Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Szöveggyűjtemény az egyetemes történelem tanulmányozásához (1789-1966)

Szöveggyűjtemény az egyetemes történelem tanulmányozásához (1789-1966)
Szöveggyűjtemény az egyetemes történelem tanulmányozásához (1789-1966) - adatlap
Méretek: H: 24cm SZ: 17cm
Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 378
Borító: puhatáblás
Könyvudvar ár: 990 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Tartalom

Az újkor (A francia forradalomtól az első világháború végéig) 3
A francia forradalom és Napoleon kora 5
Sieyés: Mi a harmadik rend? 7
Az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata 10
A Le Chapelier törvény 12
Az 1791. évi alkotmány 13
A jakobinusok agrártörvényei 18
A "sans-culottizmus" kiáltványa 21
Robespierre: A forradalmi kormány alapelvei 27
Mercier: Táncőrület, meztelenség 29
A Plebejus Kiáltvány 31
Részlet a Code Napoleonból 38
Napoleon és Metternich megbeszélése Drezdában 41
A Szent Szövetség kora (1815-1848) 45
Nemzetközi viszonyok, függetlenségi és forradalmi mozgalmak 47
A Szent Szövetség alapokmánya 47
A Szent Szövetség beavatkozási politikája 48
A troppaui nyilatkozat, 1820. november 19. 49
A veronai nyilatkozat, 1822. november 19. 50
Tudor Vladimirescu felkelése 51
A Monroe-elv 52
A dekabristák alkotmánytervezetéből 54
A juliusi forradalom Franciaországban 56
A párizsi Községi Bizottság Kiáltványa, 1830. julius 30. 56
A Párizsban tartózkodó képviselők a francia néphez, 1830. julius 31. 57
Az 1830. évi francia alkotmány 57
Az Ifju Itália programja 59
A krakkói felkelés 61
A galiciai parasztfelkelés 63
Az 1848-as februári forradalom Franciaországban 65
Lamartine február 23-a estéjéről 65
Az ideiglenes kormány első kiáltványa, február 24. 68
A Francia Köztársaság dekrétuma a munkához való jogról, 1848. február 25. 68
Rendelet a zálogházi tárgyakról, február 25. 69
Rendelet a királyi palota felhasználásáról, 1848. február 25. 69
A közmunkák miniszterének rendelete a nemzeti műhelyek megszervezéséről, 1848. február 28. 69
Az 1848-as forradalom Havasalföldön 70
A prágai szláv kongresszus kiáltványa az európai nemzetekhez 70
Az utópista szocializmus és a mukásmozgalom kezdetei 72
Owen terve termelői közösségek alakítására 75
Saint-Simon: Az iparosok kiskátéja 75
Fourier a falanszterről 78
A chartista mozgalom 84
A dolgozó Osztályok Általános Konventjének kiáltványa, 1839. május 13. 87
A chartista mozgalom első országos peticiója, 1839. 88
A szabadversenyes kapitalizmus előretörése (1849-1871) 89
Marx: A brit uralom Indiában 93
A tiencsini szerződés Franciaország és Kína között 95
A jobbágyfelszabadítás Oroszországban 98
Általános rendelkezés a jobbágyi függőség alól kikerülő parasztokról 101
Rendelet a jobbágyi függőség alól kikerülő parasztok belső telkeinek megváltásáról 101
Az amerikai Köztársasági Párt Programja 106
Lincoln kiáltványa rabszolgafelszabadításról 108
A német császárság létrejötte 110
A nemzetközi munkásmozgalom kibontakozása (1864-1914) 112
A Nemzetközi Munkásszövetség szervezeti szabályzata 115
A német Szociáldemokrata Munkáspárt programja 117
A Párizsi Kommün 120
A Kommün felhívása "A francia néphez" 122
A Kommün intézkedései 122
Engels beszéde Marx sírjánál 128
A II. Internacionálé párizsi (alapító) kongresszusának határozatai, 1889. julius 20. 130
"A Munka Felszabadítása" csoport programja 134
Petició II. Miklós orosz cárhoz 137
Lenin az 1905-ös forradalom tanulságairól 141
A bolsevikok önálló marxista párttá alakulása 145
A II. Internacionálé 1912. évi (bázeli) kongresszusának kiáltványa 147
Harc a világ területei ujrafelosztásáért 153
A hármas szövetség Németország, Ausztria-Magyarország és Olaszország közöt 1882. május 20. 155
A hármas szövetség szerződése 155
Bismarck - a hármasszövetségről 156
A pángermán szövetség politikai célkitűzései 160
Az antant kialakulása 162
A francia-orosz katonai egyezmény tervezete, 1892. augusztus 5. (17) 162
Az angol-francia egyezmény, 1904. április 8. 163
Az angol-orosz egyezmény, 1907. augusztus 18. (13) 166
Az I. világháború kitörése 168
Ausztria-Magyarország ultimátuma Szerbiához, 1914. julius 23. 169
A szerb kormány válasza Ausztria-Magyarország utlimátumára, 1914. julius 12. (25) 170
A szocialista munkásmozgalom küzdelme a háború ellen 173
Lenin: Kiáltvány a háboruról 174
A Zimmerwaldi Nemzetközi Szocialista Konferencia kiáltványa 176
Wilson békeprogramja, 1918. január 178
Az imperializmus helye a történelemben 180
Jegyzetek 183
Legujabb kor 187
Dokumentumok a Szvjetunió történetéhez 189
Lenin, A proletáriátus feladata a jelenlegi forradalomban 191
A szovjetek második összoroszorzsági kongresszusának határozata a szovjethatalomról 195
A szovjetek II. Összoroszországi kongresszusának határozata a földről 196
Dekrétum a békéről 199
A breszt-litovszki békeszerződés 201
Az orosz békedelegáció nyilatkozata 205
A breszt-litovszki békeszerződés érvénytelenítése 207
A polgárháboru és intervenció 209
Az Összoroszországi Központi Végrehajtó Bizottság határozata Szovjet-Oroszország katonái táborrá nyilvánitásáról 210
A Népbiztosok Tanácsának határozata a vörös terrorról 210
A Munkás és Paraszt Védlemi Tanács megalakitásáról 211
A kötelező árucseréről a gabonatermelő vidékeken 212
Rendelet a kommunista szombatokról 213
Rendelet a NEP életbeléptetés 216
Az SZSZKSz megalakulásáról 220
Kollektivizálás, kolhozépités 222
A Kommunista Internacionáléba való felvétel feltételei 225
Nemzetközi viszonyok 1918-1939 231
A versaillesi békeszerződés 233
A washingtoni szerződések 248
A "négyhatalmi szerződés" 249
A "kilenchatalmi szerződés" 250
A rapallói szerződés 253
A berlini szerződés 255
Az agresszor meghatározása 258
A fasizmus 260
A Nemzeti Szocialista Német Munkás (NSDAP)-párt programja 261
Hitler világuralmi terveiről 263
Részletek a Komintern VII. Kongresszusának határozataiból 264
A francia-szovjet segélynyujtási egyezmény 264
Az angol-német flottaegyezmény 269
Az antikomintern paktum 272
Megállapodás a Kommunista Internacionálé ellen 272
Pótjegyzőkönyv 273
Jegyzőkönyv Olaszország csatlakozásáról 274
Titkos pótegyezmény 275
A müncheni egyezmény 276
Az "acélpaktum" 280
A német-szovejt megnemtámadási szerződés 282
A szovjet küldöttség nyilatkozata az angol-francia-szovjet tárgyalásokról 282
A szovjet-német megnemtámadási szerződés 283
A második világháború ideje 285
A fasiszta nagyhatalmak háborus egyezményei 287
A háromhatalmi egyezmény 287
Egyezmény az együttes hadviselésről 288
Hitler szovjetellenes tervei 289
A Barbarossa-terv (részlet) 289
Az SS vezetője számára készített javaslatból 291
A kölcsönbérleti törvény 295
Az Atlanti Charta 299
Az Egyesült Államok elnökének és Nagy-Britannia miniszterelnökének közös nyilatkozata 300
A Szovjetunió nyilaktozata a csatlakozásról 301
partizánharcok a Szovjetunióban 303
A moszkvai értekezlet 307
Négy nemzet nyilatkozata az általános biztonságról 307
Nyilatkozat Olaszországról 308
Nyilatkozat Ausztriáról 309
Háromhatalmi nyilatkozat a kegyetlenkedésekről 310
A teheráni értekezlet 311
A jaltai konferencia 313
A háboru után 321
A potsdami értekezlet (jelentés a berlini hármas értekezletről) 323
Az Egyesült Nemzetek Szervezete 332
Közlemény a Nemzetközi Biztonsági Szervezet megalakításáról 332
Az ENSZ alapokmányából 334
A Szovjetunió kiadásai és veszteségei a háboruban 336
A KGST 339
Az Északatlanti Szerződés Szervezése (NATO) 340
A Varsói Szerződés 342
A szocialista országok kommunista és munkáspártjainak nyilatkozatából (1957. november) 343
Az európai tőkésállamok kommunista pártjainak 1965. junius 1-3. között tartott értkezletének dokumentumaiból, a Közlemény 347
Korea; Vietnam 352
A koreai fegyverszüneti egyezmény 352
Az indokinai béke helyreállítása 354
Az ázsiai és afrikai országok határozata az imperializmusról 355
A kommunista és munkáspártok moszkvai nyilatkozatából (1960. november) 356
Az afriaki, ázsiai és latin amerikai országok 1966.I. 3-14-i szolidaritási értekezletének dokumentumaiból. Általános nyilatkozat 361
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: