Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez, 1944. október - 1948. június.

Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez, 1944. október - 1948. június.
Iratok a magyar-szovjet kapcsolatok történetéhez, 1944. október - 1948. június. - adatlap
Méretek: SZ: 15cm M: 24cm
Kiadó: Gondolat
ISBN:9639567981
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 384
Borító: keménytáblás
3,200 Ft-os megtakarítás!:) Most 82%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 3,890 Ft
Könyvudvar ár: 690 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Dokumentumok
Magyarország a rendszerváltás előtt majd 40 évig a Szovjetunió befolyási övezetébe tartozott, s a "szocialista" nagyhatalom meghatározó szerepet játszott mindabban, ami ebben az időszakban nálunk történt.
Az e kötetben közreadott, zömében eddig magyarul nem közölt 135 dokumentum, amely oroszországi levéltárakból származik, betekintést nyújt abba, hogy a második világháború után, 1944 és 1948 között hogyan alakult a két ország viszonya, és milyen prioritásai voltak a Magyarországgal kapcsolatos szovjet külpolitikának. A budapesti szovjet követség jelentései, a külügyminisztériumi feljegyzések, a magyar politikusoknak, mindenekelőtt Rákosi Mátyásnak, Gerő Ernőnek, Gyöngyösi Jánosnak Sztálinnal, Molotovval és más szovjet vezetőkkel folytatott tárgyalásairól készült emlékeztetők új megvilágításba helyezik a két ország közötti viszonyról korábban kialakult képet.
Vonatkozik ez mindenekelőtt a fegyverszüneti egyezmény megkötésével, a békeszerződés aláírásával, különösen Erdély hovatartozásának kérdésével, majd a barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződéssel kapcsolatos szovjet álláspontra. Érdekesek azok az új információk, amelyek a magyar hadifoglyok sorsával, a magyarországi belpolitikával, pártharcokkal, az Ideiglenes Nemzeti Kormány, a Tildy Zoltán, Nagy Ferenc és a Dinnyés Lajos kormányalakításával kapcsolatos tárgyalásokról, az 1945-ös és az 1947-es választásokról szólnak. Rákosi, Gerő és más kommunista vezetők Moszkvába küldött levelei sokat elárulnak az MKP politikájáról, taktikájáról, s a pártnak a hatalom megszerzése érdekében tett erőfeszítéseiről.
A szovjet diplomácia megkülönböztetett figyelemmel kísérte Magyarország viszonyának alakulását a szomszédos országokkal, főként Romániával és Csehszlovákiával, bőséges ismeretekkel rendelkezett az erdélyi és a felvidéki magyarság helyzetéről, a két ország magyarokkal szembeni, kisebbségellenes politikájáról.
A kötetet elsősorban felsőoktatási kézikönyvnek szánjuk, de ajánljuk mindazoknak, akiket mélyebben is érdekel Magyarország történetének ez a hatvan évvel ezelőtti, izgalmas periódusa.

TARTALOM

Bevezető 5
Szerkesztői megjegyzések 24
1. F. F. Kuznyecov vezérezredesnek, a szovjet hadsereg vezérkari főnöke helyettesének feljegyzése V. M. Molotov külügyi népbiztos számára (Moszkva, 1944. október 1.) 27
2. A szovjet Külügyi Népbiztosság emlékeztetője (Moszkva, 1944. október 6.) 29
3. Feljegyzés V. M. Molotov külügyi népbiztos, Sir A. C. Kerr brit és W. A. Harriman amerikai nagykövet találkozójáról (Moszkva, 1944. október 6.) 31
4. Feljegyzés V. M. Molotov külügyi népbiztos és a magyar fegyverszüneti delegáció találkozójáról (Moszkva, 1944. október 8.) 33
5. A Külügyi Népbiztosság emlékeztetője az angol kormány számára (Moszkva, 1944. október 10.) 36
6. Feljegyzés az előzetes fegyverszüneti feltételek átadásáról a magyar fegyverszüneti delegációnak (Moszkva, 1944. október 11.) 36
7. G. M. Puskin és B. Ja. Geiger feljegyzése V. G. Dekanozovszámára az ideiglenes magyar kormány megalakításáról és katonai alakulatok létrehozásáról magyar hadifoglyok köréből (Moszkva, 1944. november 7.) 40
8. Vörös János vezérezredes feljegyzése A. M. Vaszilevszkij marsall, a szovjet hadsereg vezérkari főnöke számára (Moszkva, 1944. november 9.) 41
9. Feljegyzés Molotov külügyi népbiztos és a magyar fegyverszüneti delegáció tagjai, valamint Vörös János és Miklós Béla megbeszéléséről (Moszkva, 1944. november 13.) 46
10. G. M. Puskin és B. Ja. Geiger feljegyzése V. G. Dekanozov helyettes külügyi népbiztos számára (Moszkva, 1944. november 15.) 50
11. G. M. Puskin és B. J. Geiger határozattervezete a Magyar Nemzeti Bizottság megalakításáról (Moszkva, 1944. november 22.) 51
12. G. M. Puskin és B. J. Geiger feljegyzése V. G. Dekanozov helyettes külügyi népbiztos számára (Moszkva, 1944. november 27.) 53
13. G. M. Puskin és B. Ja. Geiger feljegyzése V. G. Dekanozov külügyi népbiztoshelyettes számára (Moszkva, 1944. november 29.) 54
14. V. G. Dekanozov átirata V. N. Merkulovnak, Szovjetunió Állambiztonsági Népbiztossága vezetőjének (Moszkva, 1944. december 2-a előtt) 57
15. Feljegyzés Molotov külügyi népbiztos és a magyar képviselők megbeszéléséről (Moszkva, 1944. december 6.) 58
16. Az Állami Honvédelmi Bizottság 7147. sz. határozata Magyarországi Ideiglenes Nemzetgyűlésének összehívásával az Ideiglenes Kormány megalakításával kapcsolatos intézkedésekről (Moszkva, Kreml, 1944. december 13.) 61
17. V. G. Dekanozov helyettes külügyi népbiztos feljegyzése V. M. Molotov számára (Moszkva, 1944. december 15.) 62
18. I. M. Lavrovnak, a III. Európai Osztály helyettes vezetőjének feljegyzése V. G. Dekanozov helyettes külügyi népbiztos számára (Moszkva, 1944. december 16.) 63
19. Az Állami Honvédelmi Bizottság 7161. sz. számú határozata a munkaképes német lakosság internálásáról Bulgária, Magyarország, Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia területén és a Szovjetunióba küldésükről munkavégzés céljából (Moszkva, 1944. december 16.) 65
20. I. M. Lavrovnak, a III. Európai Osztály helyettes vezetőjének feljegyzése V. G. Dekanozov számára (Moszkva, 1944. december 20.) 68
21. Feljegyzés V. G. Dekanozov és I. M. Lavrov VCS-vonalon I. Z. Szuszajkovval és G. M. Puskinnal folytatott beszélgetéséről (Moszkva, 1944. december 20.) 69
22. Feljegyzés V. G. Dekanozov I. Z. Szuszajkovval és G. M. Puskinnal folytatott beszélgetéséről (Moszkva, 1944. december 21.) 70
23. V. G. Dekanozov feljegyzése (Moszkva, 1944. december 21.) 72
24. V. G. Dekanozov feljegyzése Sztálin számára (Moszkva, 1944. december 22.) 72
25. I. M. Lavrov feljegyzése V. G. Dekanozov számára (Moszkva, 1944. december 24.) 73
26. A. I. Lavrentyevnek, az OSZSZSZK külügyi népbiztosának levele A. Ja. Visinszkij helyettes külügyi népbiztoshoz az ideiglenes közigazgatás felállításáról Észak-Erdélyben (Moszkva, 1944. december 26.) 74
27. A. I. Lavrentyev levele A. Ja. Visinszkij részére a Vörös Hadsereg vezérkarának Észak-Erdéllyel kapcsolatos álláspontjáról (Moszkva, 1944. december 31.) 77
28. B. Ja. Grigorjev feljegyzése V. G. Dekanozov helyettes külügyi népbiztos számára (Moszkva, 1945. január 4.) 78
29. A. N. Apollonov belügyi népbiztoshelyettes és Szladkevics, a belügyi csapatok parancsnok-helyettese jelentése L. P. Berijának a Magyarországról és Erdélyből
a Szovjetunióba internálandó németekről (Bukarest-Moszkva, 1945. január 5.) 80
30. A. Sz. Kuznyecov vezérőrnagy és P. B. Oszokin jelentése L. P. Berija belügyi népbiztosnak (Moszkva, nem később, mint 1945. január 6.) 82
31. Feljegyzés F. F. Kuznyecov vezérezredesnek Vörös János vezérezredessel folytatott megbeszéléséről (Moszkva, 1945. január 9.) 84
32. Feljegyzés V. I. Sztálinnak A. Hebranggal, a Jugoszláv Nemzeti Felszabadító Bizottság küldöttségének vezetőjével folytatott beszélgetéséről (Moszkva, 1945. január 9.) 89
33. Feljegyzés V. A. Zorinnak Z. Fierlingerrel, a moszkvai csehszlovák nagykövettel a magyar fegyverszüneti tárgyalások előkészítéséről folytatott beszélgetéséről
(Moszkva, 1945. január 9.) 91
34. V. G. Dekanozov külügyi népbiztoshelyettes feljegyzése Gyöngyösi Jánossal folytatott megbeszéléséről (Moszkva, 1945. január 11.) 92
35. Sz. B. Krilovnak és V. N. Durdenyevszkijnek, a Külügyi Népbiztosság munkatársainak a feljegyzése V. G. Dekanozov számára az Erdély területén élő magyar nemzetiségű személyek állampolgárságának és internálásának problémáiról (Moszkva, 1945. január 26.) 97
36. Z. Fierlinger levele V. M. Molotovnak a Magyarországgal kötendő fegyverszünet feltételei kapcsán (Moszkva, 1945. január 27.) 99
37. Részlet A. N. Apollonov vezérőrnagy, helyettes belügyi népbiztos, I. M. Gorbatyjuk altábornagy és Szladkevics altábornagy L. P. Berija számára készített feljegyzéséből (Moszkva, 1945. február 2.) 100
38. L. P. Berija jelentése J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak a hadifoglyok számáról és nemzetiségi összetételéről (Moszkva, 1945. március 5.) 101
39. Az Állami Honvédelmi Bizottság 7725 sz. határozata a magyar kormány legfontosabb gazdasági intézkedéseiről és segítségnyújtásra irányuló kérésének
teljesítéséről (Moszkva, 1945. március 7.) 102
40. A. Ja. Visinszkij helyettes külügyi népbiztos távirata V. M. Molotovnak közelgő kolozsvári útjáról a román közigazgatás erdélyi helyreállítása kapcsán
(Bukarest-Moszkva, 1945. március 11.) 105
41. G. B. Ovakimjannak, az Állambiztonsági Népbiztosság, A. Sz. Kuznyecovnak és P. P. Tyimofejevnek, a Belügyi Népbiztosság vezető tisztségviselőinek jelentése L. P. Berija számára a román közigazgatás bevezetéséről Észak-Erdélyben (Bukarest, 1945. március 16.) 106
42. L. Sz. Baranovnak, az SZK/b/P KB Nemzetközi Tájékoztatási Osztálya vezetőhelyettesének levele Rákosi Mátyásnak, az MKP főtitkárának (Moszkva, 1945. március 23.) 108
43. Részlet V. M. Molotov és E. Benes csehszlovák kormányfő megbeszéléséről készült feljegyzésből (Moszkva, 1945. március 24.) 109
44. V. A. Zorin feljegyzése V. Nősekkel, Csehszlovákia belügyminiszterével a szlovákiai magyar lakosság ügyében folytatott megbeszéléséről (Kassa, 1945. április 11.) 112
45. A. Karaganovnak, a Külföldi Kulturális Kapcsolatok Össz-szövetségi Társasága (VOKSZ) elnökhelyettesének levele Hvosztovhoz, az SZK(b)P KB Nemzetközi Tájékoztatási Osztálya vezetőjéhez (Moszkva, 1945. április 20.) 113
46. A magyar lakosság reagálása a magyar fegyverszüneti egyezmény megkötésére. Részlet a 3. Ukrán Front jelentéséből (Moszkva, 1945. április 26-a előtt) 115
47. M. I. Burcevnek, a Vörös Hadsereg Politikai Főcsoportfőnöksége VII. Osztálya parancsnokának levele G. M. Dimitrovnak a szlovákiai magyarellenes
politikáról (1945. június 19.) 117
48. Részlet J. V. Sztálinnak Zd. Fierlinger csehszlovák miniszterelnökkel és V. Clementis külügyi államtitkárral folytatott megbeszéléséről készült feljegyzésből
(Moszkva, 1945. június 28.) 119
49. G. M. Puskin feljegyzése Gyöngyösi János külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1945. július 2.) 120
50. G. M. Puskin feljegyzése Miklós Béla miniszterelnökkel folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1945. július 3.) 124
51. G. M. Puskin feljegyzése Szakasits Árpáddal, a Szociáldemokrata Párt vezetőjével folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1945. július 17.) 126
52. G. M. Puskin feljegyzése Tildy Zoltánnal, a Független Kisgazdapárt vezetőjével folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1945. július 18.) 128
53. G. M. Puskin feljegyzése Oltványi Imrével folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1945. július 19.) 129
54. G. M. Puskin feljegyzése Miklós Béla miniszterelnökkel folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1945. július 20.) 131
55. A. A. Szmirnovnak, a Külügyi Népbiztosság III. Európai Ügyosztálya vezetőjének feljegyzése V. G. Dekanozov számára a magyar kormány átalakításáról
(Moszkva, 1945. július 27.) 133
56. Rákosi Mátyás levele G. M. Dimitrovhoz, az SZK(b)P Nemzetközi Tájékoztatási Osztálya vezetőjének (Budapest, 1945. július 28.) 134
57. Gerő Ernő levele J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak (Budapest, 1945. augusztus 2.) 136
58. M. I. Burcevnek, a Vörös Hadsereg Politikai Főcsoportfőnöksége VII. Osztálya vezetőjének tájékoztató levele G. M. Dimitrov részére a csehszlovák kormány
magyarellenes politikájának magyarországi visszhangjáról (Moszkva, 1945. augusztus 15.) 138
59. Gerő Ernő levele V. M. Molotovnak (Moszkva, 1945. augusztus 23.) 141
60. A. P. Vlaszovnak, a Külügyi Népbiztosság Balkáni Országok Osztálya helyettes vezetőjének levele V. G. Dekanozov külügyi népbiztoshelyettes számára a Horthyval kapcsolatos szovjet álláspontról (Moszkva, 1945. szeptember 19.) 142
61. K. J. Vorosilovnak, a magyarországi SZEB elnökének tájékoztatója J. V. Sztálin számára H. F. Arthur Schoenfeld, az USA magyarországi politikai megbízottja leveléről a magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok felvétele tárgyában (Budapest, 1945. szeptember 21.) 143
62. K. J. Vorosilovnak, a magyarországi SZEB elnökének levele Miklós Béla miniszterelnökhöz (Budapest, 1945. szeptember 25.) 144
63. G. M. Puskin távirata A. Ja. Visinszkij külügyi népbiztoshelyettesnek a magyar-szovjet a diplomáciai kapcsolatokfelvételéről (Budapest, 1945. szeptember 26.) 145
64. G. M. Puskin jelentése V. G. Dekanozov külügyi népbiztoshelyettes részére a magyar kormánynak a békekonferencia előkészületeivel kapcsolatos álláspontjáról
(Budapest, 1945. szeptember 28.) 147
65. G. M. Puskinak, a magyarországi SZEB szovjet politikai megbízottjának feljegyzése V. G. Dekanozov külügyi népbiztoshelyettes számára a magyarországi belpolitikai helyzetről (Budapest, 1945. szeptember 28.) 148
66. I. V. Sikinnek, a Vörös Hadsereg Politikai Főcsoportfőnöksége helyettes vezetőjének feljegyzése G. M. Malenkov számára (Moszkva, 1945. október 11.) 159
67. L. P. Berija belügyi népbiztos jelentése J. V. Sztálinnak K. J. Vorosilov javaslatáról a magyar hadifoglyok hazaengedése tárgyában (Moszkva, 1945. október 21.) 159
68. K. J. Vorosilov távirata J. V. Sztálinnak és V. M. Molotov külügyi népbiztosnak a magyarországi választási kampányról (Budapest, 1945. október 22.) 160
69. V. M. Molotov, L. P. Berija, G. M. Malenkov, A. J. Mikojan jelentése J. V. Sztálinnak K J. Vorosilov hozzájárulásáról a négy magyarországi párt választások előtti közös nyilatkozatának kiadásához (Moszkva, 1945. október 24.) 163
70. K. J. Vorosilov marsall távirata J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak (Budapest, 1945. november 9.) 164
71. V. M. Molotov, L. P. Berija, G. M. Malenkov és A. I. Mikojan közlései Sztálin számára a magyarországi helyzetről (Moszkva, 1945. november 10.) 167
72. V. M. Molotov távirata K. J. Vorosilov marsallnak Budapestre (Moszkva, 1945. november 10.) 168
73. K. J. Vorosilov marsall távirata J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak (Budapest, 1945. november 11.) 169
74. K. J. Vorosilov marsall távirata J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak (Budapest, 1945. november 11.) 170
75. K. J. Vorosilov marsall távirata J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak (Budapest, 1945. november 13.) 172
76. K. J. Vorosilov marsall távirata J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak (Budapest, 1945. november 14.) 173
77. K. J. Vorosilov marsall távirata J. V. Sztálinnak és V. M. Molotovnak (Budapest, 1945. november 15.) 175
78. A. Ja. Visinszkij külügyi népbiztoshelyettes feljegyzéseIorga Jordán moszkvai román nagykövettel folytatott megbeszéléséről Erdély hovatartozásának tárgyában
(Moszkva, 1945. november 15.) 177
79. A. A. Lavriscsev feljegyzése Babessel és Micuval, Románia moszkvai nagykövetsége tanácsosaival folytatott megbeszéléséről (Moszkva, 1945. november 21.) 179
80. A. A. Lavriscsev feljegyzése I. Jordánnál, Románia szovjetunióbeli nagykövetével folytatott beszélgetéséről (Moszkva, 1945. november 27.) 181
81. G. M. Puskin követ és V. P. Szviridov, a SZEB elnökhelyettese beszámolója K J. Vorosilovnak Tildy Zoltánnal és Nagy Ferenccel folytatott megbeszélésről a köztársasági elnök választás tárgyában (Budapest, 1946. január 6.) 182
82. Feljegyzés A. Ja. Visinszkijnek Gh. Tátárescu román külügyminiszterrel folytatott beszélgetéséről Erdély kérdését illetően. (Bukarest, 1946. január 9.) 185
83. G. M. Puskin jelentése a külügyminisztériumnak (Budapest, 1946. február 19.) 186
84. Feljegyzés V. M. Molotov szovjet és Gyöngyösi János magyar külügyminiszter megbeszéléséről a békeszerződés előkészítésével kapcsolatos kérdésekről
(Moszkva, 1946. április 9.) 191
85. Sz. Ny. Kruglov szovjet belügyminiszter levele V. M. Molotovnak a belügyminisztérium táboraiban lévő magyar hadifoglyok létszámáról (Moszkva, 1946. április 10.) 194
86. Feljegyzés J. V. Sztálinnak a magyar kormányküldöttséggel folytatott megbeszéléséről a gazdasági helyzet és a felvidéki magyarok helyzetének tárgyában
(Moszkva, 1946. április 10. 21. óra 00 perc) 195
87. J. Lavrentyev belgrádi szovjet nagykövet feljegyzése a J. B. Titóval folytatott beszélgetéséről a magyar-jugoszláv kapcsolatok tárgyában (Részlet) (Belgrád, 1946. április 29.) 206
88. Feljegyzés a Vavro Hajdú csehszlovák kormánymegbízottal és Jindrich Nősek párizsi csehszlovák követtel folytatott megbeszélésről a magyarok Felvidékről történő kitelepítése tárgyában (Párizs, 1946. április 30.) 208
89. G. M. Puskin jelentése V. M. Molotovnak Tildy Zoltán köztársasági elnökkel folytatott megbeszéléséről a magyar kormánykoalíció válsága tárgyában
(Budapest, 1946. június 5.) 214
90. A. P. Vlaszov, a Szovjetunió Külügyminisztériuma Balkáni Országok Osztálya helyettes vezetőjének feljegyzése a magyarországi helyzetről (Moszkva, 1946. június 19.) 215
91. Feljegyzés Sz. A. Lozovszkij külügyminiszter-helyettesnek J. Horákkal a csehszlovák-magyar lakosságcsere egyezmény végrehajtásáról folytatott  beszélgetéséről (Moszkva, 1946. június 21.) 216
92. Feljegyzés A. Ja. Visinszkij és V. Clementis csehszlovák  külügyminiszter-helyettes közti beszélgetésről a szovjet-csehszlovák kapcsolatok megerősítése tárgyában (Részlet) (Moszkva, 1946. július 1.) 218
93. Feljegyzés V. M. Molotov és Gyöngyösi János megbeszéléséről (Párizs, 1946. augusztus 20.) 218
94. P. Groza román miniszterelnök távirata J. V. Sztálinnak Észak-Erdély Romániához történő visszacsatolása kapcsán (Bukarest-Moszkva, 1946. szeptember 9.) 223
95. Feljegyzés A. A. Lavriscsevnek, a balkáni országok osztálya vezetőjének megbeszéléséről L. Pátráscanu román igazságügy-miniszterrel Erdély kérdése tárgyában (Párizs, 1946. szeptember 17.) 224
96. Feljegyzés V. M. Molotovnak G. Tátárescuval és G. Gheorghiu-Dej-zsel folytatott megbeszéléséről a Romániával kötendő békeszerződés ügyében
(Párizs, 1946. október 13.) 226
97. G. M. Puskin feljegyzése Nagy Ferenc miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről a köztársaság-ellenes összeesküvés nyomán kialakult belpolitikai helyzet tárgyában (Budapest, 1947. január 24.) 229
98. Feljegyzés G. M. Puskinnak Marosán Györggyel, az SZDP belső helyzetéről és a pártnak az MKP-hoz fűződő viszonyáról folytatott beszélgetéséről (Részlet)
(Budapest, 1947. január 24.) 230
99. G. M. Puskin feljegyzése Szakasits Árpáddal folytatott megbeszéléséről az SZDP vezetésében kialakult helyzetről és a közelgő parlamenti választásokról
(Budapest, 1947. február 6.) 231
100. G. M. Puskin feljegyzése Szakasits Árpáddal a magyar szociáldemokraták Szovjetunióhoz fűződő viszonyáról folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1947. február 12.) 233
101. V. G. Dekanozov feljegyzése Szekfű Gyulának, Magyarország moszkvai követének nála tett látogatásáról a szlovákiai magyarok Szudéta-vidékre történő áttelepítése ügyében (Moszkva, 1947. február 14.) 234
102. G. M. Puskin feljegyzése Nagy Ferenc miniszterelnökkel folytatott megbeszéléséről a magyar kormány átalakítása tárgyában (Budapest, 1947. március 13.) 237
103. Feljegyzés G. M. Puskinnak Marosán Györggyel folytatott beszélgetéséről az SZDP tagjainak tömeges átjelentkezéséről a kommunista pártba (Budapest, 1947. március 19.) 238
104. G. Ja. Korotkevicsnek, az SZK(b)P KB Külügyi Osztálya munkatársának feljegyzése V. P. Szviridovval, a SZEB elnökhelyettesével folytatott megbeszéléséről a magyarországi politikai helyzetről (Budapest, 1947. április eleje) 240
105. Részlet a magyarországi szovjet külképviseletnek az 1946-os évre vonatkozó összefoglaló jelentéséből (Budapest, 1947. április 16.) 244
106. Részlet a budapesti szovjet követség 1946. évi politikai jelentéséből. Az 1945. október 7-i nagy-budapesti törvényhatósági választások eredményeinek elemzése
(Budapest, 1947. április 16.) 246
107. G. Ja. Korotkevics feljegyzése Molotovnak Rákosi Mátyással folytatott 1947. április 29-i megbeszéléséről (Moszkva, 1947. május 7.) 249
108. I. Z. Szuszajkov levele A. Ja. Visinszkijnek P. Groza magyarországi látogatásának néhány eredményéről (Bukarest, 1947. május 7-e után) 263
109. G. Ja. Korotkevics feljegyzése Farkas Mihállyal, az MKP főtitkárhelyettesével folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1947. május 22.) 269
110. A VH Középső Hadseregcsoportja Politikai Osztályának jelentése M. A. Szuszlovnak Mindszenty József hercegprímás és a magyarországi katolikus papság tevékenységéről (Részlet) (Moszkva, 1947. május 30.) 271
111. Rákosi Mátyás levele az SZK(b)P Központi Bizottságának a kormányválságról és Nagy Ferenc lemondásáról (Budapest, 1947. június 12.) 273
112. Részlet G. M. Puskinnak Marosán Györggyel a választásokkal kapcsolatban folytatott beszélgetéséről készült feljegyzésből (Budapest, 1947. június 27.) 279
113. B. Szapozsnyikov tájékoztatója L. Sz. Baranov, az SZKP KB mellett működő Információs Bizottság vezetője számára a Magyar Szabadság Párt politikai aktivizálódásáról (Moszkva, 1947. július 16.) 279
114. A. I. Szeröv belügyminiszter-helyettes jelentése V. M. Molotovnak a magyar hadifogoly tisztek hazaszállításának leállításáról (Moszkva, 1947. július 28.) 281
115. Rákosi Mátyás levele a szovjet kormány tagjaihoz a magyarországi választási kampány menetéről (Budapest, 1947. augusztus 13.) 282
116. Feljegyzés G. M. Puskinnak Marosán Györggyel folytatott eszmecseréjéről az SZDP vezetésében kialakult helyzetről (Budapest, 1947. szeptember 1.) 286
117. P. Fedotovnak, az SZK(b)P KB külpolitikai osztálya munkatársának a feljegyzése L. Sz. Baranov részére az SZDP pártvezetőségének kibővített üléséről és a párt további politikájáról (Moszkva, 1947. szeptember 14.) 287
118. Révai József felszólalása a Tájékoztató Iroda alakuló ülésén a Magyarország és Csehszlovákia közötti ellentétekről a szlovákiai magyar nemzeti kisebbség sorsának kérdésében (Sklarska Poremba (Lengyelország), 1947. szeptember 27.) 288
119. Rákosi Mátyás levele a szovjet kormánynak a választások utáni magyar kormányalakításról (Budapest, 1947. október 2.) 292
120. Az SZK(b)P KB PB utasítása a szovjet Külügyminisztériumnak a kelet-európai országokkal kötendő kölcsönös segítségnyújtási szerződések tárgyában (Moszkva, 1947. október 14.) 296
121. Feljegyzés G. M. Puskinnak Marosán Györggyel a Csehszlovák Szociáldemokrata Párt kongresszusáról folytatott megbeszéléséről (Budapest, 1947. november 21.) 297
122. Rákosi Mátyás levele J. V. Sztálinnak (Barhiva, 1947. november 29.) 298
123. G. Ja. Korotkevics feljegyzése V. V. Mosetov, az SZK(b)P KB osztályvezető-helyettese számára a Szovjetunió magyarországi propagandájáról
(Moszkva, 1947. december 3-a előtt) 299
124. Feljegyzés A. I. Lavrentyevnek a J. B. Titóval folytatott beszélgetéséről Jugoszlávia külpolitikájáról (Részlet) (Belgrád, 1947. december 13.) 301
125. Beszámoló G. M. Puskinnak magyar politikusokkal, közöttük Marosán Györggyel, az SZDP főtitkárhelyettesének folytatott megbeszéléséről a Szociáldemokrata Pártban tapasztalható helyzetről és a közelgő pártkongresszusról (Részlet)
(Budapest, 1948. február 4.) 302
126. Emlékeztető a magyar kormánydelegációval folytatott tárgyalásról a Szovjetunió és Magyarország között megkötendő barátsági, együttműködési és kölcsönös
segítségnyújtási szerződés előkészítéséről (Moszkva, 1948. február 16.) 304
127. Feljegyzés Sztálinnak Tildy Zoltánnal, Magyarország köztársasági elnökével folytatott beszélgetéséről (Moszkva, 1948. február 17.) 307
128. Barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés a Magyar Köztársaság és a Szocialista Szovjet Köztársaságok Szövetsége között (Moszkva, 1948. február 18.) 309
129. Rövid feljegyzés M. A. Szuszlovnak Rákosi Mátyással a magyarországi helyzetről és a Magyar Kommunista Pártról folytatott megbeszéléséről (Moszkva, 1948. február 19.) 312
130. G. M. Puskin jelentése V. M. Molotovnak a jugoszláv küldöttség vezetője, M. Dilas barátságtalan viselkedéséről a szovjet képviselettel szemben az 1848-as magyar forradalom 100. évfordulójának ünnepségén (Budapest, 1948. március 22.) 316
131. Az SZK(b)P KB Külügyi Osztályának jelentése a magyar pártvezetés nacionalista hibáiról és a magyar kommunista sajtóban érvényesülő burzsoá befolyásról
(Moszkva, 1948. március 24.) 317
132. Feljegyzés A. I. Lavrentyevnek Szántó Zoltán jugoszláviai magyar követtel folytatott beszélgetéséről (Belgrád, 1948. május 3.) 321
133. M. A. Szuszlov beszélgetése Révai Józseffel az MKP és SZDP egyesülési kongresszusának előkészületeiről (Moszkva, 1948. május 20.) 323
134. Feljegyzés G. M. Puskinnak Marosán Györggyel, az egyesülési kongresszus előkészületeinek befejezéséről folytatott beszélgetéséről (Budapest, 1948. június 11.) 326
135. Az SZK(b)P KB Külpolitikai Osztályának tájékoztatója a Magyar Dolgozók Pártja számára Jugoszlávia Kommunista Pártja hibáiról (Moszkva, 1948. június 12-e előtt) 326
Névmutató 337
Rövidítések jegyzéke 373
Tartalomjegyzék 375

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: