Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Diák- és ifjúsági mozgalmak 1956-1958

Szerző: Vida Sándor
AKCIÓ Diák- és ifjúsági mozgalmak 1956-1958
Diák- és ifjúsági mozgalmak 1956-1958 - adatlap
Méretek: SZ: 18cm M: 25cm
Kiadó: Gondolat
ISBN:9789639610583
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 662
Borító: keménytáblás
4,990 Ft-os megtakarítás!:) Most 91%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 5,480 Ft
Könyvudvar ár: 990 Ft Akciós ár: 490 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Ez a termék a készlet erejéig csomagban is kapható, extra kedvezménnyel! Részletek itt. Ha a link nem működik, a csomag már nem rendelhető.

Forradalom - ellenállás - megtorlás (Dokumentumok)

Az ​1956-os forradalom egyik legfontosabb eseménye a kibontakozó diákmozgalom megjelenése a felsőoktatási intézményekben. Ez a mozgalom kiterjedt az egész országra Szegedtől Budapesten át Sopronig és Debrecenig. Számos történeti munka készült a nevezetesebb egyetemeken lezajlott eseményekről, de az egyetemista és főiskolás diákmozgalom átfogó feldolgozása csak az utóbbi években kezdődött meg a kutatóintézetek, egyetemi tanszékek, levéltárak és múzeumok kutatóinak részvételével. A dokumentumkötet nemcsak jelentősen bővíti a már eddig is ismert és publikált forrásanyagot, hanem közli az egyes dokumentumok, röplapok, felhívások megszületésének körülményeit, pótolja azt a hiányt, amelyet az 1956 plakátjait és sajtóanyagát közzétevő, egyébként úttörő munka esetében érzünk. Az egyes dokumentumokhoz csatolt bőséges jegyzettel, vagy akár egy későbbi időpontban született jelentés, feljegyzés közreadásával arról is tudomást szerezhetünk, hogy kik vettek részt egy-egy röplap készítésében, hol terjesztették, sőt milyen megtorlás lett mindennek következménye a forradalom után. A dokumentumkötet az október 23-a előtt diákgyűlésekkel mint a forradalom előtörténetével indít, és a KISZ megalakításának időpontjával zárul. Számos példát találhatunk a kötetben a forradalom utóéletére és a megtorlás témakörébe tartozó, eddig nem publikált vagy kevésbé ismert dokumentumokra vonatkozóan is.

TARTALOM

Bevezető 5
Szerkesztői megjegyzések 49
A forradalom előkészítése
Herczegh Károlynak, az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem DISZ titkárának levele Kónya Albert oktatásügyi miniszternek az orosz nyelv fakultatívvá tétele ügyében (Budapest, 1956. október 8.) 53
Az ELTE Bölcsészettudományi Kar hallgatóinak felhívása (Budapest, 1956. október 10.) 54
Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara DISZ bizottságának tájékoztatója az Oktatásügyi Minisztérium felsőoktatási főosztálya részére a Hajnóczy Vitakör megalakulásáról és határozatairól (Budapest, 1956. október 11.) 55
Az MDP Pártfőiskola harmadik évfolyama pártszervezete taggyűlésének határozata (Budapest, 1956. október 11.) 58
Az MDP Központi Pártiskola hallgatói pártcsoportjának levele az MDP KV Titkárságához a közéletet leginkább foglalkoztató politikai kérdésekről (Budapest, 1956. október 15.) 64
Tájékoztató az SZKP Pártfőiskola magyar hallgatóinak taggyűléséről, amelyen a politikai élet legégetőbb kérdései kerültek megvitatásra (Moszkva, 1956. október 15-16.) 66
A szegedi MEFESZ szervezeti szabályzatának alapelvei (Szeged, 1956. október 16.) 71
Sőtér István oktatásügyi miniszterhelyettes javaslata a felsőoktatás megreformálásáról (Budapest, 1956. október 17.) 72
A Szegeden megalakult Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetségének felhívása (Szeged, 1956. október 17.) 74
A Szegedi Pedagógiai Főiskola iskolagyűlésének határozata (Szeged, 1956. október 18.) 75
A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatóinak és a Központidiákszálló Diákbizottságának követelései (Budapest, 1956. október 19.) 78
Dr. Gillemot Lászlónak, a BME rektorának az egyetemen rendkívüli diákgyűlésén tartott beszámolója az oktatási minisztériumban tartott értekezletről (Budapest, 1956. október 20.) 80
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Diákbizottságának közleménye a hallgatói nagygyűlés összehívásáról (Budapest, 1956. október 20.) 84
Az MDP Pártfőiskola tanári pártszervezetének levele az MDP Központi Vezetőségéhez (Budapest, 1956. október 20.) 85
Gönczöl Dezső, a pedagógiai főiskola hallgatójának megnyitó beszéde a MEFESZ szegedi nagygyűlésén (Szeged, 1956. október 20.) 90
A MEFESZ szegedi alakuló gyűlésén elfogadott program (Szeged, 1956. október 20.) 92
Orbán Lászlónak, az MDP KV Tudományos Osztálya helyettes osztályvezetőjének feljegyzése a KV részére a felsőoktatásban végrehajtandó reformok sürgősségének indokoltságáról (Budapest, 1956. október 21.) 93
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem DISZ Végrehajtó Bizottságának az 1956. október 22-ei nagygyűlésre készített határozati javaslata (Budapest, 1956. október 21.) 94
Megalakult a Kossuth Kör az Egri Pedagógiai Főiskolán (Eger, 1956. október 21.) 97
Az Egri Pedagógiai Főiskola hallgatóinak követelései (Eger, 1956. október 21.) 99
Némedi Lajos, az Egri Pedagógiai Főiskola igazgatója a főiskolások követeléseiről (Eger, 1956. október 21-e után) 101
Közlemény az Országos Diákparlament Előkészítő Bizottságának megalakulásáról (Budapest, 1956. október 22.) 102
A Petőfi Kör vezetőségének javaslatai a legfontosabb belpolitikai teendőkről (Budapest, 1956. október 22.) 102
A Budapesti Műszaki Egyetem Központi Diákotthon Diákbizottságának felhívása az október 24-ére tervezett nagygyűlésen való részvételre (Budapest, 1956. október 22.) 103
A Budapesti Orvostudományi Egyetem DISZ szervezetének követelései (Budapest, 1956. október 22.) 104
A Március 15. Kör alakuló gyűlése az ELTE Bölcsészettudományi Karán (Budapest, 1956. október 22.) 107
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem hallgatói nagygyűlésének tízpontos határozata (Budapest, 1956. október 22.) 108
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem hallgatói nagygyűlésének tizennégy pontos határozata (Budapest, 1956. október 22.) 109
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem hallgatói nagygyűlésének tizenhat pontos határozata (Budapest, 1956. október 22.) 110
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak nagygyűlése (Budapest, 1956. október 22.) 113
A Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatóinak nagygyűlésén elfogadott határozat (Budapest, 1956. október 22.) 115
Az Evangélikus Teológiai Akadémia hallgatóinak felhívása (Budapest, 1956. október 22.) 117
A MEFESZ megalakulása a pécsi egyetemen (Pécs, 1956. október 22.) 118
A pécsi egyetemisták és főiskolások Diákparlamentjének határozata (Pécs, 1956. október 22.) 119
A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Diákparlamentjének felhívása (Miskolc, 1956. október 22.) 123
A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem V. éves hallgatóinak határozata (Miskolc, 1956. október 22.) 124
A soproni egyetemisták Diákparlamentjének első ülése (Sopron, 1956. október 22.) 127
A soproni egyetemisták Diákparlamentjének határozata (Sopron, 1956. október 22.) 129
A Debreceni Orvostudományi Egyetem hallgatóinak nagygyűlésén elfogadott határozati javaslat (Debrecen, 1956. október 22.) 132
A gödöllői Agrártudományi Egyetem MEFESZ szervezetének határozata (Gödöllő, 1956. október 22.) 135
A DISZ Zrínyi Miklós Köre Intézőbizottságának felhívása Somogy megye ifjúságához (Kaposvár, 1956. október 22.) 137
A Veszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ Előkészítő Bizottságának követelései (Veszprém, 1956. október 22.) 138
A forradalom
Az MDP KV Agitációs és Propaganda Osztálya taggyűlésének határozata a politikai helyzetről és a szükségesnek tartott intézkedésekről (Budapest, 1956. október 23.) 143
Az MDP KV Párt és Tömegszervezetek Osztályának feljegyzése Ács Lajos, a KV titkára számára (Budapest, 1956. október 23.) 145
Részlet a DISZ Központi Vezetőség 1956. október 23-ai ülésére készített beszámolóból (Budapest, 1956. október 23.) 148
A DISZ hivatalos lapjának beszámolója az Országos Diákparlament előkészítő bizottsága üléséről (Budapest, 1956. október 23.) 153
Az Országos Diákparlament Előkészítő Bizottságának felhívása a munkás- és parasztifjúság rétegszervezeteinek megalakítására (Budapest, 1956. október 23.) 155
A Szabad Nép "Új, tavaszi seregszemle" című cikke az egyetemisták és főiskolások gyűléseiről, valamint követeléseiről (Budapest, 1956. október 23.) 156
A Jövő Mérnöke szerkesztőségének állásfoglalása a Budapesti Műszaki Egyetem Központi Diákotthonában tartott október 19-ei gyűlés határozatáról (Budapest, 1956. október 23.) 159
A BME Diákbizottságának és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ szervezetének közös határozata az október 23-ai tüntetés útvonaláról és programjáról (Budapest, 1956. október 23.) 163
Tudósítás a Budapesti Műszaki Egyetem diákküldöttségének a Csepeli Vas- és Fémművek ifjúmunkásainál tett látogatásáról (Budapest, 1956. október 23.) 164
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem Tanácsának állásfoglalása a diákság tervezett tüntetéséről (Budapest, 1956. október 23.) 165
Az ELTE MDP és DISZ szervezeteinek jelszavai az október 23-ai felvonulásra (Budapest, 1956. október 23.) 167
A Petőfi Kör jelszavai az 1956. október 23-ai budapesti tüntetésre (Budapest, 1956. október 23.) 167
A Szabad Ifjúság különszámában közzétett jelszavak az október 23-ai felvonulásra (Budapest, 1956. október 23.) 168
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem MEFESZ szervezetének nyilatkozata (Budapest, 1956. október 23.) 169
A DISZ Központi Vezetősége bejelenti, hogy felfüggeszti tanácskozását, és részt vesz az egyetemisták tüntetésén (Budapest, 1956. október 23.) 169
Az MDP Központi Vezetősége számára készült feljegyzés a Bem-szobor előtti tüntetés előkészületeiről és a tüntetés lefolyásáról (Budapest, 1956. október 23.) 170
Felhívás a Magyar Rádiónál történt gyilkosságok megtorlására és az általános sztrájkra (Budapest, 1956. október 23.) 173
A budapesti egyetemi hallgatók felhívása (Budapest, 1956. október 23. este nyolc óra után) 173
Az MDP pécsi egyetemi és főiskolai szervezete végrehajtó bizottságának állásfoglalása a Diákparlament követeléseiről (Pécs, 1956. október 23.) 175
A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Rektori Tanácsának állásfoglalása a Diákparlament kéréseivel kapcsolatosan (Miskolc, 1956. október 23.) 176
A székesfehérvári középiskolások felhívása az ország középiskolás tanulóihoz (Székesfehérvár, 1956. október 23.) 177
A soproni diákság rokonszenvtüntetésére a lengyel nép mellett (Sopron, 1956. október 23.) 179
Rendőrségi jelentés a debreceni egyetemisták és középiskolások tüntetéséről (Debrecen, 1956. október 23.) 179
A debreceni egyetemisták, főiskolások és a középiskolás diákok követelései (Debrecen, 1956. október 23.) 180
A Veszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezetének kiáltványa (Veszprém, 1956. október 23.) 182
A DISZ Központi Vezetőségének nyilatkozata (Budapest, 1956. október 24.) 183
A DISZ Központi Vezetőségének rádióközleménye a tüntetés jellegének megváltozásáról (Budapest, 1956. október 24.) 184
A DISZ Központi Vezetőségének felhívása a harcoló fiatalok fegyverletételére (Budapest, 1956. október 24.) 185
A BME Központi Diákotthona követelései a rend helyreállításához teendő intézkedésekről (Budapest, 1956. október 24.) 185
Az ELTE BTK hallgatóinak felhívása az ÁVH elleni küzdelemre (Budapest, 1956. október 24.) 186
A Petőfi Körnek a Kossuth Rádióban elhangzott proklamációja a fegyveres harc beszüntetése és a nyugalom helyreállítása érdekében (Budapest, 1956. október 24.) 186
A Pécsi gyetem című lap híradása a marxizmus tanszék dolgozóinak csatlakozásáról a forradalomhoz (Pécs, 1956. október 24.) 187
A Pécsi MEFESZ Ideiglenes Bizottsága cáfolja az ifjúsági egység megbontásáról szóló vádakat (Pécs, 1956. október 24.) 187
A DISZ Békés megyei Bizottsága a Nagy Imre-kormány támogatására szólítja fel tagjait (Békéscsaba, 1956. október 24.) 188
A szegedi egyetem rektora és dékánja nyugalomra és tanulmányaik folytatására kérik a hallgatókat (Szeged, 1956. október 24.) 189
A Szegedi Kenderfonó DISZ szervezetének követelései (Szeged, 1956. október 24.) 189
A Szegedi Tudományegyetem Politikai Gazdaságtan tanszékének nyilatkozata (Szeged, 1956. október 24.) 190
A székesfehérvári fiatalok részt vesznek a forradalmi tüntetésben (Székesfehérvár, 1956. október 24.) 191
A DISZ Somogy megyei Bizottságának követelései (Kaposvár, 1956. október 24.) 192
A DISZ Zrínyi Miklós körének felhívása Somogy megye fiatalságához (Kaposvár, 1956. október 24.) 193
A szolnoki Közlekedési Üzemmérnöki Kar diákgyűlése (Szolnok, 1956. október 24.) 193
A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia MEFESZ-szervezete és a keszthelyi Petőfi Kör felhívása (Keszthely, 1956. október 24.) 195
A Magyar Nemzet beszámolója a vidéki egyetemeken lezajlott eseményekről (Budapest, 1956. október 24.) 196
A MEFESZ Titkos Vezérkarának követelései (Budapest, 1956. október 25.) 197
Felhívás az új ideiglenes forradalmi magyar kormány és honvédelmi bizottmány megalakítására a felkelő fiatalok vezetőinek bevonásával (Budapest, 1956. október 25.) 199
Az ELTE Bölcsészettudományi Karon működő Egyetemi Forradalmi Bizottság felhívása Nagy Imre miniszterelnökhöz (Budapest, 1956. október 25.) 201
Az ELTE BTK diákbizottságának követelései (Budapest, 1956. október 25.) 201
Az Egyetemi Forradalmi Bizottság sztrájkfelhívása (Budapest, 1956. október 25.) 202
Tánczos Gábor, a Petőfi Kör titkára felszólítja a fiatalokat a Nagy Imre-kormány támogatására (Budapest, 1956. október 25.) 202
A DISZ Baranya Megyei Végrehajtó Bizottságának felhívása a megye ifjúságához (Pécs, 1956. október 25.) 203
A Dunántúl Napló közli a pécsi MEFESZ táviratát az MDP Központi Vezetőségéhez (Pécs, 1956. október 25.) 204
A Bajai Ifjúsági Tanács kezdeményezése (Baja, 1956. október 25-e körül) 204
A Somogy megyei DISZ Zrínyi Miklós Körének követelései (Kaposvár, 1956. október 25.) 205
A Tolna megyei fiatalok tizenkét pontos követelése (Szekszárd, 1956. október 25-e körül) 206
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság bizalmáról biztosítja Nagy Imre miniszterelnököt (Budapest, 1956. október 26.) 206
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása a nemzeti egység erősítésére (Budapest, 1956. október 26.) 207
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felszólítása a diáktanácsok megalakítására és az orosz nyelv fakultatívvá tételére a középiskolákban (Budapest, 195. október 26.) 208
Az ELTE tanárai és diákjai követelik az azonali tűzszünetet, amnesztiát a harcokban résztvevőknek és a szovjet csapatok kivonását a főváros területéről (Budapest, 1956. október 26.) 208
A Népszava beszámolója a Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola tanári karának és hallgatóinak követeléseiről (Budapest, 1956. október 26.) 209
Békéscsaba ifjúságának tizenhat pontos követelése (Békéscsaba, 1956. október 26.) 209
Hódmezővásárhely dolgozóinak és ifjúságának követelései (Hódmezővásárhely, 1956. október 26.) 210
A győri egyházmegye katolikus papsága felszólítja a püspöki kart, tegyen lépéseket az egyházmegyék feletti állami fennhatóság megszüntetéséért (Győr, 1956. október 26.) 212
A hajdúnánási gimnázium diákjainak és tanárainak követelései (Hajdúnánás, 1956. október 26.) 214
Az Egri Pedagógiai Főiskola MEFESZ szervezetének kiáltványa (Eger, 1956. október 26.) 216
Az Egri Pedagógiai Főiskola MEFESZ szervezete vezetőségének határozata (Eger, 1956. október 26.) 217
Az Egri Pedagógiai Főiskola MEFESZ szervezetének távirata Kádár Jánoshoz (Eger, 1956. október 26.) 217
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Diákbizottságának felhívása a parasztsághoz a Nagy Imre-kormány támogatására (Gödöllő, 1956. október 26-a körül) 218
A Nagyatádi Járási Forradalmi Ifjúsági Szövetség felhívása a járás fiatalságához a Forradalmi Ifjúsági Szövetség szervezeteinek megalakítására (Nagyatád, 1956. október 26-a körül) 219
A szolnoki középiskolások távirata Nagy Imrének (Szolnok, 1956. október 26.) 220
A Veszprémi Vegyipari Egyetem Tanácsának és MEFESZ szervezetének felhívása (Veszprém, 1956. október 26.) 220
A MEFESZ és Zalaegerszeg város ifjúságának követelései (Zalaegerszeg, 1956. október 26.) 221
Az Egyetemi Forradalmi Bizottság kormányhoz intézett követelése az ÁVH feloszlatásával kapcsolatban (Budapest, 1956. október 27.) 223
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása (Budapest, 1956. október 27.) 224
Rémhírek a pécsi MEFESZ tagjainak letartóztatásáról (Pécs, 1956. október 27.) 224
A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség Fejér megyei Ideiglenes Bizottsága követelései (Székesfehérvár, 1956. október 27-e körül) 225
A soproni ideiglenes MEFESZ-bizottság javaslata az Ideiglenes Nemzeti Tanács megalakítására (Sopron, 1956. október 27.) 226
A Soproni Egyetem tizenhét pontos követelése (Sopron, 1956. október 27.) 227
Az MDP Heves Megyei Bizottsága csatlakozik a Borsod megyei pártbizottság követeléseihez (1956. október 27.) 229
A Szécsényi Ifjúsági Forradalmi Bizottság követelései (Szécsény, 1956. október 27.) 230
A Ceglédi Ifjúsági Bizottság felhívása a fegyelem megtartására (Cegléd, 1956. október 27.) 231
Az MDP Somogy megyei bizottsága és a DISZ Zrínyi Miklós Kör bejelentése a megyei és a városi Ideiglenes Nemzeti Forradalmi Bizottság megalakulásáról (Kaposvár, 1956. október 27.) 232
A DISZ Somogy-megyei Végrehajtó Bizottságának felhívása (Kaposvár, 1956. október 27.) 233
Tájékoztató a DISZ Zrínyi Miklós Köre szervezeti felépítéséről, jellegéről (Kaposvár, 1956. október 27.) 234
A DISZ Zrínyi Miklós Kör felhívása a Somogyi Néplapban (Kaposvár, 1956. október 27.) 234
Az 1956. október 26-ai csurgói népgyűlés megbízottainak levele a Somogyi Néplap Szerkesztőbizottságának (Csurgó, 1956. október 27.) 235
A nyíregyházi Kossuth Lajos és Zrínyi Ilona gimnáziumok, a Tanítóképző Intézet diákjainak közös követelései (Nyíregyháza, 1956. október 27.) 236
A karcagi gimnazisták részvétele a helyi forradalomban (Karcag, 1956. október 27.) 237
A karcagi Gábor Áron Gimnázium Diáktanácsának tizenhét pontos követelése (Karcag, 1956. október 27.) 238
A Magyar Forradalmi Ifjúmunkás Szövetség felhívása (Budapest, 1956. október 27-28.) 240
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága röplapja az üzérkedők és árdrágítók ellen (Gödöllő, 1956. október 27-28-a körül) 240
A Magyar Értelmiség Forradalmi Bizottságának felhívása az ország lakosságához (Budapest, 1956. október 28.) 241
A SZOT Országos Tanácsa, az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság és a Magyar Írók Szövetsége közös követelései (Budapest, 1956. október 28.) 245
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság kiáltványa (Budapest, 1956. október 28.) 246
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság Nagy Imre miniszterelnöknek átadott követelései (Budapest, 1956. október 28.) 247
A budapesti egyetemisták követelései (Budapest, 1956. október 28.) 249
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása a nemzetőrséghez való csatlakozásra (Budapest, 1956. október 28.) 250
A Budapesti Középiskolás Diákifjúság Ideiglenes Forradalmi Bizottsága követelései (Budapest, 1956. október 28.) 250
Virág János pedagógus magnóra mondott felhívása a fegyverben álló felkelő csoportokhoz az ellenállás beszüntetésére (Budapest, 1956. október 28.) 251
Az Egyetemi Forradalmi Ifjúság felhívása a munka felvételére (Budapest, 1956. október 28-a körül) 253
A Békés megyei Tanács Ifjúsági Parlamentjének felhívása (Békéscsaba, 1956. október 28.) 254
A Soproni Egyetem MEFESZ bizottságának felhívása Ideiglenes Nemzeti Kormány létrehozására (Sopron, 1956. október 28.) 254
A Győr-Sopron megyei Szabad Forradalmi Ifjúság nyilatkozata (Győr, 1956. október 28.) 255
Az Egri Pedagógiai Főiskola MEFESZ szervezetének felhívása a megye parasztságához (Eger, 1956. október 28-a körül) 256
A csurgói középiskolások követelései (Kaposvár, 1956. október 28.) 257
A szekszárdi Garay János Gimnázium diákjainak követelései (Szekszárd, 1956. október 28. körül) 258
A szekszárdi Ifjúsági Forradalmi Bizottság követelései (Szekszárd, 1956. október 28-a körül) 259
A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia MEFESZ szervezetének tevékenysége (Keszthely, 1956. október 28.) 261
A Veszprém megyei Népújság közzéteszi Ajka ifjúságának és dolgozóinak nyilatkozatát (Veszprém, 1956. október 28.) 262
A Magyar Néphadsereg Forradalmi Tanácsának felhívása (Budapest, 1956. október 29.) 263
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság cáfolja Nagy Imre felelősségét a szovjet csapatok behívásában (Budapest, 1956. október 29.) 264
Az ELTE újságírószakos hallgatóinak röplapja Gerő Ernő és az ÁVH felelősségéről (Budapest, 1956. október 29.) 265
Makó város dolgozóinak és ifjúságának követelései (Makó, 1956. október 29.) 267
A Munkásifjúsági Szövetség létrehozása Szegeden (Szeged, 1956. október 29.) 268
A Budai Egyetemi Albizottság Ideiglenes Bizottsága határozatai a bizottság politikai állásfoglalásáról és szervezeti megújításáról (Budapest, 1956. október 30.) 269
Az Egyetemi Ifjúság beszámolója a Budapesti Műszaki Egyetem és az ELTE hallgatóinak október 23-ai tárgyalásáról a Csepeli Vas- és Fémművek pártbizottságának képviselőivel (Budapest, 1956. október 30.) 271
A Budapesti Műszaki Egyetem és az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem közös tanácsülésének nyilatkozata, amelyben támogatásukról biztosítják az egyetemi ifjúság forradalmi megmozdulását (Budapest, 1956. október 30.) 272
Az ELTE oktatóinak deklarációja (Budapest, 1956. október 30.) 274
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság sztrájkfelhívása (Budapest, 1956. október 30.) 276
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság bizalmatlanságát fejezi ki a Nagy Imre-kormánnyal szemben (Budapest, 1956. október 30.) 276
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása (Budapest, 1956. október 30.) 277
Az Egyetemi Ifjúság tudósítása az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság és a Széna téri felkelők tárgyalásáról (Budapest, 1956. október 30.) 278
Az Ifjúmunkások Szövetsége Előkészítő Bizottságának felhívása a nemzetőrségbe való belépésre (Budapest, 1956. október 30.) 278
A Szakszervezetek Országos Tanácsa Elnökségének nyilatkozata (Budapest, 1956. október 30.) 279
Felhívás az üzemek ifjúmunkásaihoz, küldjék el képviselőiket az alakuló üzemi munkástanácsokba (Budapest, 1956. október 30.) 280
Az Április 4. Gépgyár ifjúmunkásainak felhívása ifjúmunkás szervezetek megalakítására (Budapest, 1956. október 30.) 281
A Csepeli Vas- és Fémművek Ifjúmunkásai Ideiglenes Tanácsának felhívása (Budapest, 1956. október 30.) 282
A Magyar Katona Ifjúság Népi Forradalmi Szövetsége közleménye (Budapest, 1956. október 30.) 282
A Budapesti Műszaki Egyetem küldöttsége a kecskeméti fiatalok között (Kecskemét, 1956. október 30.) 283
A hódmezővásárhelyi diákparlament ülése (Hódmezővásárhely, 1956. október 30.) 284
A Ceglédi Diákbizottmány beszámolója a helyi diákság forradalmi szerepéről (Cegléd, 1956. október 30.) 285
A jászberényi Zirzen Janka Állami Tanítóképző Intézet fiútanulóinak tizenkét pontos követelése (Jászberény, 1956. október 30.) 286
A Budai Egyetemi Forradalmi Albizottság Katonai Részlegének felállításáról és szervezetéről hozott határozatok (Budapest, 1956. október 31.) 288
A Budapesti Orvostudományi Egyetem felhívja a hallgatókat a szolgálattételre való jelentkezésre (Budapest, 1956. október 31.) 289
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság fegyelemre és lakóbizottságok alakítására szólít fel (Budapest, 1956. október 31.) 290
A budapesti evangélikus lelkészek és teológusok nyilatkozata (Budapest, 1956. október 31.) 290
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság nyilatkozata (Budapest, 1956. október 31-e körül) 291
Eger forradalmi ifjúságának követelései (Eger, 1956. október 31-e előtt) 292
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem ideiglenes forradalmi bizottságának nyilatkozata a Magyar Rádióban (Budapest, 1956. október 31.) 292
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottságának felhívása a parasztsághoz a forradalom vívmányainak támogatásáért (Gödöllő, 1956. október 31-e körül) 293
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem Forradalmi Bizottsága a pártok alakításában a nemzeti egység megbontását látja (Gödöllő, 1956. október 31-e körül) 294
A Szentendrei Műszaki és Híradó Tiszti Iskola Forradalmi Tanácsa követelései (Szentendre, 1956. október 31.) 295
Híradás a kaposvári középiskolai diákszövetség megalakításáról (Kaposvár, 1956. október 31. előtt) 297
A Keszthelyi Újság beszámolója a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Tanácsa és MEFESZ szervezete megalakulásáról (1956. október 31.) 298
A Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia Tanácsának hatásköre (Keszthely, 1956. október 31-e körül) 299
A Veszprémi Egyetem MEFESZ szervezete a honvédség csatlakozását kéri a Forradalmi Katonatanács követeléseinke támogatására (Veszprém, 1956. október 30.) 299
Déri Ernő feljegyzése a miskolci forradalmi eseményekről (Miskolc, 1956. október vége) 300
A Magyar Forradalmi Ifjúsági Párt Ideiglenes vezetőségének felhívása az egyetemi és főiskolai szervezetekhez (Budapest, 1956. november 1.) 309
Kónya Albert a közoktatási minisztériumban tartott nagygyűlésen elhangzott beszédének összefoglalása (Budapest, 1956. november 1.) 310
A Szabad Kossuth Rádió híradása a demokratikus erők képviselőinek és a nemzeti kormány képviselőinek megbeszéléséről (Budapest, 1956. november 1.) 311
Az Egyetemi Nemzetőregységek Budai Parancsnokságának megalakítása (Budapest, 1956. november 1.) 311
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Forradalmi Bizottságának felhívása az önbíráskodás ellen (Budapest, 1956. november 1.) 313
Az Egyetemi Ifjúság beszámolója az Egyetemi Forradalmi Diákbizottságnak a budapesti üzemekben végzett agitációs munkájáról (Budapest, 1956. november 1.) 314
Híradás az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Forradalmi Bizottságának megalakulásáról (Budapest, 1956. november 1.) 314
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság állásfoglalása az ENSZ-csapatok Magyarországra küldése ellen (Budapest, 1956. november 1.) 315
A Magyar Függetlenség kifogásolja, hogy az Egyetemi Forradalmi Bizottság vezetői között régi pártkáderek is helyet kaptak (Budapest, 1956. november 1.) 315
A Szabad Kossuth Rádió tájékoztatója a Közgazdaságtudományi Egyetem Ideiglenes Forradalmi Tanácsának megalakulásáról (Budapest, 1956. november 1.) 316
Híradás az Állatorvostudományi Főiskola forradalmi diákbizottságának megalakításáról (Budapest, 1956. november 1.) 317
Bátaszék község élelmiszerküldeménye a Magyar Filmművészek Szövetségének (Budapest, 1956. november 1.) 317
A Budapesti Munkásifjúság Ideiglenes Forradalmi Tanácsa alakuló gyűlésén megfogalmazott követelések (Budapest, 1956. november 1.) 317
Tudósítások az ifjúmunkások forradalmi tanácsainak megalakulásáról (Budapest, 1956. november 1.) 318
Tudósítás a Keresztény Ifjúsági Szövetség megalakulásáról (Budapest, 1956. november 1.) 319
Megyei Ifjúsági Forradalom Tanács létrehozása Békéscsabán (Békéscsaba, 1956. november 1.) 319
A Dunapentelei Ideiglenes Forradalmi Ifjúsági Bizottság felhívása a fiatalokhoz (Dunapentele, 1956. november 1.) 320
A soproni egyetemi MEFESZ-bizottság fehívása a magyar parasztsághoz (Sopron, 1956. november 1.) 320
A Heves megyei MEFESZ tájékoztatója (Eger, 1956. november 1.) 321
Az Egri Pedagógiai Főiskola MEFESZ szervezete a közigazgatás átszervezéséről (Eger, 1956. november 1.) 322
A Gödöllői Agrártudományi Egyetem felhívása (Budapest, 1956. november 1.) 324
A szolnoki üzemekben megalakult a Forradalmi Munkás Ifjúsági Szövetség (Szolnok, 1956. november 1.) 324
Baráth Endre, a jászberényi Zirzen Janka Állami Tanítóképző IV. az osztályos tanulója naplófeljegyzései (Budapest, 1956. november 1.) 325
Tudósítás a Diákarlament ülésének időpontjáról (Budapest, 1956, november 2.) 328
Az Ifjúmunkások Forradalmi Tanácsának felhívása romeltakarításban és segélyezésben aló részvételre (Budapest, 1956. november 2.) 328
A Magyar Honvéd szorgalmazza az egyetemi ifjúság felfegyverzését (Budapest, 1956. november 2.) 329
Marián István beszéde a Budai Forradalmi Bizottság november 2-ai ülésén Varga Sándor naplójegyzete alapján (Budapest, november 2.) 329
A Budai Egyetemi Forradalmi Albizottság közleménye (Budapest, 1956. november 2.) 331
Az ELTE BTK diákbizottsága felszólítása a munka felvételére (Budapest, 1956. november 2.) 331
Tudósítás a Magyar Testnevelési Főiskola forradalmi bizottságának alakuló gyűléséről (Budapest, 1956. november 2.) 332
Kecskeméti diákok felhívása forradalmi tanács megalakítására (Kecskemét, 1956. november 2.) 333
A Forradalmi Ifjúsági Tanács megalakulása Hódmezővásárhelyen (Hódmezővásárhely, 1956. november 2.) 333
Felhívás a dunapentelei fiatalok felfegyverezésére (Dunapentele, 1956. november 2.) 334
A székesfehérvári Teleki Blanka leánygimnázium növendékei adományokat gyűjtenek a budapesti rászorulóknak (Székesfehérvár, 1956. november 2.) 334
A MEFESZ tevékenységének méltatása (Eger, 1956. november 2.) 334
A Szolnoki megyei Katonai Forradalmi Tanács és az Egyetemi MEFESZ-bizottság felhívása a város lakosságához tekintettel az átvonuló szovjet katonai egységekre (Szolnok, 1956. november 2.) 336
A veszprémi MEFESZ a munka azonnali felvételére szólít fel (1956. november 2.) 336
A Forradalmi Karhatalmi Bizottság elfogadta Marián István alezredesnek a delegálását a Nemzetőrség főparancsnokságába (Budapest, 1956. november 3.) 337
A BME hallgatói búcsúznak a hősi halált halt bajtársuktól, Danner Jánostól (Budapest, 1956. november 3.) 338
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Ideiglenes Forradalmi Bizottságának nyilatkozata (Budapest, 1956. november 3.) 338
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Forradalmi Bizottságának állásfoglalása (Budapest, 1956. november 3.) 339
A Budapesti Orvostudományi Egyetem Forradalmi Bizottságának fehívása segélyezési akciójának támogatására (Budapest, 1956. november 3.) 339
A Budapesti Orvsotudományi Egyetem Hallgatói köszönetet mondanak a VIII. kerületi Üveges Szövetkezet dolgozóinak a Sebészeti Klinika kitört ablakainak beüvegezéséért (Budapest, 1956. november 3.) 340
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság felhívása a munka felvételére (Budapest, 1956. november 3.) 340
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság a forradalmi egység megszilárdítására szólít fel (Budapest, 1956. november 3.) 341
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság a forradalmi egység megszilárdítására szólít fel (Budapest, 1956. november 3.) 341
Az Egyetemi Forradalmi Diáktanács katonai Parancsnokságának helyzetjelentése a Honvédelmi Forradalmi Tanácsnak (Budapest, 1956. november 3.) 344
Meghívó a Magyar Középiskolások Országos Szervezetének alakuló gyűlésére (Budapest, 1956. november 3.) 345
A Magyar Ifjúság Forradalmi Szövetsége Ideiglenes Bács-Kiskun Megyei Előkészítő Bizottságának határozata (Kecskemét, 1956. november 3.) 345
Kérés a hódmezővásárhelyi diákparlament határozatának felülvizsgálatára (Hódmezővásárhely, 1956. november 3.) 346
Híradás a Szegedi Tudományegyetemen tartott nagygyűlésről (Szeged, 1956. november 3.) 347
Adorján Imre cikke a vöröskeresztes mentőszolgálat munkájáról (Budapest, 1956. november 4-10.) 347
Bárczay Gyula beszámolója a Budapesti Reformátos Teológia hallgatóinak részvételéről az 1956. október 22-23-ai eseményekben (Budapest, 1956. novmeber 4-10.) 348
Csényi György cikke a budapesti Református Teológia szabdságharcban elesett áldozatairól (Budapest, 1956. november 4-10.) 349
Az Egyetemi Ifjúság szerkesztőségének válasza Magyar Függetleség című lapnak az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság két vezetője elleni támadással kapcsolatban (Budapest, 1956. november 4.) 350
A budapesti és vidéki egyetemek és főiskolák Diákparlamentjének határozatai (Budapest, 1956. november 4.) 351
Az Egyetemi Ifjúság felhívása a csehszlovák fiatalokhoz (Budapest, 1956. november 4.) 352
Tudósítás a középiskolások szövetségének alakuló gyűléséről (Budapest, 1956. november 4.) 353
A szegedi egyetemi oktatók Magyarország függetlenségének támogatására szólítanak fel (Szeged, 1956. november 4.) 353
Híradás a Veszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezete munkájáról (Veszprém, 1956. november 4.) 354
A Veszprémi Vegyipari Egyetem MEFESZ szervezete tagjainak látogatása Dudaron (Veszprém, 1956. november 4.) 355
Ellenállás, megtorlás
Határozati javaslat az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság újjászervezéséről és az ideiglenes országos intézőbizottság megválasztásáról (Budapest, 1956. november 11.) 359
Az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság, az Írószvöetség és a Fegyveres Erők Parancsnokságai kiáltványa (Budapest, 1956. november 12.) 362
Meisel János helyettes-főosztályvezető jelentése Kónya Albertnek és Rajnai Rudolfnak a szovjet hatóságok által foganasított házkutatásokról és letartóztatásokról (Budapest, 1956. november 15.) 363
A Magyar Értelmiség Forradami Bizottságának javaslata a november 4-ei utáni politikai helyzet megoldására (Budapest, 1956. november közepe) 364
Kovács Ferenc feljegyzése Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztos részére az egyetemeket ért szovjet hatósági atrocitásokról (Budapest, 1956. november 16.) 369
A Magyar Forrdalalmi Ifjúmunkás Szövetség ORszágos Ideiglenes Bizottsága felhívása az ifjúmunkásokhoz a munka felvételére és a szövetség helyi szervezeteinek megalakítására (Budapest, 1956. november 17.) 369
Gillemot Lászlónak, a BME rektorának jelentése az oktatásügyi kormánybiztosnak az eltűnt hallgatókról és oktatókról (Budapest, 1956. november 17.) 372
A Magyar Ifjúság Pártjának programtervezete (Budapest, 1956. november 18.) 373
Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztos Münnich Ferenc, a fegyveres erők minisztere közbenjárását kéri a letartóztatott hallgatók ügyében (Budapest, 1956. november 19.) 376
Az Október Huszonharmadikának, a Magyar Demokratikus Függetlenségi Mozgalom illegálisan terjesztett lapjának beköszöntő írása (Budapest, 1956. november 19.) 377
Poliszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem dékánjának jelentése a szovjet katonai alakulatok által őrizetbe vett hallgatókról (Budapest, 1956. november 19.) 379
A BME és az ÉKME közös forradalmi bizottságának javaslata Kónya Albertnek a két egyetem egyesítésére (Budapest, 1956. november 24.) 380
A Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi Tanácsa jelentése Kónya Albertnek a szovjet hatóságok által letartóztatott oktatókról és hallgatókról (Budapest, 1956. november 24.) 381
A Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztos által tartott rektori értekezlet jegyzőkönyve (Budapest, 1956. november 30.) (Részletek) 381
Az Összegyetemi Forradalmi Bizottság és a MEFESZ Ideiglenes Intézőbizottságának nyilatkozata (Budapest, 1956. november 30:) 389
A Népszabadság beszámolója Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztosnak a felsőoktatási intézményvezetők számára tartott referátumáról (Budapest, 1956. december 1.) 390
A moszkvai magyar nagykövet javaslata a Moszkvai Külügyi Intézetben tanuló, politikai okokból hazahívandó ösztöndíjasokkal kapcsolatban (Moszkva, 1956. december 4.) 391
Rendőrségi jelentés az ifjúsági szervezetek november 29-ei illegális találkozójáról (Budapest, 1956. december 6.) 393
Kónya Albert oktatási kormánybiztos levele Münnich Ferenchez az egyetemi katonai tanszékek szüneteltetése ügyében (Budapest, 1956. december 18.) 398
A szegedi egyetem jegyzőkönyve Sersli István és Halász György hallgatók letartóztatásának és fogva tartásának körülményeiről (Szeged, 1956. december 18.) 399
A BME és az ÉKME összevont Ideiglenes MEFESZ Intézőbizottságának határozati javaslata az ideiglenes Országos MEFESZ-bizottság újjáalakítására és ideiglenes programjára (Budapest, 1956. december 19.) 400
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága által kidolgozott ideiglenes szervezeti szabályzat (Budapest, 1956. december 19.) 402
Világhy Miklós, az ELTE rektora Kónya Albert közbenjárását kér ia letartóztatott oktatók és hallgatók ügyének tisztázásában (Budapest, 1956. december 20.) 404
Jegyzőkönyv a szegedi MEFESZ-intézőbizottság tagjainak a letartóztatott társaik ügyében folytatott tárgyalásairól (Szeged, 1956. december 20.) 405
Baróti Dezsőnek, a Szegedi Tudományegyetem rektorának feljegyzése Kónya Albert részére a hallgatókat ért rendőrségi zaklatásokról (Szeged, 1956. december 20.) 407
Udvarhelyi Károlynak, az Egri Pedagógiai Főiskola tanszékvezetőjek jelentése az oktatásügyi kormánybiztosnak Némedi Lajos főiskolai igazgató őrizetbe vételéről (Eger, 1956. december 25.) 408
Az MSZMP Borsod megyei Ideiglenes Intézőbizottságának állásfoglalása az egyetemisték tevékenységéről (Miskolc, 1956. december 27.) 408
A Miskolci Egyetemi Katonai Tanszék jelentése a Honvéd Vezérkar Főnökének (Budapest, 1956. december 30.) 410
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága programtervezete (Budapest, 1957. január 2.) 418
Az ELTE Jogi Karon működő Katonai Tanszék jelentése a Honvéd Vezérkar Főnökének (Budapest, 1957. január 2.) 420
Varga Sándor vitaindítója az 1957. január 5-ei országos MEFESZ-értekezlet elé terjesztendő programnyilatkozat megvitatására összehívott gyűlésén (Budapest, 1957. január 3.) 427
A Soproni Egyetem Katonai Tanszékének jelentése a Honvéd Vezérkar főnökének (Sopron, 1957. január 4.) 429
A BME MEFESZ bizottsága titkárságának tájékoztatója a MEFESZ eddigi munkájáról és szervezeti felépítéséről (Budapest, 1957. január 9-e előtt) 438
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága vitalevele politikai programjáról és az egyetemisták szociális tanulmányi követeléseiről (Budapest, 1957. január 10.) 442
A MEFESZ Országos Tanácskozó Testületének jegyzőkönyve (Budapest, 1957. január 12.) 445
A Népszabadság beszámolója a MEFESZ Országos Tanácskozó Testülete üléséről (Budapest, 1957. január 13.) 450
A Miskolci Nehézipar Műszaki Egyetem ideiglenes MEFESZ szervezőbizottságának közleménye (Miskolc, 1957. január 14.) 453
Pozsár István vallomása az Ifjúsági Párt szervezésével kapcsolatos megbeszéléseiről (Budapest, 1957. január 15.) 453
Jegyzőkönyv a MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottságának üléséről (Budapest, 1957. január 17.) 459
A debreceni egyetemek Ideiglenes MEFESZ bizottságainak vitairata a MEFESZ programjáról (Debrecen, 1957. január 17-18-a körül) (Részlet) 465
Interjú a Diákszövetség Szabolcs-Szatmár megyei szervezőjével (Nyíregyháza, 1957. január 19.) 471
Pozsár István feljegyzése az Egyetemi Diákbizottság és a Corvin közi nemzetőrség kapcsolatáról (Budapest, 1957. január 23.) 472
A MEFESZ Országos Ideiglenes Titkárságának határozata (Budapest, 1957. január 24.) 473
A MSZMP Budapesti Pártbizottsága Agitációs és Propaganda Osztályának feljegyzése a MSZMP Budapesti Pártbizottsága számára a budapesti egyetemek helyzetéről (Budapest, 1957. január 25.) 474
Az MSZMP Budapesti Pártbizottsága Ifjúsági Titkárságának kiegészítő feljegyzése az agitációs osztály számára a budapesti egyetemek helyzetéről készült jelentéshez (Budapest, 1957. január 25.) 477
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottságának felhívása a MEFESZ helyi szervezeteinek megalakítására (Budapest, 1957. január 28.) 478
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága Titkárságának közleménye (Budapest, 1957. január 29.) 479
Kónya Albert oktatásügyi kormánybiztos felhívása az egyetemi ifjúsághoz (Budapest, 1957. február 2.) 479
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága Titkárságának felhívása a tanév folytatása alkamlából (Budapest, 1957. február 3.) 481
Gazdag László feljegyzése az Egerben a forradalo malatt és azt követően lezajlott eseményekről (Budapest, 1957. február 4.) 482
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága Titkárságának határozata (Budapest, 1957. február 12.) 486
A MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága Titkárságának határozata (Budapest, 1957. február 14.) 488
A Népszabadság beszámolója a MEFESZ Országos Ideiglenes Intézőbizottsága Titkárságának határozatáról (Budapest, 1954., február 16.) 490
Vincze György vallomása a MEFESZ Ideiglenes Intézőbizottságának 1957. február 18.) 491
Molnár József egyetemi hallgató vallomása az Egyetemi Forradalmi Diákbizottság tagjairól (Budapest, 1957. február 18.) 495
Az Országos Rendőr-főkapitányság jelentése a mohácsi mezőgazdasági szakiskolában és a miskolci egyetemen tartott házkutatás eredményéről (Budapest, 1957. február 22.) 498
Az Országos Rendőr-főkapitányság levele az oktatási miniszter részére az alsó- és felsőfokú oktatási intézményekben tartott rendőri ellenőrzés tapasztalatairól (Budapest, 1957. februrár 25.) 498
Jegyzőkönyv a Budapesti Orvostudományi Egyetem anatómiai épületében megtalált fegyverekről (Budapest, 1957. február 25.) 499
A Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola jelentése az FM Szakoktatási Főigazgatósága részére a diákotthonban talált fegyverek beszolgáltatásáról (Budapest, 1957. február 25.) 500
Rendőrségi jelentés a Budapesti Orvostudományi Egyetem leánydiákotthonában a forradalom alatt történt eseményekről (Budapest, 1957. február 28.) 502
A Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem Rektori Tanácsának állásfoglalása a februrá 20-ai demonstrációval kapcsolatosan (Miskolc, 1957. március 4.) 503
A Szabolcs-Szatmár Megyei Tanács Művelődési Osztálya és az EPOSZ Megyei Szervező Bizottságának együttműködési határozata (Nyíregyháza, 1957. március 6.) 505
Az MSZMP Ideiglenes Központi Bizottságának határozata az ifjúság nevelésének néhány kérdéséről a Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség megalakításáról (Budapest, 1957. március 11.) (Részletek) 508
A Budapesti Műszaki Egyetem MSZMP pártbizottságának tervezete az egyetem KISZ és MEFESZ szervezeteinek egybeolvasztására (Budapest, 1957. március 18.) 511
Állatorvosi Főiskola tanulmányi osztályvezetőjének jelentése a főiskola oktatóinak és a hallgatóinak a forradalom alatti magatartásáról (Budapest, 1957. március 20.) (Részletek) 516
A Mezőgazdasági Gépészmérnöki Főiskola MEFESZ-vezetősége tiltakozik a KISZ-faliújságcikkének állításai miatt (Budapest, 1957. április 12.) 520
Felegyzés a Testnevelési Főiskolán 1956. október 23-a és november 4-e között történtekről (Budapest, 1957. április 17.) 523
A Budapesti Orvostudományi Egyetem MSZMP bizottságának értékelése 1956 októbere és 1957 áprilisa között az egyetemen lezajlott eseményekről (1957. április) 530
Marian István vallomása a Budai Egyetemi Forradalmi Albizottság újjászervezéséről (Budapest, 1957. május 22.) 542
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola fegyelmi bizottságának jelentése (Budapest, 1957. június 3.) 545
A Keszthelyi Mezőgazdasági Főiskola fegyelmi bizottságának jelentése az 1956 október-novemberében történetekről (Keszthely, 1957. június 6.) 552
Lukács Imre egyetemi hallgató tanúvallomása az Október 23-a című lap terjesztésének megszervezéséről (Budapest, 1957. június 12.) (Részletek) 558
Buda Ferenc és Vass László debreceni egyetemi hallgatók kizárása az ország öszes egyeteméről (Debrecen, 1957. június 15.) 563
Kiegészítés a Keszthelyi Mezőgazdasági Akadéián megalakított fegyemi bizottság június 6-ai jelentéséhez (Keszthely 1957. július 4.) (Részletek) 563
A Kertészeti és Szőlészeti Főiskola fegyemi bizottságának határozata Beck Tibor III. éves hallgató ügyében (Budapest, 1957. július 10.) 570
Bárczi Gusztávnak, a Gyógypedagógiai Főiskola igazgatójának éves jelentése az 1956-1957-es tanévben végzett munkáról (Budapest, 1957. július 30.) (Részletek) 571
Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem beszámolója az oktatásügyi miniszternek az 1956-1957-es tanévről (Budapest, 1957. július) (Részletek) 575
Román Károly hallgató vallomása a Kolhoz Körről (Budapest, 1957. november 1.) 581
Összesítés a debreceni egyetem hallgatóit, oktatóit sújtó fegyelmi büntetésekről (Debrecen, 1957. november 2-a körül) 589
Az oktatási miniszter határozata a debreceni egyetemisták fegyelmi ügyében (Debrecen, 1957. november 12.) 592
Pozsár István egyetmi tanársegéd vallomása az október 23-ai tüntetés egyetemi előzményeiről (Budapest, 1957. november 29.) 593
Mihala Ferenc vallomása 1956. november 4-e utáni Borsod megyei tevékenységéről (1957) 598
Görgényi Dániel tanúvallomsáa az ELTE BTK Egyetemi Forradalmi Diákbizottsága felügyelete alá tartozó nemzetőr-alakulatokról (Budapest, 1958. március 8.) 600
Tánczos Gábor vallomása a Petőfi Kör szerepéről az október 23-ai tüntetés előkészítésében (Budapest, 1958. március 28.) 603
A Budapesti Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya jelentése a Magyar Testnevelési Főiskolások nemzetőri tevékenységéről (Budapest, 1958. december 30.) 610
Válogatott bibliográfia 615
Rövidítések jegyzéke 621
Névmutató 627
Tartalom 641

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: