Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Irodalmi, színházi, közéleti írások és beszédek

Szerző: Erdélyi János
AKCIÓ Irodalmi, színházi, közéleti írások és beszédek
Irodalmi, színházi, közéleti írások és beszédek - adatlap
Méretek: SZ: 24cm M: 17cm
Kiadó: Mundus
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 672
Borító: keménytáblás
5,600 Ft-os megtakarítás!:) Most 93%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 5,990 Ft
Könyvudvar ár: 690 Ft Akciós ár: 390 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

A sorozat 19. kötete Erdélyi János munkáival jelentkezik, az előzőeknél is több újdonsággal. Az Irodalmi, színházi, közéleti írások és beszédek friss gyűjteménye öt fejezetben adja közre az író mindezeddig nem publikált, illetve név nélküli vagy nem azonosított álnevű, jegyű közleményeit. a most megjelenő írások egy része éles polémiákat váltott ki. Erdélyi János 1844-1845-ös nyugat-európai utazásaiból hazatérve szigorú szemmel követte a hazai irodalmi életet. A divatlapokról hetenként hozott cikkei, valamint a Nemzeti Színház szerzőinek és előadásainak folyamatos szemlézése elsősorban a fiatal, a divatlapok köré gyűlt írói táborok tagjait sértették. akárhányszor személyeskedő hangon válaszoltak a kertelés nélküli bírálatokra.

Hasonlóan éles viták kereszttüzébe került Erdélyi János, amikor 1857-ben megindította a Sárospataki Füzetek című "protestáns és tudományos" folyóiratot. Az itt először közölt írásokból kiderül, hogy Erdélyi minden új szellemi mozgalomra figyelő személyisége, másoktól is igényességet és munkát követelő figyelmeztetései megosztották környezetét.

Új arcát világítja meg az írónak közéleti, lapszerkesztői, egyházi és iskolapolitikusi tevékenysége. Hallatja hangját a külföldi lapok rendszeres olvasója, a hazai és idegen lapok "statisztikus", a hazai valóság szociográfiai igényű bírálója, végül a zene és a képzőművészetek avatott ismerője.
Ugyancsak sok újdonsággal szolgálnak az addig jórészt ismeretlen beszédek, amelyeket, mint a Kisfaludy társaság titkára, illetve a sárospataki főiskola nagytekintélyű tanára tartott. a népdalok gyűjtője, kiadója, a népiesség elméletének kidolgozója, a kritikus,, a filozófus eddig is ismert portréjának vonásai mellett feltűnnek a nála inkább csak verseiben és leveleiben tetten érhető szubjektív megnyilatkozások is. a kötettel nemcsak Erdélyi János munkássága és személyisége válik teljesebbé, hanem a kor irodalmi, közéleti harcainak és társadalmának hátterére is élesebb fény vetül. 

Tartalom:
Előszó 5
I. BÍRÁLATOK, ISMERTETÉSEK 13
1 Bezerédy Gergely versei 15
2 Almanachok 19
A/ Nemzeti Almanach 1842. 19
B/ Emlény. Karácsoni, újesztendei és névnapi ajándék. MDCCCXLII 21
3 Népkönyv. Írta és kiadja Stancsics Mihál 23
4 Kliegl könyv 24
5 Emlény, karácsoni stb. ajándék 1843 26
6 Kisfaludy Károly minden munkái 29
7 Magyar Életképek 30
8 Szivárvány. A miskolci tűzvész emlékeül 38
9 Népszerű elbeszélések 40
10 Örökség. Dráma 5 felvonásban Obernyik Károlytól 41
11 Világtörténet. A legrégibb időktől korunkig. Írta Bajza 4 kötetben 44
12 Meghasonlott kedély. Regény, írta Kelemenfy László 47
13 Úti tárca Tóth Lőrinctől, hat füzetben 56
14 Magyar föld és népei eredeti képekben 61
15 Petőfi Sándor újabb költeményei 62
16 Német-, Francia- és Angolországi úti jegyzetek. Írta Irinyi József ügyvéd 70
17 Le Comte de Monte-Christo. Par A. Dumas 82
18 Költemények. Írta Kerényi Frigyes (Vidor Emil) 83
19 Báthory Erzsébet. Történeti beszély két énekben. Írta Vachott Sándor 85
20 Nagy Imre versei 86
21 Enfantines. Poésie a ma fille. Par Mme Anais Segalas 87
22 A három divatlapról 87
23 Az Árpádok. Történeti balladák- s mondákban. Írta Garay János 128
24 Quinet Edgar "Mes vacances en Espagne" 134
25 Pájer Antal versei 135
26 Statusférfiak és szónokok könyve Szalay Lászlótul 137
27 Herwegh: Gedichte eines Lebendingen 138
28 [A költészetnek rövid elméleti s gyakorlati rendszere és történeti vázlata.] Írta Laky Ev. J. Demeter 143
29 Unio, zsebkönyv 1848-ra 143
30 Hattyúdalok. Írta Hiador 151
31 Dalok az alföldről. Írta Samarjai Károly - Kelet gyöngyei. Írta Samarjay Károly 152
32 Balatoni kagylók. Költeményfüzér. Írta Garay János 155
33 Losonczi Phönix. Történeti és szépirodalmi emlékkönyv 156
34 Magyar szónokok és státusférfiak. Politikai jellemrajzok. Kiadja Csengeri Antal 161
35 Cherrier Miklós: A magyar egyház története 188
36 Peti József: A hittani tudat jelene az ev. ref. egyházban 189
37 Magyarország történelme különös tekintettel a jogfejtésre 189
38 Költészettan, tanodai s magán használatra 191
39 P. Virgilius Maro Aeneise 195
40 Kétszer ötvenkét bibliai történet protestáns népiskolák számára 197
41 Magyar prot. egyházszónoklat történelme 199
42 Magyarország története kapcsolatban az általános történelem legfőbb vonásaival 200
43 Histoire de la littérature francaise depuis ses origines jusqua'a la révolution. Par Eugéne Geruzez 201
44 Költészettan. Főgimnáziumok számára 206
45 Egyetemes Egyháztörténelem 208
46 A magyar irodalom és nyelv rövid története 209
II. SZÍNHÁZI CIKKEK, ISMERTETÉSEK 213
47 Othello, a velencei szerecsen 215
48 [Belizár] 216
49 Garrick, mint szellem 217
50 [Eskü vagy Syracusa zsarnoka] 218
51 [Othello] 219
52 [Vörösmarty szózatának melódiái] 220
53 [Vörösmarty szózatának két új melódiája...] 221
54 [Hunyadi László] 222
55 A kínaiak színháza 224
56 Nemzeti Színház és olasz opera 226
57 [Czakó Zsigmond: Leona] 230
58 Nemzeti színészet 237
59 Nemzeti Színház [január 9-től 30-ig] 238
60 Új drámák, drámabírók, költők és közönség 239
61 Nemzeti színház [január 31-február 18-ig] 246
62 Nemzeti Színház [február 19-től 26-ig] 248
63 Nemzeti Színház [február 27-28-ig] 248
64 Nemzeti Színház [március 1-27-ig] 249
65 Nemzeti Színház 252
66 Nemzeti Színház [április 5-19-ig] 254
67 [Az Életképek 14. sz.] 254
68 Nemzeti Színház [április 20-30-ig] 256
69 Nemzeti Színház [május 1-20-ig] 259
70 Nemzeti Színház [május 21-30-ig] 264
71 Nemzeti Színház [június 1-18-ig] 267
72 Nemzeti Színház [június 19-30-ig] 267
73 Nemzeti Színház [július 1-29-ig] 268
74 Nemzeti Színház [július 30-augusztus 26-ig] 269
75 Nemzeti Színház [augusztus 27-31-ig] 270
76 Nemzeti Színház [szeptember 1-4-ig] 270
77 Nemzeti Színház [szeptember 5-27-ig] 272
78 Nemzeti Színház [szeptember 28-október 7-ig] 278
79 Nemzeti Színház [október 9-19-ig] 278
80 Nemzeti Színház [október 20-november 3-ig] 279
81 Nemzeti Színház [november 4-12-ig] 281
82 Nemzeti Színház [november 13-december 10-ig] 282
83 Nemzeti Színház 283
84 Nemzeti Színház [november 26-december 10-ig] 286
85 "A hazatérttek" [!] című dráma ügyében 287
86 Rachel 290
87 Nyílt levél az "Értesítő" szerkesztőjéhez 293
88 Azon szempont, melyből Fáy Gusztáv Fiesco című operájának megbírálása tekintendő 294
89 Végszó a "Fiesco" című opera ügyében 297
III. IRODALMI CIKKEK ÉS PUBLICISZTIKA 299
90 Kupeczy János 301
91 A sárospataki főiskola szelleme 304
92 Egy tekintet a s.pataki főiskola jövendőjére 306
93 Sárospataki iskolatárgy (Igazolásul Zs. L.-nak) 308
94 Emlék Katona Józsefre 312
95 Látogatás Kazinczy sírjánál 312
96 Honi vásárkép 315
97 Visszatekintés évnegyedi pályánkra 317
98 Pályaágak 318
99 Lavotta életrajza 318
100 Veszter Sándor 321
101 Francia időszaki sajtó 322
102 [Önigazolás, Verőczey ellen] 323
103 [A Nemzeti Könyvtár második folyama...] 324
104 Írók becse nálunk 324
105 [Az erdélyi fiatal íróvilágról...] 325
106 Lírai költészetünkről, 1836-1842 326
107 Szépirodalmi tájékozásul 327
108 Francia lapirodalom statisztikája 330
109 Levelek Ottiliához 335
110 A "Nemzeti Kör" 350
111 [A Nemzeti Körnek jelenleg 254 tagja van...] 352
112 Cáfolat 352
113 [Időszaki sajtónk, 1844-re...] 354
114 Magyar irodalmi statisztika 355
115 [A M. Tudós Társaság névkönyve 1844-re...] 356
116 Egy szó a maga idején 357
117 Előfizetési felhívás a Pesti Divatlapra! 359
118 Magyarországi és erdélyi egyetemes sajtó munkálata 1844-ben 361
119 Markó Károly Flórencben 364
120 Irodalmunk terjesztése ügyében 366
121 Nemzeti Kör! 370
122 A Kör 371
123 Az ügyvéd 376
124 Házi rajz 379
125 Szépirodalmi foglalatosságok 380
126 Zene 381
127 Jellemzetesről a zenében 384
128 [Pártolási kérelem] 386
129 Irodalmi kicsapongás 386
130 [Vita Erdélyi János és Vahot Imre között a Pesti Divatlap kiadói jogáról] 387
131 Irodalom és nemzetiség körül 391
132 A jelen 392
133 Egressi Benjámin (Életrajzi vázlat) 409
134 Szokrates 415
135 Gyöngyök a világtörténetből (A Vasárnapi Újság olvasóinak) 418
136 Szerkesztő előszava 430
137 Szerkesztő utószava 432
138 Ref. egyházi népkönyvtár a tiszántúli egyházkerületben 435
139 Tisztelt olvasóinkhoz! 437
140 Török Pál: Korrajzok a dunamelléki helv. hitv. egyházkerület életköréből, főtekintettel a kecskeméti s pesti főiskolák... ügyére - Fördős Lajos: Rövid válasz nagytiszteletű Török Pál úrnak, mint a korrajzok előterjesztőjének 438
141 Visszaigazítás 439
142 Szeberényi Lajos. Protestáns ellenőr 440
143 Mondandóim a "Prot. E. s I. Lap" szerkesztőjének 441
144 Zárszó a szerkesztőséről 442
145 Az olvasóhoz 447
146 Némi adalék a kor erkölcséhez 448
147 Előszó 450
148 Népiskolai Közlöny [I] 451
149 [A magyar protestáns irodalmi társulat...] 452
150 [A "Protestáns egyházi és iskolai lap" ez évi 4. száma...] 452
151 Népiskolai Közlöny [II] 453
152 Szerkesztői nyilatkozat 455
153 Folyóiratunk 456
154 A Népiskolai Közlöny ügyében [III] 457
155 Kivonat a tiszáninneni ft. ref. egyházkerület 1865. február 1-2. Sárospatakon tartott kisgyűlése jegyzőkönyvéből 249
156 Visszatekintés a május 2-ki egyházkerületi gyűlésre 460
157 [Folyóiratunk] 46
158 A sárospataki szőlőrendészet 462
159 Hajdu László 463
160 Irodalmi pajtáskodás 465
161 Néhány őszinte szó az újhelyi elemi főtanoda ügyében 466
162 Két röpirat a közoktatás körül Schwarcz Gyulától 467
163 Ballagi Mórnak 470
164 Evva Andrásnak 471
IV. BESZÉDEK, KÖSZÖNTŐK, BÚCSÚZTATÓK 473
165 [Deák Ferenc köszöntése. Deák Ferenc válasza] 475
166 [Szigligeti Ede üdvözlése] 476
167 [Vajda Péter emlékezete] 477
168 [Kis János emlékezete] 478
169 [Schedius Lajos emlékezete] 480
170 [Czakó Zsigmond emlékezte] 481
171 Székfoglaló beszéd. Beköszöntő 482
172 Majoros András emlékezete 486
173 [Bónisné Pogány Karolina felett] 493
174 [Kölcsey Ferenc emlékezete] 502
175 [Az 1809-es nemesi felkelésben részt vett zempléniekre emlékezte] 503
176 [Kazinczy Ferenc emlékezete] 503
177 Az 1859-es esztendő búcsúztatása 508
178 [Pálóczi Horváth Simon búcsúztatása] 510
179 [Gróf Mikó Imre köszöntése. Mikó gróf viszonzásul...] 520
180 [Kazinczy Gábor búcsúztatása] 522
181 Somosi János életrajza, jellemzése 531
182 [Bakó Dániel felett] 540
183 [Özvegy Gyulai Sámuelné Fodor Erzsébet felett] 548
V. HÍREK. A Magyar Szépirodalmi Szemle Értesítő és Vegyesek rovatából 553
184 1847. január 10., 2. sz. 30. 555
185 1847. január 24., 3. sz. 63-64. 555
186 1847. február 28. 9. sz. 147. 556
187 1847. június 6., 23. sz. 372. 556
188 1847. június 27. 26. sz. 418-419. 557
189 1847. július 4., 1. sz. 16. 558
190 1847. július 11., 2. sz. 32. 559
191 1847. július 18., 3. sz. 46-48. 559
192 1847. július 25., 4. sz. 64. 560
193 1847. augusztus 22., 8. sz. 112. 561
194 1847. szeptember 12., 11. sz. 173-174. 562
195 1847. október 24. 17. sz. 272. 562
196 1847. október 31. 287. 563
197 1847. november 21., 21. sz. 335-336. 563
198 1847. november 28., 22. sz. 352. 564
199 1847. december 14., 26. sz. 384. 565
200 1847. december 19., 25. sz. 400. 566
Rövidítések jegyzéke 567
Jegyzetek 569
Névmutató 655
Tartalom 667
 

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot: