Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Hivatás és hitvallás I-II.

Hivatás és hitvallás I-II.
Hivatás és hitvallás I-II. - adatlap
Méretek: SZ: 23cm M: 16cm
Kiadó: Mundus
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 1022
Borító: puhatáblás
2,010 Ft-os megtakarítás!:) Most 83%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 2,400 Ft
Könyvudvar ár: 390 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai

1997 kora őszén látott napvilágot Az (magyar) értelmiség hivatása című kötet ifj. Farsang Árpád szerkesztésében és bevezető tanulmányával. A magyar könyvkiadásban rendhagyó, talán egyedi eset, hogy egy könyv hatására alig egy év leforgása alatt több mint száz reálértelmiségi (természettudós, orvos, mérnök) tollat ragadjon, és megírja a folytatást. Az olvasó e rendkívüli vállalkozás eredményét tartja a kezében. Gondolat-tárlat, így lehetne e reflexió-gyűjtemény műfaját meghatározni, s a különleges kiállítás címéül a Korszakforduló elnevezést adni, amelyet számos felismerés közül legfőképpen a következők inspiráltak: - Addig Magyarországon nem lesz valódi "rendszerváltozás", amíg az ország lakosait a rosszkedv és a pesszimizmus jellemzi. Elodázhatatlan a mentális rendszerváltás, amelyet mindenkinek először önmagában kell elkezdenie. - Társadalmunk megannyi problémája a nyugati civilizáció válságtüneteinek része, ezért azok nem kezelhetők lokálisan. - Sürgető feladat az ember és természet közötti kapcsolat megbomlott harmóniájának újrateremtése, olyan kiüresedett szavaink új értelemmel való megtöltése, mint a felelősség, a szolidaritás vagy a szubszidiaritás. A Hivatás és hitvallás c. írásgyűjtemény nem könnyű olvasmány. Háborgatja az olvasó lelkiismeretét, ily módon is gondolkozásra késztet. Ajánlani sem tudjuk mindenkinek. Csak a gondolkodó embereknek!

Tartalom:
 

1. kötet
Ifj. Farsang Árpád: Útravaló 5
Fodor András: Katalizátorok 8
Tartalom 13
Hivatás és hitvallás
Magyar mérnökök, orvosok, természettudósok írásai
Antalóczy Zoltán: A 20. század végjátéka 35
Ádám Antal: Értelmiségi hivatás önmagamon lemérve (Vallomásos sorok egy geofizikustól) 43
Ágostházi László: Az értelmiségről a mai Magyarországon 46
Balázs Lajos: Ezredvégi számadás a "reál"-talentumokról 53
Balázs Nándor: Három kívánság 62
Balogh Ádám: Gondolatok a mai magyar értelmiségről és az orvostudományról 66
Balogh Balázs: Az optimista értelmiségről 74
Balogh Ernő: A mérnöki hivatástudatról, az elhivatottságról, és arról, amit emberi tisztességnek hívnak 77
Bartha József: Műszaki értelmiség? 86
Bácsy Ernő: "Az el nem ismert érdem hősei" - A reálértelmiség hivatásáról 90
Báldi Tamás: Hozzászólás a tudós értelmiség néhány problémájához az ezredforduló küszöbén 95
Bejczy Antal: Messzire nézzen, ki élni akar 123
Benczúr András: Informatika, információs társadalom és információs forradalom (részletek egy dékáni székfoglalóból) 130
Berczi István: Az értelmiség hivatása 143
Berencsi György: Sok az eszkimó és kevés a fóka - avagy az (kárpát-medencei, közép-, kelet-európai, magyar) értelmiség helyzete és problémái a Nyugat-Európa felé tartó Magyarországon 153
Berényi Dénes: Az értelmiség felelőssége ma 171
Bertók Lóránd: Van-e magyar tudomány? 175
Bittsánszky Géza: Néhány megjegyzés az értelmiség mivoltáról és hivatásáról 179
Callmeyer Ferenc: A reálértelmiség felelőssége 185
Czakó Kálmán Dániel: A megelőzés eszköze a képzés és a nevelés 188
Czvikovszky Tibor: Jóvátehetetlen mulasztások 203
Csányi Vilmos: Az értelmiségi kultúra 207
Csurgay Árpád: Az ezredforduló küszöbén. A kívánatos, a lehetséges és a tényleges jövőről 209
Diczig István: A műszaki értelmiség "felelőssége" a bűnözés megelőzésében 217
Duka Zólyomi Árpád: Létünk záloga az erős értelmiség 224
Fábry György: Az értelmiség... mint olyan 228
Finta József: Értelmiségi hivatás - építészi hivatás! (Lesz-e magyar építészet?) 231
Fodor András: Kutatók és nemzetstratégiák (Giordano Bruno késői utódainak válasza Barsiné Pataky Etelkának) 235
Frenkl Róbert: Mintaadás, értékközvetítés, tehervállalás 256
Fülöp László: gondolatok a magyar fellendülésről. A magyar (műszaki és természettudományos) értelmiség feladatairól a 20. század végén 264
Gáti Tamás: Metszet a "reál" értelmiségről 277
Gegus Ernő: Másképpen 280
Ginsztler János. A "futó idővel" okosan gazdálkodva 284
Gyürk István: A mérnök társadalmi megbecsülése 287
Halzl József: Újabb esély a megújulásra, a mentális rendszerváltozásra 290
Hankiss János: Kitörés a kiábrándulásból 296
Havass Miklós: A szeretetdeficit felszámolásának esélyei 306
Hámori József: Az értelmiséggé válás és az oktatás 316
Imre László: Felkészülés a környezetkímélő és megújuló energiaforrások hasznosításának korszakára 321
Juhász-Nagy Sándor: Értelmiségi korlátok, értelmiségi feladatok, értelmiségi jövő 326
Keszthelyi Lajos: Ötven év fizika 333
Kisida Elek: A magyar helyzetről - mellébeszélés nélkül 340
Kiss Ádám: A jövő kilátásai és a magyar reálértelmiség 342
Kopp Mária: Cooperatio bona, nihil aliud 356
Kovalszki Péter: A magyar (reál) értelmiségiek tennivalói 360
Kováts Ervin: Az értelmiség helyzetéről Magyarországon 365
Kubovics Imre: A magyar felsőoktatás fejlődésének tendenciái a második világháború után 373
Láng István: Felelősség a környezet- és természetvédelemben 383
Lipták Béla: sorsunk. Jövőnk 386
Lovas István: Az értelmiség mint a magyar polgárság megtestesítője 401
Lőwy Dániel: Ahogyan élsz 408
Meskó Attila: Közös feladatunk: a fenyegetett élet megőrzése 413
Méhes Károly: A féligazságok csapdája 426
Michelberger Pál: Állam és gazdaság 430
Monos Emil: A kutatóorvos egyénisége és hivatása 436
Nagy Zoltán: A követőkre talált gondolkodó emberekről 444
Naszlady Attila: Látni és láttatni 448
Náray-Szabó Gábor: Minőség 451
Nemesszeghy Ervin: Sciencia unit in fide 454
Németh Magda: Felelősek vagyunk! 458
Orosz László: Genetika, genetikai, genetikus 461
Osvay Károly: ...A csodákra még várni kell! Avagy természettudósok az információs társadalomban 473
Palotás Árpád: fiatal műszaki kutatók helyzete itthon és külföldön 481
Papp Lajos: A szívsebészeti ellátás etikai problémái 487
Papp László: A nyugati magyar értelmiségiek feladatairól 491
Papp Sándor: A specializáció mélyárkaiban 495
Pethes György: A tudományos értelmiség kötelezettségei 499
Petz Ernő: Az energiapolitika és az állam szerepe 503
Polónyi Károly: Felelősségtudat és alkalmazkodás az állandóan változó világhoz 513
Ponori Thewrewk Aurél: A (magyar) (reál) értelmiség hivatása 517
Prágay Dezső: Néhány javaslat az ország helyzetének javítására 521
Prekopa András: Vivat Professores 525
Pungor Ernő: Magyarország fejlődéséért 530
II. kötet
Rapcsák András: Hivatás és feladatok 585
Rédei György: A tanult ember felelőssége 594
Roska Tamás: Valahol otthon kell lennünk - a globalizálódó világban is 601
Sík Tibor: Értékmegőrzés, fejlesztés, kibontakozás 604
Sineger Eleonóra: Az önvizsgálat ideje 609
Skrapits Lajos: Egy "kisebbségi" gondolatai - hivatásról és hitvallásról 615
Sohár Pál: A magyar értelmiség hivatása 618
Solti László: A tudomány felelőssége, avagy: megtiltható-e a kutatás? 627
Solymosi Frigyes: Feszültségek a magyar tudományban 632
Szabó József: Akik az igazságot keresik (az értelmiség és a honvédelem) 636
Szathmáry Zoltán: Mi lesz veled magyar (kultúra)? 641
Szálka Miklós: A mérnökök társadalmi szerepvállalása a rendszerváltozás után 654
Szebényi Imre: Gondolatok a reális és szakszerű kompromisszum kérdéséhez 660
Szendrő Péter: "...Ki viszi el innen a sötétséget...?" 662
Szentirmai Attila: Egy biológus gondolatai közoktatásunk problémáiról 669
Szentiványi Tibor: Mi a baj? Kell-e változtatni? Hogyan tovább? Gondolatok a magyar értelmiség helyzetéről 688
Szolcsányi János: Jövőnk záloga: az értelmiség felelősségérzete 695
Szolcsányi Pál: A szellemfilozófiai elvárás 700
Szollár Lajos: Építs házat, ültess fát, nemezz gyermeket! 709
Takács István: Mértéktartásra és önismeretre törekedve 720
Tarnay Kálmán: Értékek - értékítéletek 724
Toró Tibor: Vallomásféle a Bolyai szimbólumról és az erdélyi magyar értelmiségi létről 730
Tóth András: Kiből lehet értelmiségi, és mi a tennivalója a mai Magyarországon? 734
Trunkó László: A "fölösleges ember", avagy a mélyreható ökológiai, gazdasági és társadalmi válság "eredménye" 739
Tunyogi András: A "számolástudók" felelőssége 746
Venetianer Pál: Eretnek gondolatok az értelmiség hivatásáról 754
Végh László: Összeomlás vagy átmenet? 758
Vicsek Tamás: A nemzetközi mércéhez igazodva 763
Vida Gábor: sötét gondolatok a részről és egészről s a tudományról 766
Vizi E. Szilveszter: A magyar értelmiség szerepe a 21. század tudás alapú társadalmában 771
Záhonyi Lóránt: Az (magyar) élet és lélek védelme 775
Egy könyv útjára indul
Az (magyar) értelmiség hivatása c. kötet visszhangja
Bodó Márton: A nagy titok 791
Buvári Márta: Az értelmiség és a rendszerváltozás 794
Couderc Jean-Mary: A kétségek között őrlődő értelmiségről 797
Debreczeni József: Értelmiség és politika, 800
Entz Géza: A magyar értelmiség hivatásáról 805
Isépy Tamás: Fésületlen gondolatok az értelmiség kórlapjáról 808
Kerényi Zsolt: Kis gondolatok az "értelmiségről" 813
Kodolányi Gyula: rosszkedv és elpocsékolt idő 816
Koncz Gábor: Kihívások és felelősség 822
Révész Sándor: A különbségek rendje 825
Skrabski Árpád: civil kurázsi 829
Speidl Zoltán: Értelmiség és közösség 833
Szabó-Pelsőczi Miklós: Új gazdasági és pénzügyi egyensúlyok felé 837
Tóth Gy. László: Süketek párbeszéde a magyar értelmiség hivatásáról 859
Függelék
A kötet szerzői 865
Névmutató 1011

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: