiller 125 • Fércmester, a költő 127 • A didaktikus Schiller 129 • Gluck és Haydn 131 • A mozarti életképlet 133 • A kettős Kant 135 • A „Mindent-Szét-Boncoló" és a „Mindent-El-Fátyolozó" 136 • Az ész kritikája 139 • A tiszta ész 142 • Hogyan lehetséges metafizika? 146 • Az emberi ész legsúlyosabb veresége és legnagyobb diadala 147 • A gyakorlati ész primátusa 150 • A kanti filozófia végső kicsengése 153 • A kanti filozófia kritikája 154 • A lehetetlen Ding an sich 158
Második fejezet. Az ókor feltálalása
Egy úr a különpostán 161 • A zseniális nép 162 • Három császár és három reneszánsz (Augustus, Nagy Károly, Ottó) 163 • Az újkor reneszánszai 164 • Célt tévesztett házi feladat 166 • A "klasszikus" görög ember 169 • A „romantikus" görög ember 171 • Szókratizmus 173 • A gipszgörög 174 • Görög szobrászat 176 • Görög festészet 178 • Az alexandrinizmus 179 • A szakember és a kozmopolita alattvaló színre lépése 180 • A hellenizmus nagyvárosi kultúrája 182 • L'art pour l'art művészet és szaktudomány 183 • Hellenizmus és nihilizmus 185 • Görög muzikalitás 187 • Görög nyelv 190 • Görög erotika 191 • Görög amoralitás 194 • Az állam bolondjai 197 • Görög vallásosság 200 • Görög pesszimizmus 204 • Görög idealizmus 206 • A közép népe 209 • Az utolsó humanista 212 • A homoszexualitás esztétikája 214 • Mengs 215 • Grekománia 217 • „Rien" 219
Harmadik fejezet. Empire
Fároszok 220 • Forradalom 222 • A végletek nációja 224 • A berobbanási képlet 226 • Demokrácia és szabadság 230 • Laterna magica 234 • Tragikus operett 237 • A francia forradalom története 240 • Mirabeau 244 • A pincepatkány, a nemes haramia és a gimnáziumi tanár 247 • Az ész és az erény uralma 248 • Az assignaták 251 • Az időutazó 252 • A forradalom görbéje 253 • „Monsieur Giller" 255 • Az alvó Németország 256 • Éltek-e a klasszikusok? 257 • A két gipszfej 259 • Panoramic ability 260 • A színház-ember 261 • A rohadt almák pátosza 264 • A ponyva zsenije 265 • A dioszkuroszok szövetsége 269 • Az ellenpólusok 272 • Statikus és dinamikus alkat 276 • Természet és történelem 277 • Diktáló és diktátor 279 • A romantikus iskola lélektana 281 • Romantikus irónia 284 • Kettős szerelmek 286 • A romantikátlan romantika 287 • Novalis 289 • Schleiermacher 292 • Fichte 292 • Schelling 295 • Előbbrelépések a természettudományokban 297 • A klasszicista jelmez 299 • Alfieri, Dávid, Talma és Thorwaldsen 303 • Goya 305 • Beethoven 306 • A malthusianizmus 307 • Kontinentális zárlat 310 • A Napóleon-dráma 311 • Napóleon és a sors 313 • Napóleon és a stratégia 314 • A realitások embere 317 • Európa rendezője 321 • Az ideológiaellenes ideológus 322
ROMANTIKA ÉS LIBERALIZMUS
A bécsi kongresszustól a német-francia háborúig
Első fejezet. Az üresség mélysége
A pokol legbelső köre 327 • A jelenkor valószerűtlensége 328 • Költői, historikai és újságírói igazság 329 • A szellemfolyam 330 • „Kritikai" történetírás 332 • A történelmet feltalálják 336 • A történelem rangot kap 338 • Mi a romantika? 341 • Szervesség" 343 • A beteg liba 345 • A kongresszus 346 • Talleyrand 347 • Az új térkép 349 • Szent Szövetség 351 • Befelé fordulás 353 • A Napóleon-mítosz 356 • Ó-németek 358 • Dél-Amerika és Görögország felszabadítása 360 • Az osztrák fertőzés 363 • A „modern eszmék" 365 • Mephisto romanticus 368 • Romantikus tudomány 368 • „Dalköltő" népszellem 371 • Az analógia varázspálcája 374 • A romantikus költészet megszületése 376 • Grillparzer és Raimund 380 • Kleist 383 • Színtan és az érzékek összehasonlító fiziológiája 385 • Elektromos és kémiai felfedezések 387 • Homeopátia 391 • Rossini, Weber és Schubert 392 • Biedermeier 396 • A nazarénusok 399 • Guéricault, Saint-Simon és Stendhal 402 • A korszak főhőse 404 • A byronizmus 407 • A korszak öntudata 408 • Dialektikus módszer 411 • Hegel történetfilozófiája 414 • Önamortizáció á la Hegel 416
Második fejezet. A csúnya nóta
Gázfényben a világ 417 • Az első számú gőzmozdony 421 • Gyorssajtó 424 • Litográfia 426 • Daumier 427 • Az új Isten 428 • Balzac 432 • júliusi királyság 436 • Belgium, Lengyelország és Hambach 438 • Egy romantikus a trónon 440 • Manchester 443 • A szociális kérdés 446 • Friedrich List 449 • A hős mint gondolkodó 452 • A szellemlátó 455 • Csak egy lord 456 • Carlyle hite 459 • Dávid Friedrich StrauS 464 • Katolikus teológia 468 • Kierkegaard és Stirner 469 • Ludwig Feuerbach 472 • Neptun, aktualizmus, sztereoszkóp és galvanoplasztika 474 • Energiatörvény 476 • Guánó, hidroterápia, szikratávíró és daguerrotípia 478 • Ranke 480 • Francia romantika 482 • Hugó, Dumas, Seribe, Sue 484 • Delacroix 486 • Politikus zene 487 • Mendelssohn és Schumann 489 • Das junge Deutschland 491 • „Korszellem" 492 • Gutzkow 495 • Laube és Heine 497 • Politikus festészet 500 • Georg Büchner 501 • Nestroy 503 • Andersen 506 • A kék madár 510
Harmadik fejezet. A luftüzlet
A refrén 512 • Februári forradalom 514 • Nemzeti műhelyek 516 • Március 518 • A fordulat 520 • Olmütz 522 • III. Napóleon 523 • La civilisation 526 • A krími háború 529 • Cár és felszabadító 532 • Az orosz lélek 533 • Szlavofilek és nyugatosok 534 • Oblomov 537 • Solferino 539 • I mille 542 • Genre canaille 543 • Offenbach 546 • Gounod 548 • Erkölcsrajz 549 • Comtizmus 550 • Spencer és Buckle 552 • Darwin 555 • Anti-Darwin 559 • A darwinizmus Pál apostola 563 • Ignorabimus 566 • Színképelemzés 570 • Az élet keletkezése 571 • Sejtpatológia és pszichofizika 575 • Miliőelmélet 579 • Flaubert 583 • Az erkölcstelen író 585 • Renan 588 • Sainte-Beuve 592 • Parnasszisták 592 • Ruskin 594 • Preraffaeliták 595 • Az esztéta 597 • Whitman és Thoreau 599 • Emerson 602 • Materializmus 606 • Marxizmus 609 • Osztályharc 611 • Lassalle 614 • Mommsen 615 • Költőszeminárium 618 • Marlitt 620 • A német irodalom mérlege 622 • Hebbel és Ottó Ludwig 624 • Az antipoéta 626 • Feuerbach és Marées 629 • A két filozófus 632 • Schopenhauer jelleme 633 • Schopenhauer bölcselete 637 • Romanticus classicus 641 • Bismarck és Nagy Frigyes 642 • Az utolsó hős 645 • A szecessziós háború 647 • Juarez és Miksa 652 • Schleswig-Holstein 653 • 1866 655 • Custoza 659 • Krismanic és Moltke 660 • Könnigrätz 662 • Lissa 665 • Nikolsburg 666 • A magyar kiegyezés 668 • Lokalizált világháború 669 • A spanyol bomba 671 • á Berlin! 674
IMPERIALIZMUS ÉS IMPRESSZIONIZMUS
A német-francia háborútól a világháborúig
Első fejezet. Fekete péntek
Ki csinálja a valóságot? 679 • Bismarck kora 680 • A franciák felvonulása 682 • Német hadműveletek 685 • A semlegesek 689 • A béke 691 • Kommün 692 • Szocialista törvény 693 • Kultúrharc 695 • Berlini kongresszus 696 • Háború a láthatáron 700 • Kettős és hármas szövetség; kölcsönös garanciaegyezmény 701 • A német birodalom szelleme 705 • Dühring 709 • A stílustalanság stílusa 712 • Makart-csokor 713 • „Német reneszánsz" 715 • Eiffel-torony 717 • Viselet 718 • Színházak 720 • "Gesamtkunstwerk" 722 • Tökéletes színház 726 • Wagner görbéje 729 • „Denevér7' 732 • Irodalom 734 • Wilhelm Busch 737 • Távbeszélő, izzólámpa és kerékpár 741 • Sztereokémia 743 • Mars-csatornák 744 • Preimpresszionisták 745 • Mi az impresszionizmus? 748 • Az „ouvrier" 751 • A színné lett Antikrisztus 752 • Goncourt testvérek 754 • Zola 755 • Tolsztoj és Dosztojevszkij 757 • Az utolsó bizánci 757 • A rossz igazolása 759 • A leleplező 760 • A művész gyűlölete 762
Második fejezet- Elvitte az ördög
Cezúra 766 • Hatalomakarás és dekadencia 767 • Hegel és Halske 768 • Új tempó 769 • A fény elektromágneses elmélete 769 • Radioaktivitás 771 • Atomrombolás 775 • Fabianusok és katedraszocializmus 776 • Gimnáziumi reform 778 • Vilmos császár 780 • Bismarck menesztése 786 • Fokváros-Kairó 788 • Észak-Amerika 790 • Kelet-Ázsia 791 • Orosz-japán háború 793 • Világpolitika Bismarck után 796 • Hármas antant 801 • Balkáni válság 802 • Pragmatizmus 804 • Mach 805 • Bergson 809 • Wundt 812 • „Rembrandt mint nevelő" 814 • „Nem és jellem" 816 • Strindberg 818 • A petárda 822 • A vándor 824 • Nietzsche lélektana 827 • Nietzsche kereszténysége 829 • Az utolsó egyházatya 832 • Az impresszionizmus második korszaka 833 • A thulei dalnok 838 • Az utolsó klasszikus 839 • A polgári színház fénykora 840 • Kis dramaturgia 841 • Ibsen kozmosza 846 • Norvégia bosszúja 850 • Az ibseni műforma 851 • Az újkor végrendelete 854 • Irodalmi forradalom 858 • „Freie Bühne" 862 • Naturalizmus 865 • Hauptmann 868 • Sudermann 869 • Fontane 874 • Wedekind 875 • Maupassant 878 • Szecesszió 880 • Böcklin 882 • Schnitzler és Altenberg 883 • Verismo 886 • Dorian Gray 887 • Shaw iróniája 888 • Amor vacui 893 • Szimbolisták 897 • A negyedik dimenzió színháza 899 • Telepatikus dráma 903 • A hiátus 907 • Mi a diplomácia? 909 • Balkán-háborúk 911 • Szarajevó 915 • A felhő 921
Epilógus. A valóság bukása
A lappangás időszaka 922 • Molekulává lett világmindenség 923 • Világmindenséggé lett molekula 923 • Az idő a hely függvénye 924 • A tömeg: energia 925 • Egyidejűség nem létezik 926 • A világűrbe kilövellt massza 928 • A Vízöntő-korszak küszöbén 931 • A történelem alkonya 932 • A logika alkonya 933 • Dada 935 • A dráma sorstragédiája 937 • A művészet öngyilkossága 939 • Szürrealizmus 942 • Bábel tornya 944 • A két hidra 945 • Az öt lehetőség 948 • Metapszichológia 948 • Az erkölcstelenség rabszolgalázadása 950 • Orpheusz az alvilágból 951 • A pszichoanalízis dogmái 953 • Az elfojtott magánvaló 954 • Fénysugár a másik oldalról 956
A kiadó utószava • 957
Névmutató • 961

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot:Mások ezt vették még