Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

MySQL.NET

Szerző: Hatvany Béla
MySQL.NET
MySQL.NET - adatlap
Méretek: SZ: 16cm M: 23cm
Kiadó: BBS-Info Kft.
ISBN:9789639425163
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 537
Borító: puhatáblás
3,430 Ft-os megtakarítás!:) Most 87%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 3,920 Ft
Könyvudvar ár: 490 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

MySQL server adatbázis-programozás .net környezetben / Bevezetés - alapok - programozás

Tisztelt Olvasó!
A könyv az ismert MySQL Server adatbázisrendszer programozását tárgyalja, - de eltérően a mostanáig megjelent könyvektől - a napjainkban egyre gyakrabban használt WIMA (Windows, Internet Information Services, MySQL, ASP.NET) kontextusban. A könyv hasznosságát hangsúlyozza, hogy csupán elvétve találunk ezzel a témával foglalkozó szakirodalmat, magyar nyelven még nem jelent meg e témában összefoglaló könyv. Néhány évvel ezelőtt ugyanis a MySQL adatbázis-vezérelt webalkalmazások fejlesztése, még annyit jelentett, mint a LAMP (Linux, Apache, MSQL, PHP) környezetben fejleszteni. Azóta a kép lassan megváltozik, kiegészül, így az immár klasszikussá vált LAMP paradigma mellett, egyre jobban körvonalazódik egy másik fejlesztési környezet, amit a WIMA rövidítéssel írhatunk le: Windows, Internet Information Services, MySQL és ASP.NET. Ennek következtében egyre több .NET környezzetben fejlesztett MySQL adatbázis-alkalmazásra van szükség. A könyv részletesen foglalkozik a telepítéssel, a segédeszközökkel, az adatbázisok létrehozásával és kezelésével, a függvényekkel, a tranzakciókkal, a felügyeleti és biztonsági feladatokkal, a MySQL Server 5.0 újdonságaival, az adatbázis-vezérelt alkalmazásokkal, stb. Az anyag megértésében hasznos segítséget jelent a könyvben megtalálható számos mintapélda is. 

TARTALOM

Előszó 10
I. rész BEVEZETÉS 15
1. fejezet: A MySQL Server madártávlatból 16
1.1. Idevonatkozó anyagok az interneten 22
2. fejezet: A MySQL Server telepítése 24
2.1. A szerver letöltése és telepítése 24
2.2. A szerver segédeszközei: mysql, mysqladmin és mysqldump 37
2.2.1. A mysql konzolalkalmazás 39
2.2.2. A mysqladmin és a mysqldump segédeszközök 53
2.3. Idevonatkozó anyagok az interneten 55
3. fejezet: Segédeszközök 56
3.1. A MySQL Administrator segédeszköz 57
3.2. A MySQL Query Browser 59
3.3. A MySQL Migration Toolkit 60
3.4. A MySQL Workbench 61
3.5. Az SQLyog segédeszköz 62
3.6. A DBManager Professional 65
3.7. A MyDB Studio 66
3.8. A Navicat MySQL 68
3.9. A phpMyAdmin webes segédeszköz 69
3.10. Idevonatkozó anyagok az interneten 75
II. rész - ALAPOK 77
4. fejezet: A MySQL adatbázisok 78
4.1. Rövid bevezetés az adatbázis-elméletbe 78
4.1.1. Normálformák 79
4.1.2. Relációk 87
4.1.3. Kulcsok és referenciális integritás 89
4.1.4. Indexek 93
4.2. MySQL adattípusok 95
4.2.1. Az xxxlNT adattípusok 95
4.2.2. A FLOAT és DOUBLE vagy REAL adattípusok 98
4.2.3. A DECIMAL vagy NUMERIC adattípus 99
4.2.4. A DATE, TIME, DATETIME, YEAR és TIMESTAMP adattípusok 99
4.2.5. A CHAR, VARCHAR és xxxTEXT adattípusok 101
4.2.6. Az xxxBLOB adattípusok 104
4.2.7. Az ENUM és SET adattípusok 107
4.3. MySQL táblatípusok 110
4.3.1. A MyISAM táblatípus 113
4.3.2. Az ISAM táblatípus 114
4.3.3. Az InnoDB táblatípus 114
4.3.4. A BDB táblatípus 115
4.3.5. A MERGE táblatípus 115
4.3.6. A HEAP vagy MEMORY táblatípus 116
4.3.7. Ideiglenes táblák 116
4.4. Adatbázisok létrehozása 117
4.4.1. Névadás és írásmód 117
4.4.2. Adatbázisok létrehozása, kiválasztása és törlése 118
4.4.3. Táblák létrehozása, módosítása és törlése 119
4.4.4. Indexek létrehozása és törlése 121
4.4.5. Információ lekérdezése adatbázisokról, táblákról és változóktól 121
4.5. Példa adatbázisok 123
4.5.1. A mysqlbooks példaadatbázis 124
4.6. Idevonatkozó anyagok az interneten 132
5. fejezet: Bevezetés a MySQL SQL lekérdező nyelvbe 134
5.1. Adatok lekérdezése: a SELECT utasítás..! 135
5.1.1. Egyszerű lekérdezések 135
5.1.2. Rendező lekérdezések 141
5.1.3. Szűrő lekérdezések 144
5.1.4. Több táblát érintő lekérdezések 152
5.1.5. Lekérdezések egyesítése 162
5.1.6. Lekérdezések csoportosítása aggregát függvényekkel 164
5.1.7. Allekérdezések 169
5.2. Adatok módosítása 185
5.2.1. Adatok hozzáfűzése 185
5.2.2. Adatok frissítése 189
5.2.3. Adatok törlése 190
5.3. Változók és függvények 192
5.3.1. Változók 192
5.3.2. Függvények 199
5.4. Tranzakciók 204
5.5. Idevonatkozó anyagok az interneten 210
6. fejezet: A MySQL Server 5.0 újdonságai 211
6.1. Tárolt függvények és eljárások 211
6.1.1. Függvények és eljárások létrehozása 211
6.1.2. A változók használata 215
6.1.3. A tárolt eljárások paramétertípusai 217
6.1.4. Feltételes és iteratív utasítások 221
6.1.5. Kezelők és feltételek 232
6.2. Kurzorok 239
6.3. Triggerek 243
6.4. Nézetek 249
6.5. A MySQL információs sémája 260
6.5.1. A karakterkészlet metaadatai 262
6.5.2. Az elsődleges objektumok metaadatai 264
6.5.3. Az tárolt eljárások és triggerek metaadatai 272
6.5.4. A jogosultságok metaadatai 276
6.5.5. A statisztikai metaadatok 278
6.6. Idevonatkozó anyagok az interneten 280
7. fejezet: Felügyeleti és biztonsági feladatok 282
7.1. A MySQL Server beállítása 283
7.1.1. Az alapmappa és az adatmappa beállítása 285
7.1.2. A kommunikációs protokoll beállítása 286
7.1.3. Az alapértelmezett táblatípus beállítása 288
7.1.4. Az SQL üzemmód beállítása 288
7.1.5. A memóriakezelés beállítása 290
7.1.6. A gyorsítótár beállítása 292
7.1.7. Az alapértelmezett karakterkészlet és egybevetés beállítása. 294
7.1.8. A hibajelentések nyelvének beállítása 295
7.1.9. A szerver paramétereinek beállítása a
MySQL Administrator segédeszközzel 296
7.2. A MySQL Server hozzáférési jogosultságrendszere 301
7.2.1. Jogosultságok a MySQL szerveren 306
7.2.2. A jogosultságok kezelése 315
7.2.3. Első tennivalók a MySQL szerver biztonságának növelésére 318
7.3. Biztonsági másolatok (backup) és az adatok helyreállítása 321
7.4. Idevonatkozó anyagok az interneten 331
III rész. PROGRAMOZÁS 333
8. fejezet: A .NET technológia és az ADO.NET 335
8.1. A .NET technológiáról dióhéjban 335
8.2. ADO.NET - a .NET adatkezelő komponense 337
8.2.1. A .NET adatszolgáltatói 338
8 3 Az ADO.NET kapcsolat nélküli osztályai 340
8 3 1 Kapcsolatteremtés az ADO.NET segítségével 340
8.3.2. Az ADO.NET kapcsolt osztályai 341
8.3. Idevonatkozó anyagok az interneten 342
9. fejezet: System.Data - a kapcsolat nélküli adatok világa 343
9.1. A DataTable, a DataColumn és a DataRow osztályok 345
9.1.1. A DataTable osztály konstruktorai és tulajdonságai 346
9.1.2. A DataColumn osztály konstruktorai és tulajdonságai 348
9.1.3. A DataRow osztály és sorok hozzáadása egy táblához 353
9.2. Táblák rendezése és szűrése 357
9.3. Sorok frissítése és törlése 357
9.4. Sorok verziója és állapota 361
9.5. Táblaesemények 363
9.6. Adatnézetek 367
9.7. A DataSet osztály 372
9.7.1. A DataSet osztály konstruktorai és tulajdonságai 372
9.7.2. Táblák közötti relációk 375
9.7.3. Táblákra rótt megszorítások 381
9.8. Idevonatkozó anyagok az interneten 388
10. fejezet: Kapcsolatteremtés 390
10.1. Az egyetemes adatelérés rövid áttekintése 390
10.2. Kapcsolatteremtés a MySQL Connector/ODBC segítségével 394
10.2.1. A kapcsolat paraméterei 396
10.2.2. Kapcsolat létrehozása DSN-nel 399
10.2.3. Kapcsolat létrehozása a Visual Studio fejlesztőrendszerrel 404
10.2.4. Kapcsolat létrehozása programból 408
10.3. Kapcsolatteremtés a MySQL Connector/Net segítségével 411
10.3.1. A kapcsolat paraméterei 414
10.3.2. Kapcsolat létrehozása a Visual Studio fejlesztőrendszerrel 416
10.3.3. Kapcsolat létrehozása programból 419
10.4. Egy hasznos osztály a kapcsolatteremésre 420
10.5. Kapcsolatteremtés ASP.NET alkalmazásokból 427
10.6. Idevonatkozó anyagok az interneten 432
11. fejezet MySql.Data.MySqlClient - a kapcsolt adatok világa 432
11.1. A MySql.Data.MySqlClient névtér 432
11.2. A MySqlConnection osztály 435
11.3. A MySqlCommand osztály 437
11.4. A MySqlParameter és MySqlParameterCollection osztályok 440
11.5. A MySqlDataReader osztály 444
11.6. A MySqlDataAdapter osztály 448
11.7. A MySqlCommandBuilder osztály 454
11.8. A MySqlTransaction osztály 457
11.9. A tárolt eljárások programozása 459
11.10. Idevonatkozó anyagok az interneten 468
12. fejezet:Példaalkalmazások 469
12.1. Adatnavigáció 469
12.1.1. Előkészítések 469
12.1.2. A program leírása 473
12.1.3. A program felépítése 474
12.2. Képállományok kezelése a MySQL adatbázisban 478
12.2.1. A program leírása 478
12.2.2. A program felépítése 481
12.2.3. Egy alternatív megoldás 492
12.3. Az interneten található képállományok tárolása a MySQL adatbázisba 495
12.3.1. Előkészítések 495
12.3.2. Az program leírása 499
12.3.1. Az program felépítése 501
12.4. Fő- és részletadatok megjelenítése 503
12.4.1. A program leírása 504
12.4.2. A program felépítése 505
12.5. Egy MySQL adatbázis-vezérelt webalkalmazás 510
12.5.1. Előkészítések 511
12.5.2. A program leírása 517
12.5.3. A program struktúrája 519
12.6. Hogyan tovább? 525
12.7. Idevonatkozó anyagok az interneten 526
Irodalomjegyzék 528
Tárgymutató 529

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot:Mások ezt vették még