Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Irodalom, művészet az alteritás korában - Feladat- és szöveggyűjtemény a 9. évfolyam számára

Szerző: Suhai Pál
AKCIÓ Irodalom, művészet az alteritás korában - Feladat- és szöveggyűjtemény a 9. évfolyam számára
Irodalom, művészet az alteritás korában - Feladat- és szöveggyűjtemény a 9. évfolyam számára - adatlap
Méretek: SZ: 17cm M: 23cm
Kiadó: Holnap
ISBN:963346594X
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 402
Borító: puhatáblás
1,500 Ft-os megtakarítás!:) Most 93%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 1,600 Ft
Könyvudvar ár: 790 Ft Akciós ár: 100 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

E feladat- és szöveggyűjtemény – Suhai Pál műve – a 9. évfolyam irodalom-tananyagának tanításához nyújt segítséget. Ez a kötet az Irodalom, művészet az alteritás korában című tankönyvcsalád egyik tagja, s a kezdetektől a felvilágosodásig ívelő egységes nagy időszak irodalmi szövegeit gyűjti egybe a képességfejlesztő munkáltatás támogatására. A könyv mindkét része ezt a célt szolgálja. Ennek érdekében készült a műértelmezések gondolatmenetét összefüggő feladatsorokban leképező, a meggyőzés modelljével dolgozó feladatgyűjtemény, s a tanulók elemző munkáját a szükséges szövegek összegyűjtésével elősegítő, a tárgyalt irodalomtörténeti korszak kontextusát is felvázoló szöveggyűjtemény. Ráadásul e válogatás a saját lábán is megáll: amellett, hogy a tananyag feldolgozását a feladatmegoldáshoz szükséges háttér-információk közlésével önmagában is képes szolgálni, bármelyik kilencedikes irodalomtankönyv kiegészítője lehet a tanulók munkáltatásában. Pontosabban: ezek lehetnek kiegészítői e kötetnek – elvégre a művek és tanulók párbeszédében, az értelem megszületésében a tankönyvvel szemben mindig a szövegé, a szöveggyűjteményé az elsőbbség. Mellette egy tankönyv – bármily tökéletes is – csak a bába szerepére vállalkozhat.

TARTALOM

Előszó
Feladatgyűjtemény
Sámánok földjén
A Kalevala világképe és művészisége, az eposz felépítése 19
A Kalevala világképe 19
Hogyan lett a varázslásból művészet 21
A Kalevala felépítése 28
A sors fiai: Oidipusz király
Az ellentétek rendszere Szophoklész Oidipusz király című tragédiájában 31
Krimi vagy barbár mese? 31
A fordulatok drámája - a dráma fordulatai 34
Cselekvés és beszéd: a dráma nyelve 37
Kultúrák keresztútján
Az Ómagyar Mária-siralom nyelvtörténeti, művelődéstörténeti és esztétikai vonatkozásai 42
Az Ómagyar Mária-siralom nyelve 42
A középkor vallásos kultúrája 45
Az Ómagyar Mária-siralom művészi eszközei 47
Az eredettől az eredetiségig
A középkori-reneszánsz szerelmi líra hagyományának megújítása Balassi Bálint költészetében 49
A "szent szerelemtől" a "szerelem szentségéig" 49
Valóság és költészet: az életrajz és az életmű Balassija 54
Az egyneműsítés útján 55
Vitéz Krisztus
A barokk felfokozottság jegyei Zrínyi Mikklós Szigeti veszedelem című eposzában 63
Zrínyi élete és kora, eposzának forrásai 63
Zrínyi eposzának cselekménye, szerkezete és jellemábrázolása 66
A Szigeti veszedelem stílusa, verselése 72
A szerelem és a költészet "szent őrülete"
Az alakváltozatok rendszere Shakespeare Szentivánéji álom című vígjátékában 77
A valóság meséje 77
A mese valósága 82
Álom és józan ész, ösztön és ráció dilemmája a Szentivánéji álomban 83
Függelék
A megváltás kristályverse
Abszurditásélmény és megváltáshit Pilinszky János Introitusz című versében 87
SZÖVEGGYŰJTEMÉNY
Ősköltészet, népköltészet
Pentecote-szigeti elbeszélés a napról és a holdról 91
Egyiptomi teremtéstörténet 91
Népi gyógymódok 91
A sámán 91
A halott szora kislány és a nagynéni párbeszéde
Varázsszövegek
Széppé varázslás 94
Sebgyógyító varázslás 94
A varázsló éneke csónak tömítésekor 94
Bornemisza Péter Az menyéldésről 95
Archaikus népi imádságok
Lábfájásra 96
Szűz leán Szen ' Margit imáccsága 96
Három vasszög 97
Haldokló mellett 97
Az az asszony Mária 98
A Grál mondakör 99
Magyarországi siratóének 100
Jaj, jaj énnekem, bánatos anyának!
Ámi Lajos: Nem vót a világon olyan erős ember, akivel Erős Pesta meg nem vívott vóna 101
Vőfélykönyvekből
Ágybeköszöntő a vőlegényes háznál 104
A násznagy köszöntője a fiatal párra 104
Legénybeköszöntő 105
Szórakoztató vers 105
Jeles napok
Ősi tavaszünnep - május elseje 106
Pünkösd - változó időpontban 106
Szent Iván-nap - június 24. 107
Tündérregék
A tojáshéjfőzés 108
A szikla boszorkánya 109
Az éjmanó 109
Fejezetek a Kalevalából
A világ kezdete és Vejnemöjnen születése 110
A vas eredete 112
Az énekverseny 115
A szampó ácsolása 122
Anyja megmenti Lemminkejnent 122
Kullervó átka 127
A hősök fölkerekednek a szampó meghódítására 130
Küzdelem a szampóért 134
Marjatta fiat szül. Vejnemojnen búcsúja (részletek) 138
Az antikvitás irodalma
A görög mitológia
Hésziodosz: Istenek születése (részlet) 142
Apollodórosz: Mitológia (részlet) 143
Dionüszosz kultusza 144
A görög-római történelem forrásaiból
Hérodotosz: A thermopülai-i csata (részlet) 145
Thuküdidész:
Periklész szavai az athéni demokráciáról (részlet) 145
Pestisjárvány Athénben (részlet) 146
Marcus Tullius Cicero: Catilina ellen (részlet) 146
Plutarkhosz:
Thészeusz (részlet) 147
Szolón (részlet) 147
Válogatás a görög irodalomból
Homérosz: Iliász (részletek) 148
Türtaiosz: Szép a halál... 169
Arkhilokhosz:
Költő és katona 170
Mikor eldobta pajzsát 170
A nagyképű hadvezérekhez 170
Szapphó: Aphroditéhoz 171
Pindarosz: Lokriszi Hagészidámosznak, olümpiai győzelmére 172
Anakreón:
Gyűlölöm... 173
Bordal 173
Engem a szerelem 173
Töredésk a halálról 173
Aiszkhülosz: Oreszteia (részletek) 174
Euripidész: Hippolütosz (részletek) 177
Arisztophanéz: Béke (részlet) 180
Platón:
A lakoma (részletek) 181
Phaidrosz (részletek) 182
Kallimakhosz: Démétérhez (részlet) 183
Lukianosz:
A tragikus Zeusz (részlet) 184
Lukiosz vagy a szamár (részlet) 185
Római költők verseiből
Quintus Horatius Flaccus: Licinius Murenához 186
Publius Ovidius Naso: Pyramus és Thisbe 187
Fejezetek a Bibliából
Ószövetség
A Teremtés könyve 190
A Makkabeusok második könyve 191
Zsoltárok könyve 193
Újszövetség
Az evangélium Máté szerint 195
Pál apostol első levele a korintusiaknak 195
Szent János apostol Jelenéseinek könyve 196
A középkor irodalma
Szent Ambrus: Esti imája 198
Szent Ágoston: A szabad akaratról (részletek) 199
Notker Balhulus: Karácsonyi szekvencia 201
Damiani Szent Péter: Himnusza az Égi Jegyesről 202
Pierre Abélard Himnusza Urunk mennybemenetelére 203
Szent Bernát Ujjongása Jézus nevére (részletek) 204
Mária siralma 206
Halotti beszéd és Könyörgés (Pais Dezső olvasata) 208
Halotti beszéd és Könyörgés (Pais Dezső értelmezése) 208
Ómagyar Mária-siralom (betűhű átírás) 209
Ómagyar Mária-siralom (Mészöly Gedeon olvasata) 210
Ómagyar Mária-siralom (Pais Dezső olvasata) 211
Ómagyar Mária-siralom (Benkő Lóránd egyik olvasata) 212
Ómagyar Mária-siralom (Mészöly Gedeon értelmezése) 213
Jacopone da Todi: Himnusz a fájdalmas anyáról 215
Hóra-ének 217
Magyarországi hóra-ének a hétfájdalmű szűzről 217
Tízsorosok mestere
Szent ének, ki dicséri Szíz Máriát és az ő szent fiát (részlet) 218
Jó és gonosz szerzetesnek dícséreti és szidalma 219
Margit-legenda (részlet) 220
Guilhem de Peitieus
Szerelemnek örvendeni 222
Trisztán és Izolda (részletek) 223
Wernher der Gartenaere
Meier Helmbrecht (részlet) 224
Ismeretlen vágáns költő
Angyalok vagy emberek (részlet) 226
Carmina Burana
Félre könyvek, doktrínák 226
Aquinói Szent Tamás
Summa Theologica (részletek) 228
Dante Alighieri
Isteni színjáték: Pokol (részletek) 235
A humanizmus és reneszánsz korának irodalma
Francesco Petrarca
Valahány lény lakója lenn a földnek 239
A szerelem, mely ösztökéli tollam (részlet) 240
Nincs békém és erőm se háborúra 240
Az ég mily részén, vajjon melyik eszme 241
Ámor és én, eltelve a csodától 241
Azt hittem én, úgy telik életem már (részlet) 242
Felszállok oly magasra képzeletben 242
Giovanni Boccaccio
Dekameron - Harmadik nap, Kilencedik novella 243
Janus Pannonius
Egy dunántúli mandulafáról 249
A narni-i Galeottóhoz 249
Saját lelkéhez 249
Az üstfoldozó (részletek) 251
Johannes Secundus
Csókok könyve (részlet) 255
Michael Marullus
Manilius Rhallushoz 256
Hieronymus Angerianus
Caeliához 257
Szemelvények újlatin költők verseiből 257
Tinódi Sebestyén: Krónika 258
Farkas András: A zsidó és magyar nemzetről (részlet) 264
Névtelen: Az Szigetvárnak veszéséről (részlet) 265
Balassi Bálint: Balassi-versrészletek 268
Hymnus secundus 269
Az Szentháromságnak, kinek imádkoznak 271
Ebben a NOé bárkájából elrepült galamb 271
Mégis azonról 272
Psalmus 51. 273
A Nagycikus verseiből
Széllyel tündökleni 275
Csak búbánat immár 277
Hallám egy ifjúnak 280
Csókolván ez minap 281
Keserítette sok bú és bánat az én szívemet 282
Engemet régolta 284
Fáradsága után 286
Idővel paloták 287
Julia két szemem 288
Én édes szerelmem 290
Vitézek, mi lehet 292
Vitézek karjokkal 294
Két szemem világa 296
Mely keservesen kiált 296
William Shakespeare: Szonettek 299
Niccoló Machiavelli: A fejedelem (részletek) 301
Luther Márton: kilencvenöt tétele (részletek) 301
Michel Montaigne: Esszék (részlet) 302
Francis Bacon: Novum Organum (részletek) 302
Galileo Galilei: Levél Don Benedetto Castellihez (részlet) 303
A barokk korának irodalma
Torquato Tasso
A megszabadított Jeruzsálem (részletek) 304
Istvánffy Miklós
A magyarok történetéből 320
Pázmány Péter
Az utolsó ítéletnek rettenetességéről (részletek) 325
Az Alvinczi Péternek Feletirül rövid intés 328
Zrínyi Miklós
Szigeti veszedelem (részletek) 330
Gyöngyösi István
Márssal társalkodó Murányi Vénus (részlet) 380
Porábul megéledett Phoenix, avagy Kemény János emlékezete (részlet) 381
Bethlen Miklós
Bethlen Miklós élete leírása magától (részlet) 382
Mikes Kelemen
Törökországi levelek 384
A franciák nagy százada: a racionalizmus és a klasszicizmus
René Descartes
Értekezés az ész helyes vezetésének és a tudományos igazság kutatásának módszeréről (részlet) 386
Blaise Pascal
Gondolatok (részletek) 386
Jean Chapelain
Az Akadémia véleménye a Cidről (részlet) 387
Moliére
A Val-de Gráce templom kupolafreskója 388
A fösvény (részlet) 389
Nicolaus Boileau
Ars poetica (részletek) 391
Jean Racine
Phaedre (részletek) 393
Tanulmányrészletek a Szentivánéji álom értelmezéséhez
James G. Frazer
Az Aranyág (részletek) 396
Mircea Eliade
Vallási hiedelmek és eszmék története (részlet) 397
Géher István
Shakespeare-olvasókönyv (részletek) 397
Sigmund Freud
A vicc és viszonya a tudattalanhoz (részlet) 398
Mihail Bahtyin
Francois Rabelais művészete (részlet) 400

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: