Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Életterünk a légkör (Általános meteorológia)

AKCIÓ Életterünk a légkör (Általános meteorológia)
Életterünk a légkör (Általános meteorológia) - adatlap
Kiadó: Mundus
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 302
Borító: keménytáblás
1,660 Ft-os megtakarítás!:) Most 77%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 2,150 Ft
Könyvudvar ár: 990 Ft Akciós ár: 490 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

A tudós meteorológus és szakíró könyve magas szinten, mégis közérthető formában tárgyalja a légkör szinte minden jelenségét, a jelenségeket kialakító tényezőket, a fellépő erőhatások következményeit, részletezi az időjárás és az éghajlat minden elemét, foglalkozik az időjárási objektumokkal és ezek előrejelzésének módszereivel.

Áttekinti a Föld-típusú bolygók (Vénusz, Mars stb.) légköri jelenségeit, összehasonlítja azokat a földi légkörrel. S eközben megismerteti az olvasót a légkörtannal, mint a környezeti tudományok egyik legfontosabb területével. Hasonló összefoglaló munka sem itthon, sem külföldön nem jelent meg.

Ajánlható szakembereknek, diákoknak és tanároknak, érintett területek (közlekedés, repülés, építőipar, mezőgazdaság, rendőrség, katonaság, önkormányzatok stb.) dolgozóinak.


Tartalom:
Bevezetés 7
Tartalom 9
A légkör, a légkör és egyéb szférák kölcsönhatása 15
Az atmoszféra 16
A hidroszféra 18
A krioszféra 23
A litoszféra 24
A bioszféra 25
Idő, időjárás, éghajlat 25
Sugárzások és a sugárzási törvények 27
A Nap sugárzása 29
A levegő összetétele 30
A napsugárzás veszteségei 32
Az elnyelés 32
A szóródás 34
A visszaverődés 36
A légkör üvegházhatása 38
Az ózonpajzs 43
A víz a légkörben 47
A nedvesség mérőszámai 49
A légkörben foglalt víz mennyisége 49
A levegő vízgőztartalmának kicsapódása 51
A ködök 53
A felhők osztályozása 56
A felhők mikrofizikája 63
A csapadék 68
A nem hulló csapadékok fajtái 68
A hulló csapadék 70
A csapadékvíz kémiája 71
A párolgás és a csapadék egyensúlya a két féltekén 76
A légkör termodinamikája 79
Az állapothatározók 79
A termodinamika első főtétele 80
Adiabatikus állapotváltozások 82
Labilis, stabilis és indifferens egyensúlyi helyzet 83
A potenciális és a pszeudopotenciális hőmérséklet 88
Az entrópia 90
A légkör sztatikája 92
Skalár- és vektormezők 92
A sztatika alapegyenlete 94
A geopotenciál 95
Az áramlási mező kinematikája 97
A szél 97
Beaufort-féle szélskála 99
Az egyszerű áramlási mezők 102
A kontinuitási egyenlet 105
A légkörben ható erők és a mozgásegyenletek 107
Külső és belső erők 107
A mozgásegyenletek leegyszerűsítése, a geosztrofikus szél 110
A hidrosztatika egyenlete 112
Turbulens mozgások és a planetáris határréteg 114
A turbulens mozgások jellemzői 114
Speciális határrétegek 118
A turbulens mozgások középértékére vonatkozó meggondolások 122
A tulajdonságok turbulens átvitele 128
A szennyeződés diffúziós terjedése 129
A szennyező anyagok légkörből való kikerülése 136
A szennyeződés hatásai 141
Az egészség károsodása 144
Az anyagi javakra kifejtett hatások 146
A nehézfémek 147
Radioaktív anyagok a légkörben 148
A légkör fényjelenségei 152
Alapismeretek 152
A fényszóródás jelenségei 155
A látástávolság 156
A fénytörés jelenségei 157
Tükrözés, délibáb, fata morgana 158
A vízcseppeken és a jégkristályokon keletkező légköroptikai jelenségek 159
A halo 161
A korona 163
A légköri akusztika 164
A hangsebesség 164
A hang terjedési sebessége szélben 165
A hang terjedése függőleges irányban 165
Robbanások hangjainak tovaterjedése 167
Meteorológiai eredetű hangok 167
Elektromos jelenségek a légkörben 169
A "szépidő" elektromosság 169
A zivatarelektromosság 172
A villámlás 174
A sarki fény 175
Szent Elmo tüze 176
Az inoszféra 176
Az időjárás előrejelzése 179
A szinoptikus hálózat és adattovábbítás 179
A szinoptikus analízis alapjai 180
a légtömegek 181
Az időjárási frontok 183
A ciklonok és az anticiklonok 186
A trópusi ciklon 191
Tornádók vagy trombák 193
Az időjárás számszerű előrejelzése 193
A légkör általános cirkulációja 199
Alapmeggondolások 199
Az általános cirkuláció modelljei 201
A sztratoszféra hirtelen felmelegedése 206
A kvázikétéves oszcilláció 206
Az EL Nino 207
Távérzékelés a meteorológiában 221
A rádiólokátor meteorológiai alkalmazása 221
Elméleti alapok 222
A meteorológiai mesterséges holdak 225
Néhány példa 228
A Föld-típusú bolygók légkörének az összehasonlítása 232
Csillagászati áttekintés 232
A légkörök összetétele 233
A felszíni nyomásértékek és hőmérsékletek 234
A bolygók légkörének függőleges tagozódása 235
Az aeroszolok és a felhőzet 237
A légnyomás és a hőmérséklet 241
A bolygók légkörének szélviszonyai 245
A bolygók légkörének általános cirkulációja 247
Válogatott szakirodalom 253
Névmutató 255
Országos Meteorológiai Szolgálat 263
Summary 295
Ábrák és képek jegyzéke
A légkör függőleges felosztása. USA légkör 16
Az Atlanti-óceán 20
A Csendes-óceán 21
Az Indiai-óceán 22
A hosszúhullámú terrisztikus sugárzás elméleti spektruma 35
A légkör globális energiamérlege 38
A légkör CO2 tartalmának növekedése 41
A metánkoncentrációjának a változása 42
Az antarktiszi tavaszi teljes ózónmennyiség változása spektrofotométeres és műhold mérések alapján 45
Az ózonkoncentráció napi átlaga és a 30 perces maximális ózonkoncentráció K-pusztán 46
A Cu alap átlagos napi menete (1 éves megfigyelésből) 54
A gomolyfelhők függőleges kifejlődésének egyensúlyi feltételei 60
Az emagram alaphálózata 61
A buborék termik fejlődési szakaszai 62
A relatív nedvesség, ill. túltelítettség a jelzett tömegű NaCl-ot tartalmazó oldaltcsepp sugarának függvényében 65
A nemzetközi hókristály osztályozás 69
A világ kén-dioxid kibocsátásának az alakulása az elmúlt 120 évben 76
A száraz adiabata és az állapotgörbe ábrázolása hőmérséklet-magasság koordináta-rendszerben 84
Az emagramm alaphálózata 85
A gomolyfelhők függőleges kifejlődése 86
Az "Opsz" pszeudopotenciális hőmérséklet, "Sm" maximális specifikus nedvesség, "pk", "te" a kondenzációs pont, "na" a nedves adiaba 89
A hidrosztatikus egyensúly 94
A szélrózsa 98
A szélzászló 99
Az ún. egyetemes szélíróműszer szalagja 100
A kézi kanalas szélsebességmérő 101
Elemi áramvonal szerkezetek 103
Összetett áramlási mezők 104
A tömeg beáramlása egy infinitezimális térfogalomba 105
A molekuláris viszkozitás hatására kialakuló sebességprofil 108
A geosztrofikus szél 112
A súrlódási mező a talaj közelében 114
A városi határréteg sematikus rajza 119
Tipikus városi hősziget 120
A deltaTu-r hősziget intenzidása és a lakosság száma (p) közötti kapcsolat 121
Az U sebességösszetevő turbulens fluktiációja 123
A logaritmikus szélprofil 127
Az átlagos és pillanatnyi szennyezőanyag-felhő kis advekciójú helyzetben 132
A PHR felszíni és Ekman-rétegre történő felbontása 134
A keveredési rétegvastagság napi menete 138
A keveredési rétegvastagság meghatározása, magassági léghőmérsékleti profil alapján 139
A fénytörés 152
A fénysugár minimális eltérítése prizmában 154
Az alsó tükrözés 158
A felső tükrözés 159
A szivárvány színeinek a magyarázata 160
A szivárvány körívalakjának a magyarázata 161
A szivárvány körívalakjának a magyarázata 161
A fénysugarak törése és visszaverődés jégkristályokra 162
A hang terjedése nappal és éjszaka 166
Az elektromos tér és a tértöltés magassággal való változása 169
A föld-ionoszféra kondenzátort feltöltő zivatargenerátor 170
A zivatarfelhő elektromos szerkezete 172
Töltés-szétválasztási mechanizmus 173
Az inoszféra elektronkoncentrációjának változása a magassággal 177
Rádióhullámok útja a légkörben 178
A hidegfront keresztmetszete 183
A melegfront keresztmetszete 184
Meleg és hideg okklúzós front 185
Az európai ciklonpályák van Bebber szerint 187
A ciklon és anticiklon, mint áramlási rendszer 188
Egy fiatal ciklon modellje 189
A trópusi ciklon keresztmetszete 192
A Föld sugárzási energiamérlegének övezetes változása 201
W. Ferrel általános légkörzési modellje 202
c. G. Rossby modellje, amely más meridionális örvényre utal 203
Az általános légkörzés A. Defant és F. Defant szerint 204
A futóáramlás átlagos helyzete télen 205
A futóáramlás átlagos helyzete nyáron 205
A szélmotor 209
Radarfelvétel az 1996. június 21-i dunántúli helyzetről 210
A Meteosat-IV felvétele 1985. szeptember 7-én 211
Az 1994. június 16-án rögzített időjárási helyzet, atlanti-európai szektor 212
Az atlanti-európai szektor időjárási helyezte 1994. július 16-án 213
A Vénusz légkörének függőleges szerkezete 236
A Mars légkörének függőleges szerkezete 236
Oragrafikus felhők 240
A hőmérséklet magassággal való eloszlása 242
A hőmérséklet napi menete 243
A Mars hőmérsékletének izoplétái 244
A szélsebesség magassággal való eloszlása a Vénusz 8-10 adatai szerint 245
A szélsebesség változása a magassággal a Marson 246
A Mars panorámaképe 247
A sugárzási egyensúly modellel számított hőmérséklet eloszlás 248
A zonális szélkomponensek eloszlása 249
A napi széljárás a Marson 251
Cirkulációs cellák kialakulása a szél napi menetében 251
 

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot:Mások ezt vették még