Budavár bevétele 1849-ben I-II.

Szerző: Aggházy Kamil
Budavár bevétele 1849-ben I-II.
Budavár bevétele 1849-ben I-II. - adatlap
Méretek: SZ: 16cm M: 22cm
Kiadó: Budapest Főváros Levéltára
ISBN:9637323279
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 950
Borító: puhatáblás
859 Ft-os megtakarítás!:) Most 46%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 1,849 Ft
Könyvudvar ár: 990 Ft
Darab: Kosárba tesz
20 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 43 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Buda ostroma 1849. május 4-21.

A kétkötetes munka első részében napról napra követhetjük az 1849-es budai hadjárat eseményeit, az előzményeket, az ostrom pillanatait és az utóhangokat. Az első kötet adattárában a hadseregek felszerelését, fegyverzetét, a tisztek beosztását, a hadseregek és a lakosság veszteségeit, az elesett katonák emlékműveit és számos egyéb adatsort mutat be a szerző. A második kötet a könyvhöz kapcsolódó okmánytár, melyben mintegy 250 eredeti forrásanyagot olvashatunk.

TARTALOM

I. KÖTET
Hermann Róbert: Aggházy Kamil monográfiájának margójára 13
Szoleczky Emese: Aggházy Kamil 30
Előszó 42
A budai hadjárat 77
Előzmények általában és Komáromban 77
Budapest elvesztése. Visszafoglalásának szükségessége. Isaszeg után Budapest vagy Komárom? 77
Komárom felmentése után Bécs ellen vagy Budára? A feldunai hadsereg hadműveleti helyzete. Április 14. befolyása a döntésre 84
A tisztikar csoportosulása. A hadsereg vezetőinek és egységeinek ismertetése és értékelése. A budavári hadjárat előkészületei 99
Előzmények Budapesten 110
A budai vár hadi múltja 1848 végéig 110
Események Budapesten a császári megszállás alatt 1849 januárjától április 20-ig 113
A császáriak Pestet kiürítik. Aulich honvédei bevonulnak 120
A budai vár erődítészeti értéke és helyzete 1848 végéig. A budai vár védelemre való berendezése 1849-bn. Gyalogsági és tüzérségi megszállása 1849 április végétől 131
Menet Komáromból Budára 142
Április 30., hétfő 142
Május 1., kedd 145
Május 2., szerda 148
Május 3., csütörtök 151
Az ostrom 162
Budavár körülzárása (Május 4., péntek) 162
A támadás előkészítése (Május 5-15.) 205
Május 5., szombat 205
Május 6., vasárnap 218
Május 7., hétfő 228
Május 8., kedd 233
Május 9., szerda 237
Május 10., csütörtök 242
Május 11., péntek 247
Május 12., szombat 252
Május 13., vasárnap 259
Május 14., hétfő 270
Május 15., kedd 277
A tüzértámadás és roham (1849. V. 16-21.) 283
Május 16., szerda 283
Május 17., csütörtök 290
Május 18., péntek 293
Május 19., szombat 299
Május 20., vasárnap 305
A gyalogsági nagy támadás 317
Május 21., hétfő 317
A roham 317
A vár déli körletében 317
A Kenzic-hadtest támadása az északi arcvonalra 330
Felállítás 334
A főhadiszálláson 342
A győzelem és események 344
Az ostrom utóhangjai 344
Események május 22-től 356
Az ostrom bírálata az irodalomban 366
Adattár 379
A Görgei-hadsereg egyenruházata, felszerelése, fegyverzete 380
A császári védőrség egyenruházata, felszerelése, fegyverzete 384
A honvéd és császári ágyúk adatai 384
Arthurmi nemes Hentzi Henrik, cs. kir. tábornok, Budavár 1849-i parancsnokának életrajza 386
Hentzi tábornok származása. Magyar volt-e Hentzi? 388
Hentzi halála. Közli Kiss József, Budavára bevételekor főhadnagy és századparancsnok 390
Palugyay Imre Hentziről 395
Hentzi emlékei 396
Orbán Balázs Hentzi Lajosról 397
A Budavár 1849-i védelmében részt vett császári tisztek névsora és beosztása 399
Budavár császári védőrségének állománya és létszáma 1849. május 4-én 399
A vár védőrsége 400
A városligeti "Civiltábor" egykorú leírása 415
A pesti posta Budavár ostroma alatt 416
Adatok a Lánchíd robbantásának történetéhez 417
Az ostrom mérlege 424
A császáriak vesztesége 424
A magyarok vesztesége 428
Kimutatás a Budavár ostroma idején eleset és elhalt honvéd és polgári személyekről, alábbi egyházi halotti anyakönyvek adatai szerint 1849 május-június havában 431
Névjegyzék a Budavár ostroma alatt elesett vagy sebeikben elhalt honvéd tisztekről, altisztekről és közvitézekről 433
Névjegyzék a Budavár ostroma alatt sebesülés vagy sérülés folytán elhalt polgári személyekről 436
Névjegyzék a Budavár ostroma alatt sebesült honvéd tisztekről, altisztekről és őrvezetőkről 439
Budavár ostrománál megsebesült honvédeink részére hivatalunknál következő adakozások történtek 442
Jegyzék a Budavár 1849-iki ostroma alatt, a lövetés következtében leégett és megsérült pesti házakról 445
Jegyzék a Budavár 1849-iki ostroma alatt, a lövetés következtében leégett és megsérült budai házakról (Czaga Viktória) 450
Az elesett honvédek emlékművei 454
Az elesett császáriak emlékművei 456
Krivácsy József 1848/49-iki honvéd ezredes emlékbeszéde a tabáni honvéd sírok felett 458
Mutatók 460
Alakulatmutató 460
Hely- és névmutató 465
Rövidítésjegyzék 502
Képek és eseményvázlatok jegyzéke 503
II. KÖTET (OKMÁNYTÁR)
Kivonat az "Operationsjournal der Hauptarmee unter FM. Fürst Windisch-Grätz" című szolgálati előjegyzésből, Hentzi tábornok várparancsnoki megbízásáról, a védőrség létszámáról és az ostrom lefolyására vonatkozó jelentésekből (1849. február 22 - május 25.) 29
Windisch-Grätz herceg Hentzi tábornokhoz. A katonai parancsnokságot Wrbna gróf altábornagy távollétének idejére reá ruházza, egyben közli a védőrségre vonatkozó intézkedéseit (Buda, 1849. február 22.) 31
Kossuth "Szózat"-a a magyar néphez a honvédsereg győzelmeiről (Gödöllő, 1849. április 7.) 31
Hentzi tábornok jelentése a hadseregfőparancsnoksághoz a honvédsereg mozdulatairól és a tett biztonsági intézkedésekről (Buda, 1849. április 8.) 32
Wrbna gróf altábornagy jelentése Windisch-Grätz fővezérhez Hentzi tábornok jelentéséről (Buda, 1849. április 8.) 33
Wrbna gróf altábornagy felterjeszti a hadseregfőparancsnoksághoz Hentzi tábornoknak adott parancsa másolatát (Buda, 1849. április 11.) 35
Wrbna gróf altábornagy utasítása Hentzi tábornokhoz: miután a honvédsereg támadásával számolni kell, a vár, az Újépület és a hidak védelmi tervének sürgős elkészítését és benyújtását rendeli el 35
Trattnern ezredes jelentése a hadseregfőparancsnoksághoz a megtett védelmi intézkedésekről (1849. április 13.) 36
Jellacic táborszernagy, helyettes fővezér utasítása a budai katonai kerületi parancsnoksághoz. A riadó és védelmi intézkedés megváltoztatott tervezetét tudomásvétel végett megküldi (Buda, 1849. április 15.) 37
Edmund Schwarzenberg herceg altábornagy jelenti a hadseregparancsnokságnak, hogy a Győrbe rendelt csapatok elindultak és a katonai kerületi parancsnokságot Hentzi tábornoknak átadta (Buda, 1849. április 20.) 38
Ludwig Welden fővezér a budai vár védelménél szem előtt tartandókat közli Hentzi tábornokkal és a pesti tüzérdandár parancsnokságával. A várat addig kell védeni, míg azt a védművek és a készletek lehetségessé teszik. Rendkívüli esetekben az összehívandó haditanács véleményének meghallgatására utasítja. Pest bombázása nem eszköz az ellenség elűzésére, és csak a lakosság esetleges felkelése esetén alkalmazandó (Buda, 1849. április 20.) 39
Hatósági hirdetmény. Welden táborszernagy "az ország kormányszékei és Buda-Pest városok hatóságai"-nak a lakosság sorsa miatt kifejezett aggodalmára kijelenti, megtorláshoz csak akkor nyúl, ha seregének békés kivonulása akadályoztatnék. "Felsőbb meghagyásból" aláírás nélkül (Pest, 1849. április 22.) 42
Hentzi tábornok kiáltványa a lakossághoz. Megtiltja Pest és Buda közt a közlekedést, amit szükség esetén az őrségek fegyverrel is megakadályoznak (Buda, 1849. április 24.) 42
Aulich tábornok kiáltványa a polgársághoz. A győzelmes honvédsereg közeledését tudatja (Pest melletti tábor, 1849. április 25.) 43
Kivonat az "Operations Journal der ungarischen Insurgenten Armee angefangen vom 22-ten März 1849 bis 9-ten July 1849." című szolgálati előjegyzésből (1849. április 27 - július 9.) 43
Görgei tábornok kiáltványa a hadsereghez a hadműveletek folytatásáról (Komárom, 1849. április 29.) 61
A fősereg harcrendje (1849. április 25.) 62
A Görgei-hadsereg Pestre és máshová kikülönített részeinek hadrendje (1849. április 25. előtt) 68
Görgei rendelete a hadsereg új beosztására (1849. április 30. körül) 73
Hentzi tábornok felszólítja a lakosságot, hogy "a lázadók főnökeinek" ne engedelmeskedjék és a császárhoz és királyhoz hűséggel viseltessen. Magyarul és németül (Buda, 1849. április 30.) 73
Görgei tábornok utasítása az I. hadtest parancsnoksághoz a május 1-re vonatkozó intézkedésekről (Komárom, 1849. április 30.) 74
Az I. hadtestparancsnokság intézkedése május 1-re (Komárom, 1849. április 30.) 74
Görgei tábornok jelentése Kossuth kormányzóhoz. A felajánlott altábornagyi rangot megköszönve, visszautasítja azt (Tata, 1849. május 1.) 75
Aulich tábornoknak, a II. hadtest parancsnokának jelentése a hadseregparancsnoksághoz a Ráckeve mellett folyó hídverésről, menetintézkedéseiről és Budavár védőrségének létszámáról (Pest melletti tábor, 1849. május 1.) 75
Kmety György ezredes, hadosztályparancsnok jelentése a hadsereg parancsnokságnak. A Budán járt Göndöcs Lajos kém útján szerzett és saját megfigyeléseit közli (Dorog, 1849. május 1.) 76
Nagysándor tábornoknak, a I. hadtest parancsnokának intézkedése május 2-re (Zsámbék, 1849. május 1.) 77
Nagysándor József vezérőrnagy, az I. hadtest parancsnoka Zsámbékra érkezését jelenti a hadseregfőparancsnokságnak (Zsámbék, 1849. május 2.) 78
Az I. hadtest napiparancsa (Zsámbék, 1849. május 2.) 79
Kmety ezredes Csabára érkezését jelenti a hadseregfőparancsnokságnak. Budáról érkezett egyének állítása szerint a vár ágyúkkal erősen megrakott, a földmunkák vagy aknák készítése folyamatban, a védőrség számereje csekély ([Pilis]csaba, 1849. május 2.) 80
Aulich Lajos vezérőrnagy, a II. hadtest parancsnoka jelent a fővezérségnek Komáromba, vagy "ot ahol", az ercsi hídverésről. Hír szerint Jellacic tábornok hadteste Pakson alul elvonult (Szigetújfalu, 1849. május 2.) 80
Klapka György vezérőrnagy jelentése a hadseregfőparancsnoksághoz: a budai várat távcsővel szemrevételezte, igen sok löveggel megrakott, a hozzávezető utakat teljesen eltorlaszolták és az erődítési munkálatokat tevékenyen folytatják. Gyors előnyomulást ajánl és közli az ostromot illető nézeteit (Pest, 1849. május 2.) 81
Görgei május 3-ára vonatkozó utasítása az I. Hadtestparancsnoksághoz (Tata, 1849. május 2.) 82
Hentzi tábornok jelentése a déli hadseregparancsnoksághoz ott, ahol. Az óbudai ruhatár készletének megmentéséről és a helyzetről általában (Buda, 1849. május 2.) 82
Nagysándor tábornoknak, az I. hadtest parancsnokának május 3-ára vonatkozó intézkedése (Budakeszi, 1849. május 2.) 84
Görgei tábornok levele Kossuthoz a lengyel csapatok egyesítése ügyében (Bajna, 1849. május 3.) 86
Ludvigh János kormánybiztos levele Kossuth kormányzóhoz a hadsereg előnyomulásáról, Görgeinek a lengyelek iránti bizalmatlanságáról, az osztrák pénz értékének süllyedéséről (Bajna, 1849. május 3.) 86
Bersek József alezredes, a 8. huszárezred parancsnoka az I. hadtestparancsnoksághoz. Budaörs helységet megszállotta. Egy cirkáló csapat jelentése szerint az ellenség a várba húzódott. A védőrség hallomás szerinti létszámát közli (Budaörs, 1849. május 3.) 87
Nagysándor József vezérőrnagy, az I. hadtest parancsnoka a hadseregfőparancsnokságnak Kovácsiban jelenti Budakeszire való bevonulását, a megtett intézkedéseket, egy ellenséges lovasjárőr parancsnokának foglyulejtését és a budai védőrség létszámát (Budakeszi, 1849. május 3.) 87
Görgei napiparancsa (Kovácsi, 1849. május 3.) 88
Görgei tábornok utasítása az I. hadtestparancsnoksághoz. A Buda elleni támadáshoz május 4-re kiadott intézkedés (Bajna, 1849. május 3.) 89
A városi hatóság kiáltványa a polgársághoz az újoncok toborzásáról (Pest, 1849. május 3.) 92
Ugyanaz németül (Pest, 1849. május 3.) 93
Klapka György vezőrőrnagy jelentése a hadsereg főparancsnokságához. Az ostromra vonatkozó nézeteit közli és a vár ostroma helyett, a vízművek szétrombolása után kisebb sereggel Buda körülzárását ajánlja (Pest, 1849. május 3.) 94
Klapka György vezérőrnagy jelentése a hadsereg főparancsnokságához. Polgári egyénektől eredő ostromtervekről tudósít (Pest, 1849. május 3.) 94
Az I. hadtestparancsnokság utasítása a Kazinczy-hadosztályhoz (Budakeszi, 1849. május 4.) 94
Buda császári védőrségének állománykimutatása (Buda, 1849. május 4.) 95
Görgei tábornok Hentzi cs. kir. tábornokot a vár átadására szólítja fel és közli feltételeit (Buda, 1849. május 4.) 95
Hentzi tábornok válasza Görgei tábornokhoz: kijelenti, hogy a várat az utolsó emberig védeni fogja (Buda, 1849. május 4.) 95
Emil Üchtritz őrnagy jelentése a hadsereg főparancsnokságához a Kmety-hadosztály eredménytelen támadásáról (Buda, 1849. május 4.) 96
Kmety György ezredes jelentése a hadsereg főparancsnokságához a Vízműerőd elleni támadása meghiúsulásáról (Buda, 1849. május 4.) 96
Irányi Dániel kormánybiztos a lakossághoz: megtiltja a Duna-parton való járkálást (Buda, 1849. május 4.) 96
Guyon Richárd vezérőrnagy jelentése Görgei hadügyminiszterhez és hadseregfőparancsnokhoz a komáromi és bécsi eseményekről (Komárom, 1849. május 4.) 97
Hentzi tábornok kiáltványa Pest város polgárságához. Azzal fenyegetőzik, hogy ha Pestről ismét ágyúlövések történnének, azt kímélet nélkül megtorolja. Magyarul és németül (Buda, 1849. május 5.) 97
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadsereg főparancsnokságához a Krisztinaváros és a Rácváros megszállásáról (Buda, 1849. május 5.) 98
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadsereg főparancsnokságához az ütegállások építéséről (Buda, 1849. május 5.) 99
Patay István alezredes, a pesti helyőrség főparancsnoka a lakossághoz: a Duna partján a lövöldözést szigorúan eltiltja és erre vonatkozóan a rögtönítélő eljárást kihirdeti (Pest, 1849. május 5.) 100
Irányi Dániel kormánybiztos, Patay István alezredes és Ságody Sándor alpolgármester Buda lakosaihoz Pest ágyúztatásáról. Magyarul és németül (Pest, 1849. május 5.) 100
Kossuth Lajos kormányzó elnök Mészáros Lázár altábornagynak a hadügyminiszteri tárcától való megválása alkalmával buzgóságáért köszönetét fejezi ki. Értesíti, hogy Görgei a tárcát elfogadta, és hogy a minisztérium vezetését ideiglenesen Klapka veszi át (Debrecen, 1849. május 5.) 101
Görgei tábornok jelentése Kossuth Buda körülzárásáról és az eseményekről (Buda, 1849. május 6.) 101
Görgei tábornok jelentése Kossuthoz az ostrom folyásáról és a szükségelt tüzérségről (Buda, 1849. május 6.) 101
Ludvigh János kormánybiztos jelentése Kossuthoz az ostrom eseményeiről és Görgei nézeteiről (Buda, 1849. május 5. - Pest, 1849. május 6.) 102
Guyon Richárd vezérőrnagy jelentése Görgei tábornokhoz az igényelt ostromágyúkról (Komárom, 1849. május 6.) 102
Az I. hadtestparancsnokság utasítása a Kazinczy-hadosztálynak: azonnal küldjön egy zászlóaljat Nagysándor tábornok főhadiszállása elé (Buda előtti tábor, 1849. május 6.) 103
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadseregfőparancsnoksághoz a felderítés eredményéről és a lőszerhiányról (Buda, 1849. május 6.) 103
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadseregfőparancsnoksághoz a naphegyi ütegállás munkálatairól (Buda, 1849. május 6.) 104
Kleinheinz Oszkár őrnagynak, az I. hadtest vezérkari fönökének jelentése a hadtestparancsnoksághoz a naphegyi ütegállás anyagszükségletéről. Nagysándor tábornok intézkedése Carabelli János őrnagyhoz, az I. hadtest tüzérparancsnokához (Buda, 1849. május 6.) 105
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadseregfőparancsnoksághoz az eseményekről, az aknakészítésről és egyéb munkálatokról (Buda, 1849. május 6.) 106
Görgei tábornok Klapka tábornoknak az ostrom felhagyását illető tanácsára válaszol és közli vele a legújabb híreket (Buda, 1849. május 6.) 107
Görgei tábornok felhívja Kossuth kormányzó figyelmét Beniczky Lajos őrnagy érdemeire (Buda, 1849. május 6.) 107
Az I. hadtestparancsnokság napiparancsa (Buda, 1849. május 6.) 108
Lombay Imre városi helyettes főkapitány kötelességei pontos teljesítésére hívja fel a pesti nemzetőrséget (Pest, 1849. május 6.) 110
Ugyanaz németül (Pest, 1849. május 6.) 111
Pest város hatóságának hirdetménye a közönséghez. A Városligetben a rendet és biztonságot Wagner Ignác rendőrtiszt tartja fenn. Rendelkezéseit teljesíteni tartoznak (Pest, 1849. május 6.) 111
Poeltenberg Ernő ezredesnek, a VII. hadtest parancsnokának jelentése a hadseregfőparancsnoksághoz a legújabb eseményekről és a felderítések eredményéről (Győr, 1849. május 6.) 111
Hentzi tábornok utasítása csapataihoz: a május 6-án kiadott intézkedések érvényben maradnak, mert újabb támadás várható. Az éjjel megkezdett, de be nem fejezett erődítési munkálatok nappal is folytatandók (Buda, 1849. május 7.) 112
Hentzi várparancsnok hirdetménye Buda lakosaihoz a Várnak Pestről történt lövetéséről és annak következményeiről (Buda, 1849. május 7.) 113
A hadseregfőparancsnokság az óbudai partoknál talált gőzhajók őrizetbe vételére és a komáromi ágyúszállítmány kirakodásának előkészítésére utasítja Kmety György ezredest (Buda, 1849. május 7.) 115
Az I. hadtestparancsnokság napiparancsa. Erődítési munkára kirendelés. Kitüntetési beadványokra felhívás. Szolgálat (Buda, 1849. május 7.) 116
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése Görgei tábornokhoz a polgároknak az aknaépítéshez adott felvilágosításáról, az Aulich-hadtest vadászainak kiváló szolgálatairól és a vízművek szétrombolásának kérdéséről (Buda, 1849. május 7.) 118
Kossuth levele Görgeihez a hadügyminiszteri tárca átvételéről és Komárom várának megerősítéséről (Debrecen, 1849. május 8.) 118
Kossuth levele Görgeihez: a Buda bevétele után tervezett hadműveletekre vonatkozó véleményét kéri (Debrecen, 1849. május 8.) 118
Kossuth Görgeihez a hadügyminiszteri ügyek vezetéséről, Komárom erődítéséről (Debrecen, 1849. május 8.) 119
Görgei napiparancsa. Kitüntetések. Előléptetések (Buda, 1849. május 8.) 119
Irányi Dániel kormánybiztos hirdetménye a pesti állami fegyvergyár részvényeseihez a gyár csődje ügyében (Pest, 1849. május 8.) 121
Lombay Imre helyettes főkapitány hirdetménye a közönséghez a rögtönítélő eljárás életbelépéséről. Magyarul és németül (Pest, 1849. május 8.) 121
Aulich Lajos vezérőrnagy, a II. hadtest parancsnoka a hadsereg főparancsnoksághoz: a nélkülözhető lovasságnak Promontorra és Téténybe kikülönítését és az összeköttetések fenntartását jelenti (Buda, 1849. május 9.) 122
Lenkey Károly ezredes, a 10. huszárezred parancsnoka a VII. hadtest 2. (Kmety) hadosztálya parancsnokságának Berenak József huszár kivégzéséről jelent (Óbuda, 1849. május 9.) 123
Az I. hadtestparancsnokság utastása Kiss ezredesnek és Kazinczy alezredesnek a Budavár előtti táborban. A főparancsnokság 519 számú rendeltét közhírré tétel végett leadja. Rögtönítélő eljárás bizonyos bűncselekményekre (Buda, 1849. május 9.) 124
Az I. hadtestparancsnokság a krisztinavárosi bírónak: a lakosság a várost hagyja el. A sebesültek ápolását is kötelességévé teszi (Budai tábor, 1849. május 9.) 124
Vadnay Lajos levele fiához, Vadnay Károlyhoz az ostrom eseményeiről (Miskolc, 1849. május 10.) 125
Horváth Elek századosnak, a tabánvárosi előőrség parancsnokának reggeli jelentése Driquet őrnagy, dandárparancsnokhoz (Buda, 1849. május 10.) 125
Hentzi tábornok hirdetménye a várbeliekhez a rögtönítélő eljárásról (Buda, 1849. május 10.) 126
Hentzi tábornok a budavári polgári lakosságot a sebesültek és betegek ápolására hívja fel (Buda, 1849. május 11.) 127
Görgei jelentése Kossuthhoz az ostromágyúk felállításának munkálatairól és az országból beérkezett jelentésekről (Buda, 1849. május 11.) 128
Hirdetmény a piacok ideiglenes áthelyezéséről (Pest, 1849. május 11.) 128
Hirdetmény a rendőrség hivatalának és a kereskedelmi kórháznak áthelyezéséről az ostrom tartamára (Pest, 1849. május 11.) 128
Kmety György ezredes jelentése a hadsereg főparancsnokságnak egy beérkezett kémjelentésről (Buda-Újlak, 1849. május 12.) 129
Aulich Lajos vezérőrnagynak, a II. hadtest parancsnokának jelentése a hadsereg főparancsnokságához a két Duna-ág kész hídjairól és az ellenség romboló szándékáról (Buda, 1849. május 12.) 129
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának átirata a II. hadtest parancsnokságához a várbeliek gőzöseinek szokatlan tevékenységéről. Céljuk a Csepel-szigeti híd elpusztítása (Buda, 1849. május 12.) 130
Hanzely Károly hadnagynak, "a budai előőri sereg" parancsnokának jelentése Uj Imre őrnagyhoz, a 8. huszárezred 1. őrnagyi osztálya parancsnokához: a Lánchíd mellett álló gőzhajókra a várbeliek gyanúsan rakodnak (Buda, 1849. május 12.) 131
Simonits József pesti katonai térparancsnoksági hadnagy jelentése Aulich Lajos vezérőrnagyhoz, a II. hadtest parancsnokához: az ellenség a budai takarékpénztárnál álló hajókat kövekkel rakatja (Pest, 1849. május 12.) 131
Az I. hadtestparancsnokság utasítása Kiss Pál ezredesnek a gyalogság rendes napi gyakorlatozásáról (Buda, 1849. május 12.) 132
Kossuth levele Görgeihez: a felterjesztett előléptetésekre vonatkozó döntést, valamint kifejtett hadügyminiszteri elveire vonatkozó megjegyzéseit közli (Debrecen, 1849. május 12.) 133
Görgei jelentése Kossuthhoz az ostrom eseményeiről, Pest lövetéséről Kossuth sk. megjegyzéseivel (Buda, 1849. május 13.) 133
Ludvigh János kormánybiztos jelentése Kossuthhoz Pest lövetéséről (Buda, 1849. május 13.) 133
Nagysándor József vezérőrnagy, az I. hadtest parancsnokának jelentése Görgei hadügyminiszterhez az eseményekről (Buda, 1849. május 13.) 134
Poeltenberg Ernő ezredesnek, a VII. hadtest parancsnokának jelentése a hadseregparancsnoksághoz a hadieseményekről (Győr, 1849. május 13.) 135
Az I. hadtestparancsnokság utasítása Kiss Pál ezredes és Máriássy JÁnos alezredes, hadosztályparancsnokokhoz. Éjjelre a legnagyobb vigyázatra utasítja őket és elrendeli, hogy hadosztályaik fele éjjel fegyverbe álljon (Buda, 1849. május 14.) 135
Molnár Ferdinánd alezredes utasítása Görgei nevében Kmety ezredeshez: a Pesten levő röppentyűs üteget éjjel vonja át Budára (Buda, 1849. május 14.) 136
Görgei napiparancsa. Tiszti előléptetések a tüzérségnél (Buda, 1849. május 14.) 136
Irányi Dániel kormánybiztos hirdetménye a lakossághoz a város előző napi lövetéséről (Pest, 1849. május 14.) 138
Irányi Dániel kormánybiztos hirdetménye a lakossághoz a város előző napi lövetéséről (Pest, 1849. május 14.) 138
May János őrnagy jelentése a hadsereg főparancsnoksághoz a május 13-is eseményekről (Buda, 1849. május 14.) 138
Horváth Elek százados jelentése a 44. zászlóalja parancsnoksághoz a napi eseményekről (Buda, 1849. május 14. vagy 15.) 140
Horváth Elek 44. honvéd zászlóalji századosnak, a rácvárosi előőrség parancsnokának jelentése Nagysándor József vezérőrnagyhoz, az I. hadtest parancsnokához a Csepel-szigeti hídnak hajókkal megkísérelt, de Rochlitz utászfőhadnagy által megakadályozott felgyújtásáról (Buda, 1849. május 15.) 141
Az I. hadtestparancsnokság a hadseregfőparancsnoksághoz előléptetési ügyekről (Buda, 1849. május 15.) 142
Rendelet a Buda és Pest közötti közlekedés betiltásáról (Pest, 1849. május 15.) 143
Kmety ezredes a hadsereg főparancsnoksághoz a május 13-iki bombázásról (Buda-Újlak, 1849. május 15.) 143
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadsereg főparancsnokságához a gellérthegyi és a naphegyi tüzérségi helyzetről (Buda, 1849. május 16.) 144
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadsereg főparancsnokságához: Seele főhadnagy ütege a várfalak helyett a felgyújtott lőszerraktár oltásában részt vett katonákat lőtte kartáccsal (Budai tábor, 1849. május 15.) 145
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése a hadsereg főparancsnokságához a tüzérség működéséről és ellenséges lövegek leszereléséről (Budai tábor, 1849. május 16.) 146
Ludvigh János kormánybiztos jelentése Kossuthnak az ostrom állásáról és az orosz betörésről szóló hírekről (Buda, 1849. május 16.) 146
Gustav Waagner őrnagy javaslata Görgeinek a Vízmű elrombolásáról egy Dunán úszó üteggel (Zólyom, 1849. május 16.) 146
Görgei tábornok intézkedése a május 17-i általános támadásra (Buda, 1849. május 17.) 147
Ludvigh János kormánybiztos levelei Kossuth Lajos kormányzóhoz az oroszok betöréséről, a hadi eseményekről és az ostromról (Buda, 1849. május 17.) 147
Kossuth Lajos kormányzó gróf Batthyány Kázmér külügyminiszter helyettes ellenjegyzésével gróf Leiningen-Westerburg Károly ezredesnek a II. osztályú katonai érdemjelet adományozza (Debrecen, 1849. május 15.) 148
Egy császári kém jelentése a budai stb. helyzetről (Pozsony, 1849. május 19.) 148
De Adda Gyula bányászakadémikus Buda vára kötött léghajóról való bombázását és felgyújtását javasolja Görgeinek (Selmecbánya, 1849. május 19.) 149
Görgei tábornok intézkedése a május 21-i általános támadásra (Buda, 1849. május 20.) 153
Hentzi tábornok utasítása Gorini mérnökkari századoshoz a Fehérvári-bástyán lévő rés kijavításáról és háztetők lebontásáról (Buda, 1849. május 21.) 153
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése Görgei tábornokhoz: 9, illetve 11 zászlóalj bejutott a várba (Buda, 1849. május 21.) 154
Ludvigh János kormánybiztos jelentése Kossuth kormányzóhoz a vár ellen folyó támadásról (Buda, 1849. május 21.) 154
Irányi Dániel kormánybiztos és Hajnik Pál belügyminiszteri osztályfőnök óránként készült összefoglaló jelentése Kossuth Lajos kormányzónak a Budavár elleni támadásról (Budapest, 1849. május 21.) 154
Ludvigh János kormánybiztos jelentése Kossuthnak a vár bevételéről (Buda, 1849. május 21.) 156
Ludvigh János kormánybiztos jelentése Kossuth kormányzóhoz a vár ellen folyó támadásról (Buda, 1849. május 21.) 156
Görgei tábornok jelentése Kossuth kormányzónak Budavár bevételéről (Buda, 1849. május 21.) 156
Irányi Dániel és Hajnik Pál hirdetménye Budavár bevételéről (Buda, 1849. május 21.) 157
Hirdetmény Buda bevételéről (Buda, 1849. május 21.) 157
Lombay Imre helyettes főkapitány sebesültek támogatására hívja fel a polgárságot (Pest, 1849. május 21.) 159
Lombay Imre helyettes főkapitány sebesültek támogatására hívja fel a polgárságot (Pest, 1849. május 21.) 160
Szabó József őrnagy, a 42. zászlóalj parancsnoka kitüntetési javaslatot terjeszt elő a hadseregfőparancsnoksághoz (Budavár, 1849. május 21.) 160
Kivonat a képviselőház naplójából a május 22-én délután 1 órakor tartott 159. ülésről (Debrecen, 1849. május 22.) 161
Batthyány Kázmér gróf, külügyminiszter értesíti Görgei tábornokot az országgyűlés határozatáról: altábornagyi kinevezéséről és a katonai érdemjel első osztályának adományozásáról (Debrecen, 1849. május 22.) 163
Kossuth Lajos kormányzó levele Görgei tábornokhoz Szemere Bertalan miniszterelnök ellenjegyzésével, altábornagyi kinevezéséről és az I. osztályú katonai érdemjel adományozásáról (Debrecen, 1849. május 22.) 164
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának utasítása Bátori Sulcz Bódog alezredeshez az elszállásolásról, a kitüntetettek elővezetéséről, a veszteségkimutatásról, az elesettek temetése körüli mulasztásról és a ruházat javításáról (Buda, Rácváros, 1849. május 22.) 164
Irányi Dániel kormánybiztos nyílt rendelete Leifer János részére salétrom, kén stb. lefoglalására (Pest, 1849. május 22.) 166
Görgei tábornok kiáltványa a budapesti polgársághoz a honvédektől megvett fegyverek és felszerelési tárgyak sürgős beszolgáltatásáról (Buda, 1849. május 22.) 167
Kivonat a budai városi női kórház naplójából (Buda, 1849. május 4-22., július 9.) 168
Kivonat a budavári Nagyboldogasszony r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 5 - június 11.) 186
Kivonat a Budavári Szent Zsigmond-kápolna halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 9 - május 16.) 189
Kivonat a Buda-Alsóvizivárosi r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 4 - június 4.) 190
Kivonat a Buda-Felsővizivárosi r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 4 - június 11.) 191
Kivonat a Buda-Országuti Szent Ferencrendi r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 4.) 199
Kivonat a Buda-Krisztinavárosi r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 5 - június 30.) 200
Kivonat a Buda-Tabáni r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 4 - július 19.) 201
Kivonat az újlaki r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 8-26.) 204
Kivonat az óbudai r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Óbuda, 1849. május 5-16.) 206
Kivonat az óbudai ev. ref. egyház halotti anyakönyvéből (Óbuda, 1849. május 16-30.) 207
Kivonat a budai izraelita hitközség halotti anyakönyvéből (Buda, 1849. május 6-16.) 208
Kivonat a belvárosi r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. május 16 - június 15.) 209
Kivonat a Szent Lipót r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. május 26.) 210
Kivonat a Szent Teréz r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. május 5.) 211
Kivonat a Szent Rókus r. kat. plébánia halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. április 1 - június 18.) 212
Kivonat a Deák téri magyar ágostai ev. lelkészi hivatal halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. május 10 - június 15.) 218
Kivonat a Deák téri német ágostai ev. lelkészi hivatal halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. április - június 13.) 219
Kivonat a Kálvin téri ev. lelkészi hivatal halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. május 15.) 220
Kivonat a pesti izraelita hitközség halotti anyakönyvéből (Pest, 1849. május 5-19.) 220
Klapka György helyettes hadügyminiszter a VII. hadtestparancsnoksághoz a hadműveleti napló vezetése tárgyában (Debrecen, 1849. május 23.) 222
A 42. zászlóalj parancsnokság Görgei tábornokhoz. A Bécsi-kapu felőli roham lefolyásáról és a magukat kitüntetett egyénekről (Buda, 1849. május 23.) 222
Schweidel József vezérőrnagynak, Pest város hadi főparancsnokának jelentése a hadügyminisztériumhoz az osztrákok fogságából visszakerült tisztekről és legénységről. A hadügyminisztérium intézkedése (Pest, 1849. május 23.) 223
Egy Pestről érkezett ismeretlennek az ostromról szóló hírei (Pozsony, 1849. május 23.) 224
A Szent Flórián katonai kórház kimutatása a betegekről (Budán, 1849. május 24.) 225
A várkórház kimutatása a betegekről (Buda, 1849. május 24.) 228
Görgei tábornok parancsa a rablott tárgyak azonnali beszolgáltatásáról és a rablásra vonatkozóan a rögtönítélő haditörvényszéki eljárás kihirdetéséről (Buda, 1849. május 25.) 234
Szodtfridt Nándor alezredesnek, az utászkar főnökének előterjesztése Görgeihez a kitüntetett és kitüntetendő utászokról Molnár Ferdinánd hátiratával (Buda, 1849. május 25-28.) 235
Lombay Imre városi helyettes főkapitány hirdetménye (Pest, 1849. május 26.) 236
Ugyanaz németül (Pest, 1849. május 26.) 237
A várkórház jelentése (Buda, 1849. május 26.) 237
A vízivárosi katonai kórház jelentése (Buda, 1849. május 26.) 238
Mihalik dr. igazgató főorvos jelentésmintát ad ki a kórházak számára (Buda, 1849. május 27.) 239
A "Wiener Zeitung" különkiadása Buda ostromáról és elestéről (Bécs, 1849. május 27.) 241
A várkórház napijelentése (Buda, 1849. május 27.) 242
A "Három nyúl" laktanyai kórház jelentése (Buda, 1849. május 27.) 244
A Károly-laktanyai főhadikórház jelentése (Pest, 1849. május 27.) 245
Hirdetmény a vár bevételénél megsebesült katonák segélyezésére május 27-én tartandó táncvigalomról (Pest, 1849. május 27.) 247
A "Három Nyúl"-laktanya kórház jelentése (Buda, 1849. május 28.) 248
Nagysándor tábornok Kulman Jakab álladalmi tiszt részére bizonyítványt ad az ostrom alatt teljesített kiváló szolgálatairól (Buda, 1849. május 28.) 250
A cs. kir. hadügyminisztérium a császárnak. A Rohonczy Ignác királyi biztos által Sopronból beküldött falragaszokról, a vár elestéről. Hentzi tábornok özvegye részére 1000 forint segélyt kér (Bécs, 1849. május 28.) 251
Nagysándor József vezérőrnagynak, az I. hadtest parancsnokának jelentése Buda bevételéről (Buda, 1849. május 28.) 252
A "Három Nyúl" laktanyai kórház jelentése (Buda, 1849. május 29.) 254
A "Szent Flórián" katonai kórház jelentése (Buda, 1849. május 29.) 257
Poeltenberg Ernő ezredesnek, a VII. hadtest parancsnokának jelentése Klapka tábornok helyettes hadügyminiszterhez a hadmunkálati naplóra vonatkozóan (Győr, 1849. május 29.) 258
Poeltenberg Ernő ezredesnek, a VII. hadtest parancsnokának jelentése Klapka tábornok helyettes hadügyminiszterhez a hadmunkálati naplóra vonatkozóan (Buda, 1849. május 29.) 258
Jegyzőkönyvi kivonat Pest vármegye közgyűléséről: a közgyűlés Hegedűs Jánosnénak Pest város bombázása alatt tanúsított magatartásáért elismerését és ünnepélyes köszönetét fejezi ki (Czegléd, 1849. május 29.) 260
A várkórház napi jelentése (Buda, 1849. május 29.) 261
A "Három Nyúl" laktanyai kórház napi jelentése (Buda, 1849. május 30.) 262
A Szent Flórián katonai kórház napi jelentése (Buda, 1849. május 30.) 264
A Szent Flórián katonai kórház napi jelentése (Buda, 1849. május 30.) 265
A "Szvetenai" laktanyai fiókkórház napi jelentése (Pest, 1849. május 30.) 266
Kasper József tizedessel felvett jegyzőkönyv a budai vár ostromáról (Pozsony, 1849. május 30.) 268
Hwozdecki György tűzmesterrel felvett jegyzőkönyv a budai vár ostromáról (Pozsony, 1849. május 30.) 270
Ludvigh kormánybiztos Kossuthhoz: a hadifogoly császári tisztek sorsáról, botrányokról, a királyi palota ingóságairól (Pest, 1849. május 31.) 272
A Szent Flórián katonai kórház jelentése az ostromnál megsebesült honvédekről (Buda, 1849. május 31.) 272
A "Három Nyúl"-laktanyai kórház jelentése az ostromnál megsebesült honvédekről (Buda, 1849. május 31.) 273
A ludoviceumi tábori kórház jelentése a beteg tisztekről (Pest, 1849. május 31.) 280
A pesti tábori kórház jelentése a sebesültekről (Pest, 1849. május 31.) 282
Minisztertanácsi előterjesztés Hentzi tábornok özvegye ellátása tárgyában, Ferenc József legfelsőbb döntésével (Bécs, 1849. május 31. - Schönbrunn, 1849. május 31.) 287
Az újlaki kórház jelentése a sebesültekről (Buda, 1849. június 1.) 288
A "Három Nyúl" laktanyai kórház napi jelentése (Buda, 1849. június 1.) 290
A várkórház napi jelentése (Buda, 1849. június 1.) 291
Az Üllői úti laktanyai kórház jelentése a sebesültekről (Pest, 1849. június 1.) 292
Leitgeb György tüzér hadnaggyal felvett jegyzőkönyv a budai vár ostromáról (Pozsony, 1849. június 1.) 298
Kossuth kormányzó utasítása a hadügyminisztériumhoz. Budavár visszafoglalása alkalmából megemlékezik az elesettekről és a sebesültekről. A rokkantak számára otthont tervez. A Margitszigetre, a pesti Dunacsatornára, a vasúthálózat fejlesztésére s az úrbéri kármentesítésre vonatkozó terveit közli (Debrecen, 1849. június 2.) 303
Asbóth Lajos ezredes, a II. hadtest parancsnoka utólagos kitüntetési javaslatot terjeszt be a hadseregfőparancsnoksághoz Esztergomba (Érsekújvár, 1849. június 7.) 304
A II. hadtestparancsnokság kitüntetési javaslata (Érsekújvár, 1849. június 7.) 305
Knezic Károly vezérőrnagynak, a III. hadtest parancsnokának előléptetési előterjesztése Görgei hadügyminiszterhez és fővezérhez (Érsekújvár, 1849. június 8.) 309
Duschek Ferenc pénzügyminiszter értesíti Görgei hadügyminisztert, hogy Budavár falainak lerombolására 15.000 pfrt-ot utaltatott ki Szodtfried alezredesnek (Buda, 1849. június 11.) 310
Kivonat az 56. honvéd zászlóalj 4. század napiparancskönyvéből (1849. május 19 - június 1.) 310
A hadügyminisztérium Görgei hadügyminiszterhez Asbóth ezredes kitüntetési javaslatairól (Buda, 1849. június 14.) 320
Ludvigh János kormánybiztos a hadifogoly osztrák tisztekről. A térparancsnokság jelentése a hadügyminisztériumhoz (Esztergom, 1849. június 16. - Pest, 1849. június 16.) 321
A hadügyminisztérium Szodtfriedt Ferdinánd alezredest felszólítja, hogy a budai várfalak lerombolására átvett 15.000 pengő forintról számoljon el (Buda, 1849. június 20.) 322
Duschek Ferenc pénzügyminiszter értesíti Görgei hadügyminisztert, hogy Szodtfriedt alezredesnek a budai várfalak lerombolásánál dolgozó munkások kifizetésére ujabb 7000 pengő forintot utalt ki (Buda, 1849. június 22.) 323
Szodtfried Ferdinánd alezredes felterjeszti Görgei hadügyminiszternek a budai várfalak lerombolására felvett összegek elszámolását (Budapest, 1849. június 23.) 323
"Buda várának ostrománál és bevételénél megsebesült honvédek névlajstroma" (Budapest, 1849. június 26.) 324
Görgei hadügyminiszter levele Aulich Lajos vezérőrnagyhoz a II. hadtestnek Pesten kiutalt kitüntetések tárgyában (Buda, 1849. június 27.) 351
Trentinaglia császári százados leírása az ostromról (Hely nélkül, 1849. július 6. után) 351
A Pest bombáztatásakor megsérült váci úti "Három Bak" fogadó helyreállításának költségszámítása (Pest, 1849. november 9. után) 355
Trattnern vezérőrnagy és Wimpfen altábornagy előterjesztése Hentzi tábornoknak a Katonai Mária Terézia Rendbe való felavatására (Bécs, 1849. december 26.) 359
A pesti cs. kir. hadbíróság jelentése a cs. kir. mérnökkari főigazgatósághoz Vogel Gusztáv kéziratáról (Pest, 1850. január 8.) 361
Vogel Gusztáv erődépítészeti adjunktus leírása Buda ostromáról (Pest, 1850. január 8.) 362
Kronensterni Nemes Scherpon Oswald cs. kir. tüzér alezredesnek a Katonai Mária Terézia Rendbe való felavatására (Bécs, 1850. május 26.) 381
Budavár császári védőinek kitüntetése (Schönbrunn, 1850. június 10.) 382
Koller ny. őrnagy "Geschichtliche Darstellung aller Begebenheiten während der Belagerung und dem Falle Festung Ofen von 4 bis 21-ten Mai 1849." (Buda, 1851. február 19.) 389
Ferenc József császár legfelsőbb elhatározása lovag Scharff udvari tanácsoshoz: a Harcos Emlék költségeire magánpénztárából 12000 frt-ot engedélyez (Schönbrunn, 1851. június 18.) 390
P. Spenger, a cs. kir. építészeti főigazgatóság (K.k. General Bau Direktion) osztálytanácsosának levele a császár főhadsegédéhez a Harcos Emlékmű mellékalakjai ügyében. Gasser szobrász levele lovag Scharff udvari tanácsoshoz a Harcos Emlékmű mellékalakjai tárgyában (Bécs, 1852. január 2.) 391
Ferenc József császár lovag Scharff udvari tanácsoshoz, magánpénztára igazgatójához. Legfelsőbb elhatározása a Budavár ostrománál elesettek emlékművére Gasser szobrásznak kiutalandó 1000 pengő forint gyübeén (Bécs, 1852. január 5.) 392
Hentzi százados a Katonai Mária Terézia Rend irodájához. Atyja, Hentzi tábornok rendi adományozó oklevelének kiadását kéri (Graz, 1852. január 6.) 392
A Katonai Mária Terézia Rend irodájának értesítése Hentzi századoshoz: Hentzi tábornok diplomája a Rend irodájában átvehető (Bécs, 1852. január 16.) 393
Grünne főhadsegéd levele Albrecht főherceg, Magyarország katonai és politikai kormányzójához: a Harcos Emlékmű ügyében támogatását kéri (Bécs, 1852. január 21.) 394
A Budavár védelmében elesettek névjegyzéke osztrák jelentésekből (Bécs, 1852. január 22.) 395
A Harcos Emléken felsorolt elesettek névsora (Bécs, 1852. január) 407
Ferenc József közli lovag Scharff udvari tanácsossal legfelsőbb elhatározását a Harcos Emlékmű költségeire 14000 frt. kiutalást illetően (Bécs, 1852. január 31.) 416
Sprenger osztálytanácsos beküldi a császár katonai irodájának a Harcos Emlékműre alkalmazandó felirat tervezetét (Bécs, 1852. február 5.) 417
Grünne főhadsegéd levele Sprenger középítészeti minisztériumi osztálytanácsoshoz egy kiadandó budavári emlékérem tárgyában (Bécs, 1852. február 9.) 418
Albrecht főherceg értesítése Grünne főhadsegédhez az I. Ferenc József budavári szállásán végzendő tatarozási munkálatok tárgyában (Buda, 1852. április 6.) 419
Grünne főhadsegéd értesítése Albrecht főherceghez: a Harcos Emlékmű felavatását május 21. helyett július 11-re halasztják (Bécs, 1852. április 12.) 420
I. Ferenc József tudatja lovag Scharff udvari tanácsossal, hogy a Harcos Emlékmű költségeire magánpénztárából 11690 forintot utalványoztat (Bécs, 1852. május 19.) 421
Legfelsőbb rendelet a cs. kir. Hadügyminisztériumhoz és katonai hatóságokhoz a Harcos Emlékmű leleplezési ünnepélyére vonatkozóan (Bécs, 1852. június 3.) 421
Liechtenstein altábornagynak, a 9. hadsereg parancsnokának költségvetéssel ellátott jelentése a hadsereg főparancsnoksághoz a Hentzi sírján emelkedő sírkőre befolyt önkéntes adományok és a sírkő felirata tárgyában (Buda, 1852. június 30.) 423
A III. hadtestparancsnokság értesítése Hentzi tábornok síremlékének költségei tárgyában (Buda, 1852. július 5.) 424
A császár Hentzi tábornok fiának, Hentzi Henrik századosnak báróságot adományoz (Buda, 1852. július 17.) 425
Bartl Móric dr. ny. vezértörzsorvos a IV. Hadtestparancsnoksághoz Hentzi tábornok megsebesüléséről és haláláról (Bécs, 1886. június 3.) 425
A Kriegsarchiv a IV. hadtestparancsnokságnak Budapesten. A Budavár védelmében elesett tisztek névsorát közli (Bécs, 1898. december 15.) 426
A Harcos Emlék-re vonatkozó egykorú hírlapi cikkek (1898. december 30.) 430
A Budavár védelmében elesettek és Hentzi Henrikné hamvainak kiadásáról felvett jegyzőkönyv (Budapest, 1899. július 24.) 436
A budapesti IV. hadtest parancsnokának a Harcos Emlék beszentelésénél tartott beszéde (Budapest, 1899. augusztus 12.) 440
A szövegben előforduló katonai szakkifejezések magyarázata 442
Rövidítésjegyzék

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: