Figyelem! A honlap és a bolt kínálata eltérhet. Részletek

Remény és valóság (Összegyűjtött írások)

Remény és valóság (Összegyűjtött írások)
Remény és valóság (Összegyűjtött írások) - adatlap
Méretek: SZ: 16cm M: 24cm
Kiadó: Mundus
ISBN:9639501379
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 485
Borító: keménytáblás
2,610 Ft-os megtakarítás!:) Most 72%-kal olcsóbb!
Eredeti ár: 3,600 Ft
Könyvudvar ár: 990 Ft
Darab: Kosárba tesz
26 éve változatlanul
a legalacsonyabb árak
Megrendelését akár
ingyenes szállítással is kérheti!
Több mint 54 ezer
Facebook rajongó
Biztonságos kapcsolat adatait bizalmasan kezeljük

Tőkés László, az erdélyi magyar református püspök elmúlt évtizedben megjelent írásait öleli fel, ez a jelentősen bővített, új kiadás.

Számadás ez a könyv. Számadás, mert szerzője azóta sem tesz mást, mint kimondja az igazságot. Kimondja akkor is, ha fáj, akkor is, ha „éppen nem aktuális”, akkor is, ha „nem politikus”. És ezzel arra kényszerít bennünket, hogy szembenézzünk az elmúlt évtizeddel, számot vessünk saját cselekedeteinkkel, önmagunkkal. Nehéz reményekről beszélni egy olyan térségben, ahol az emberek napi megélhetési gondokkal küzdenek, ahol az indulatok fenyegetik a fiatal demokráciát, ahol az esztelen nacionalizmus abszurd helyzetekhez vezet. A hétköznapi gondok mégsem homályosíthatják el a vitathatatlan eredményeket. Azt a lendületet, amellyel az erdélyi magyarság megszervezte önmagát, létrehozta saját szervezeteit, azt az erőt, amellyel kitartóan, lépésről lépésre küzd azokért a jogokért, amelyek megilletik, azt a reményt, amely nélkül nincs jövője az ősi szülőföldön. (Németh Zsolt) A Temesvárott, 1989-ben, mintegy Isten csodájaként elkezdődött romániai rendszerváltozás 10. évfordulóján, amikor ez a gyűjteményes kötet megjelent, joggal állapíthattuk meg: cél és megvalósulás, remény és valóság tíz év után igencsak messze esnek egymástól. Ma sincs ez másképp. Az Isten adta „kegyelmi idő” újabb ötesztendős időszakának lehetőségeivel sem voltunk képesek kellőképpen élni. Vagy talán inkább fogalmazzunk úgy, hogy múlthoz húzó, ellenséges, idegen erők vagy az ateista-kommunista múlt terhes öröksége és nehézkedése nem engedték, nem tették lehetővé, hogy a szívünkben és terveinkben táplált remény kellő mértékben valóságra forduljon. Az isteni dialektika szerint viszont minél nagyobb a bűn, annál inkább szükségünk van a kegyelemre. Minél lesújtóbb a valóság – annál nagyobbnak kell lennie a reménynek, mely fölébe emel. E két véglet között hánykolódva keletkeztek ezek az írások: a valóság szorításában és a reménység vonzásában. Szépítés nélkül nézve szembe a tényekkel – és hitből fakadó látással nézve elébe egy remélt jövendőnek. Erdélyi magyar valóságunknak és életkörülményeinknek hiteles lenyomata kíván lenni ez a könyv – de ennél valamivel több is: a lehúzó valósággal megbirkózó reménység hitének tükröztetése. (Tőkés László)

Tartalom:
Előszó (Németh Zsolt)...........................................................5
Reménységgel és köszöntéssel (Előszó a második kiadáshoz).............................7
Tartalom....................................................................................................9
REMÉNY ÉS VALÓSÁG
,Itthon maradunk, de veletek tartunk".......................15
Heródes, a Messiás....................................................................17
Távirat Őexcellenciája Ion Iliescu elnök úrnak.....................................22
Felhívás.........................................................................................................24
Kísértetjárás Temesváron................................................26
„Az én erőm erőtlenség által végeztetik el"................................................................28
Nyílt levél a nemzeti megbékélés ügyét támogató román ellenzékhez................35
A jövő elébe............................................................................................37
Az Erdélyi Gyülekezet ünneplő Közösségének..............................................39
Szózat a Maresal Antonescu utcából a szamosújvári börtönbe......................40
Nagyvárad legyen áldott!...................................................43
Fenyegetettségben..........................................................................46
Ceausescu és a Securitate szelleme kísért..................................51
Románia- a tények nyelvén..........................................54
Sionért s az igazságért............................................63
A múlt kontinuitása.....................................................................66
A nacionalizmus színében visszatérő kommunizmus..................................69
Eszmény és valóság.................................................................73
Egy kifejezés - és ami mögötte van.........................75
A reménylett dolgok valósága......................................99
Demokratikus akcióközösségben............................101
A hatalom uszályában..............................................................107
Az RMDSZ pere..............................................................................116
Demokrácia és kisebbségek Romániában...............................................................128
Hazugság árán vett békesség.......................................131
A megbénítottak bénultsága.....................................................................135
Nagyvárad nem volt, hanem lesz.............................................................................137
Kegyeletsértő politikai propaganda..........................................................................139
Temesvár szellemében............................................................141
Figyelmeztetés és védelemkérés................................144
„Másság" és „azonosság".................................................146
Nyilatkozat.........................150
Nyilatkozat................................................................................................152
Tiltakozás és felhívás...............................................................154
Az Együttélés Politikai Mozgalom V. Országos Kongresszusához........................ 156
Határozati indítvány a hazai román-magyar párbeszéd beindítása tárgyában........ 158
Kongresszusi beszéd............................................................. 159
Trianon-avagy a demokrácia határai..................................................................... 163
Nyilatkozat a magyar-román államközi alapszerződés tárgyában........................... 166
Nyílt levél........................................................................ 168
Előterjesztés a romániai magyar kisebbség helyzetéről............................................ 170
A román-magyar történelmi megbékélésről........................................ 175
Nyílt levél......................................................... 180
A romániai magyar és az egyházi autonómiáról........................................ 184
Kelet-közép-európai változások. A kommunizmus örökébe lépő nacionalizmus .... 187
Várad boldogságáét........................................................................... 193
Az autonómia az elszakadás legjobb ellenszere........................................................ 195
„Otthonra lelni a hazában"............................................... 198
Történelmi és nemzeti együvé tartozásunk szimbóluma.......................................... 201
Istentől nyert hivatásunk jegyében............................................. 204
Illúziók nélkül................................................................ 206
Indítvány a román-magyar alapszerződés szövegének módosítása és aláírásának
elhalasztása, valamint aláírása helyszínének megváltoztatása tárgyában.......... 210
A demokratizálás folyamatában nincs visszaút........................................................ 213
Egyházi és társadalmi helyzet Romániában............................................................. 215
Március 15. üzenete Nagyváradon és Marosludason.............................................. 219
Indítvány a balkáni román közösségek ügyében....................................................... 222
Az európai integráció erdélyi szemszögből............................................................... 225
Állásfoglalás a Tanügyi Törvény módosítása és az elkobzott egyházi tulajdonok
visszaszolgáltatása tárgyában............................................................................. 230
Előadás az észak-amerikai Unitárius Univerzalista Egyház közgyűlésén............... 236
Román és magyar nemzetpolitika................................................. 241
A Református Világszövetség 23. Nagygyűlése -hazai szemmel.......................... 246
Szempontok új református médiastratégiánkhoz...................................................... 249
Egy évforduló üzenete.............................................................. 255
Nemzeti és európai alternatíva........................................................... 257
Jogosság és igazságosság nélkül nem lehetséges a valódi megbékélés..................... 261
Állásfoglalás a román-magyar kapcsolatok tárgyában............................................ 263
A Reformátusok Világszövetsége kisebbségi egyházi munkacsoportjának jelentése .... 265
A Magyarok Világszövetsége Tisztelt Választmányához........................................ 272
Nyilatkozat..................................................................... 274
Állásfoglalás Takács Csaba, az RMDSZ ügyvezető elnöke 1998. május 18-i
nyilatkozatával kapcsolatban............................................... 276
Ne lopj! Ne kívánd a másét!................................................... 278
Református kegyesség! értekezlet Sárospatakon...................................................... 280
Nemzetállam, politikai nemzet, nemzetpolitika........................................................ 284
Elnöki jelentés............................................................. 289
Magyarán szólva...........................................295
Közös szolgálatunk jegyéből.......................................300
Nyílt levél a Magyar Reformátusok Világszövetsége Tagszervezeteihez, Elnökségi és Választmányi Tagjaihoz, Vezető Tisztségviselőihez és Tagságához..........305
Az RMDSZ ereje és megújulása............................311
Támadások kereszttüzében.............................................317
Előterjesztés Románia Kormányának a Petőfi-Schiller multikulturális egyetem
létrehozására vonatkozó 1998. szeptember 30-i Határozata tárgyában,
az RMDSZ Képviselő Tanácsa 1998. október 3-i, marosvásárhelyi ülésén..........320
Szabadság a sokféleségből.............................................325
Támadások élesben......................................................................329
Boldogságot, békességet, igazságot!..............................................335
Felhívás a romániai egyházakhoz és híveikhez...............................................337
A váteszi költők együtt élnek, együtt halnak népükkel...................338
Elöljáró beszéd Magyarország és a határon túli magyarság Dl. konferenciáján..........340
Konvergens támadáskampány.....................................................................343
Jelentés a Kisebbségi Munkacsoport tevékenységéről (1997-1999)...................346
„Vegyétek el a követ".......................................................348
„Hagyjad az Úrra a te utadat..".............................351
Útkeresés és útkészítés az önálló erdélyi magyar nyelvű felsőoktatás helyreállítása érdekében................................................................354
Tájékoztatás és tisztázás a partiumi, illetve erdélyi önálló magyar egyetem
alapítása ügyéből............................................358
Igazságban és szeretetben (1999. október 25.).........................................362
Hittem, azért szóltam (1999. október 30.)............................................365
A Reformáció ünnepe Nagyváradon (1999. október 31.)...............................368
Istennél van a kegyelem (1999. november 20.)..............................372
Tíz év után - 2000 előtt (1999. november 22.)..................................378
Ünnepi ökumenikus istentisztelet (Temesvár, Belvárosi Református
Egyházközség, 1999. december 15.)...................................................384
Nem lesz mindig sötét (1999. december 20.)....................................388
Felszabadulás a jónak a cselekvésére (1999).....................................390
ÚJABB ÍRÁSOK (1999-2002)
Ébresztő (2000.03.15.).....................................................395
Megváltás és megváltottak (2000.04.05.)......................................................397
Haza a magasban (2000.05. 19.)................................................................399
Új Idők elébe (2000.06.30.).......................................403
Megnyitóbeszéd-IV:MRTV(2000.07.08.)..........................................406
Krisztussal - egyházunk, népünk és a közjó szolgálatában (2000.07. 15.) .........409
Ezer esztendő előtted (2000.07.22.)...........................412
Isten idejében (2000.09. 17.).................................................................415
Tízéves a főiskola (2000.11.24.)..............................................419
Isteni idő (2000.12.03.)...........................................423
Életmentő Jézusunk jövetelére (2001 Advent)...........................................425
Elnöki jelentés (2001.07.05.)...................................427
Felhívás (2001.08.23.).......................................................433
A nacionalista „vérvád" (2001.09.25.)......................................................435
Kiáltó szó (2001.10.04.) .................................................439
Megnyitóbeszéd a Magyar Állandó Értekezlet IV. ülésén (Budapest, 2001.
október 25-26.)..........................................442
AUTONÓMIA ÉS INTEGRÁCIÓ
Ima Magyarországát és Európáért.......................................................................... 447
Együtt vagy külön utakon (XIV. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és
Diáktábor, Tusnádfürdő, 2003. július 20-27.)................................................... 448
Az értékek Európájáért (II. Nemzetközi Keresztény Konferencia, Lakiteleki
Népfőiskola - Lakitelek, 2003. szeptember 10-13.)........................................... 453
Hitünk Európában (Erdélyi Népfőiskolai Collegium, Magyar világ az
Európai Unióban című konferencia, Nagyvárad, 2003. október 16.)................ 458
Egyetemes értékek vagy nacionalista érdekek (Council of International
Educational Exchange, A CIEE 2003. évi Konferenciája, Budapest,
2003. november 5-8.)...................................... 464
Összefogással - az autonómiáért (TF-esték, Budapest, Testnevelési
Főiskola, 2004. február 27.)................................................................................. 468
Autonómia és integráció (Nemzetközi értekezlet az önkormányzatiság
jelenéről és jövőjéről, Szováta, 2004. április 1-2.).............................................. 478
Esztergomi nyilatkozat............................................... 483
Magyar szövetség„Isten, áldd meg a magyart!"........................................ 486
Nyilatkozat az autonómiáról.............................................. 487

Nincsenek vélemények ehhez a termékhez.

Írjon véleményt a termékről

Az Ön neve:


Az Ön véleménye: Megjegyzés: HTML kódok nem engedélyezettek!

Értékelés: Rossz           

Írja be az ellenőrző kódot:Mások ezt vették még
Móricz Zsigmond
Könyvudvar ár: 690 Ft
Szabó Dezső négy műve egy csomagban
Könyvudvar ár: 2,360 Ft 1,990 Ft
Tengerek tengelye
Könyvudvar ár: 1,490 Ft 590 Ft
Életünket és vérünket
Könyvudvar ár: 790 Ft